www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משמורת

החלטה בנושא משמורת משותפת
מקום בו ניתן להותיר על כנה אחריות הורית משותפת, ממקום של שוויון, אכפתיות ומעורבות שווה, על אף הפירוד הזוגי, מן הראוי לעודד ולהתיר זאת.

מגורים וחינוך לקטין בעת הליך גירושין

בקשה להכריע במקום מושבו וחינוכו של קטין, לגביו נצים הצדדים מזה תקופה ארוכה ...


דחיית תביעה להחזרת קטין לרפובליקה הדומיניקאנית
זוהי תביעה עפ"י אמנת האג, להחזרת קטין, מקטני קטנים, לרפובליקה הדומיניקאנית. לטענת התובע, הנתבעת חטפה את הקטין והביאה אותו לישראל, פעולה העולה לגדר מעשה חטיפה...

קביעת משמורת על קטינים בידי האם ודחיית טענות האב על הזנחתם בידיה
הילדים מטופלים כראוי גם אם האם איננה נוהגת ללחוץ עליהם בעניין התזונתי וטוב שכך ...

ניתוק הילד מבית הספר בעת סכסוך על משמורת
שופטת בימ"ש לענייני משפחה, קבעה כי היא מחייבת אֵם להחזיר לאלתר את בתה הקטינה לנהריה ולהמשיך לימודיה בבית הספר בו למדה, זאת לאחר שהאם עברה עם הקטינה בסתר להתגורר באילת עקב סכסוך משמורת עם האב לגבי הקטינה

הכרזת נזקקות וצווי משמורת לפי חוק הנוער
הנפשות הפועלות במשפט זה הם שני ילדים קטנים, אמם שנאבקת על מנת להחזירם למשמורתה, ומנגד - פקידות הסעד, נציג היועמ"ש והאפוטרופוס לדין של הקטינים, שלעמדתם טובת הילדים היא שלא להתגורר עם האם אלא להשאירם אצל המשפחות האומנות, שבמשמורתם הם נמצאים מזה מספר שנים...

אמנת האג - חטיפת ילדים לאנגליה
התובע טוען שהנתבעת, אשתו, מסרבת להחזיר לאנגליה את שני ילדיהם הקטינים של בני הזוג, זאת לאחר ששהותם הזמנית, המתוכננת, בישראל נסתיימה...

החזרת קטין חטוף לארצות הברית שם שהה עם אביו
תביעה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), אשר הוגשה על ידי אביה של קטינה, להורות על חזרתה לארה"ב...

העתקת מקום מגורי קטינים עם אמם מאילת למרכז הארץ
הכרעה בנושא העתקת מקום מגורי קטינים, כאשר לשני ההורים מסוגלות הורית טובה, הינה סבוכה ומורכבת. בהכרעה מסוג זה, מתבקשת חוות דעתם של אנשי מקצוע , כאשר ההכרעה הסופית מסורה אך ורק לבית המשפט.

דחיית תבעה לכפות הסדרי ראיה בין סבים לבין נכדתם התינוקת
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מגדיר את ההורים כאפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם ומעניק להם שיקול דעת עצמאי להחליט לטובת ילדיהם ולרווחתם, מלבד לגבי עניינים שהוגבלו בחוק.

החלטה בבבקשה לדחיית תביעת משמורת בגין העדר סמכות

ניתן להניח, כי תביעת הגירושין הוגשה בכנות, אך אין כל מקום להחיל את הכלל בדבר כריכה מעצם טיבה וטבעה של שאלת המשמורת בתביעת הגירושין, מקום בו התובע הוציא את עניין המשמורת במפורש מכלל העניינים שנחוצה בהם הכרעה שיפוטית.


הפרת הסדרי ראיה של האב עם ילדיו הקטינים
פסק דין העוסק בהפרת הסדרי ראיה של האב עם ילדיו הקטינים.

פתיחת קבר לצורך בדיקת אבהות - האם בדיקת אבהות של המת?

האם מוסמך בית המשפט להורות על עריכת בדיקה גנטית למת לצורך קביעת אבהותו על קטין? תביעת אבהות היא תביעה הדורשת מתן הצהרה כי אדם מסוים הוא אביו של ילד מסוים. משמעות הבקשה היא, כי תיערך לאדם בדיקת רקמות (בדיקת DNA) שתוכיח קיומה של התאמה בינו ובין הקטין המדובר...


משמורת ומזונות קטינה

קטינה שטרם מלאו לה שלוש שנים וכבר כל הוויתה - המחלוקת הניטשת בין הוריה ביחס לשאלה מי מהם יהיה המחזיק בה, זה אומר "כולה שלי", וזו אומרת "כולה שלי", כפי שאראה בהמשך גם כשהצעתי "ויחלוקו" - נעניתי, בשלילה ובלית ברירה נאלצת אני ליישב מחלוקת עדינה זו בדרך של הכרעה שיפוטית...


שינוי שם משפחה של קטינים

האם בית המשפט יורה על שינוי שם משפחתם של הקטינים? כיצד נבחנת סוגיה זו בעיניים משפטיות?


משמורת לאב למרות קיומה של חזקת הגיל הרך

האם בית המשפט יסטה מהלכת הגיל הרך ויקבע משמורת לאב למרות שמדובר בקטין רך בשנים? האם מסוגלתה של האם היא משמעותית נמוכה ממסגולתו ההורית של האב?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10