www.what2do.co.il

מינוי אפוטרופוס

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 20/05/2024
מינוי אפוטרופוס

כעיקרון, האב והאם כאחד הם האפוטרופוס הטבעי על ילדיהם. במידה ואחד מההורים נפטר, ההורה השני הוא האפוטרופוס הטבעי. אולם בית המשפט לענייני משפחה רשאי בנוסף על ההורה שנותר בחיים למנות לקטין אפוטרופוס באופן כללי או לעניינים שייקבע בית המשפט (למשל: רק לגוף או רק לרכוש). 

מינוי אפוטרופוס נוסף, אימתי?

 

מינוי אפוטרופוס נוסף יתבצע רק אם יש סיבה מיוחדת לכך, בשביל עיקרון טובת הילד, ולאחר שניתנה הזדמנות להורה שנותר בחיים להשמיע את טענותיו. 

למעשה המינוי הנוסף ייעשה במצבים חריגים בהם מתקיימות נסיבות כבדות משקל המצדיקות מינוי אפוטרופוס נוסף על הקטין מלבד ההורה הטבעי הנותר בחיים.דרישת המחוקק לקיומה של "סיבה מיוחדת" למינוי כאמור, נובעת מן התפיסה היסודית לפיה אין להתערב באוטונומיה ובפרטיות של התא המשפחתי בלא עילה מיוחדת ויוצאת דופן המצדיקה זאת. 

מינוי אפוטרופוס נוסף על הקטין פוגעת בזכותו של ההורה הטבעי להחזיק בילדו או לדאוג לצרכיו החומריים והרוחניים- תרבותיים, ולפיכך מתחייבת הוכחתה של עילה כאמור.

 

נסיבות מיוחדות למינוי אפוטרופוס נוסף

נסיבות מיוחדות הם מקרים בהם מגלה ההורה אדישות ואי איכפתיות לגבי חלק מחובותיו כהורה, הימנעות רצונית מתמשכת מלקיים חובה כזאת, או אי היות ההורה בלתי מסוגל מטעמים אובייקטיבים למלא את החובה האמורה, כשברור הוא כי החסך שייגרם לקטין יפגע בבריאותו הנפשית או הגופנית במידה כזאת שאינה מאפשרת השלמה עם המשכו של המצב הקיים.

 

* מידע נוסף על אפוטרופוס בגיל הזהב האתר Human.


המידע נכתב ע"י עו"ד כנרת בר-לב ממשרד מילר ושות’, עורכי דין. מידע זה אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין

בתי המשפט נוטים להגדיר נושאים מהותיים בחיי הקטינים כגון מדור וחינוך כתלויים בהסכמתו של ההורה הלא משמורן. פעמים רבות ימנע בית המשפט מהורה משמורן להעתיק את מקום מגוריו באופן שימנע מההורה שאינו משמורן לראות את הילדים... 

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?  

עירעור על פסק דין משמורת

פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.