www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - משמורת

חלוקת זמני שהות, כיצד נקבעים הימים במשמורת משותפת?
כאשר הורים מחליטים להתגרש, עליהם להסדיר את חלוקת הזמנים שבהם ישהו ילדיהם עם כל מהם לאחר הפרידה, תוך התחשבות ברצון הילדים ובכפוף לאישור בית המשפט.

זמני שהות של אב עם ילדיו, כיצד מכריע בית המשפט?
כאשר הורה מעוניין לשהות עם ילדיו ולהלינם בביתו, ואין זה משנה אם מדובר באם או באב, זכותו לעשות כן. ההורה אינו צריך להוכיח כי הלינות אצלו עולים בקנה אחד עם טובת הקטין, אלא אם נשקפת לילד סכנה.

צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין, באילו מקרים?
כדי שהורה יוכל לבקש מבית המשפט להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לילדו מחשש לחטיפתו על ידי ההורה השני, על הילד להיות קטין עד גיל 18 והאפוטרופסות של ההורה לא הוגבלה או נשללה.

שינוי משמורת ילדים, באילו מקרים?
פסק דין בעניין משמורת ילדים ניתן לשינוי אם הנסיבות השתנו באופן שעלול להשפיע על טובת הילדים, בהתאם לבקשת אחד ההורים או פקידת הסעד.

הסדרי ראייה לסבא וסבתא, מהן זכויות סבים כלפי נכדים?
כאשר ההורים אינם מאפשרים לסבים לבקר את נכדיהם, רשאים הסבים לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה ולדרוש לפגוש את הנכדים, במסגרת הסדרי ראייה קבועים.

הורים בנפרד – מהן הזכויות של הורים שמגדלים ילדים בבתים נפרדים?
להורה פרוד או גרוש שהאפוטרופסות שלו לא נשללה או הוגבלה על ידי מערכת המשפט עומדת הזכות להשתתף בקבלת החלטות מהותיות הנוגעות לגידול הילד בנושא חינוך, טיפולים רפואיים ומקום מגורים.

לינה אצל האב - מאיזה גיל?
כאשר קובעים הסדרי ראייה עבור תינוק שהוריו התגרשו, קיימים שיקולים ייחודיים על פי נסיבות המקרה. אם התינוק עדיין יונק אין אפשרות לנתק אותו מאמו ליותר ממספר שעות, והוא אינו יכול ללון אצל אביו.

יציאת קטין מהארץ: באילו מקרים רשאי הורה להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לילד?
הורה פרוד או גרוש יכול להתנגד ליציאת הילד מהארץ עם ההורה השני לצורך חופשה קצרה בחו"ל, ואף לא להסכים להוצאת דרכון, ולהוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לילד.

ביטול חזקת הגיל הרך: מה משמעות ביטול החוק?
חוק ביטול חזקת הגיל הרך קורא לחלק את האחריות ההורית בצורה שוויונית, על פי עיקרון טובת הילד ובהתאם לצרכים, ליכולות ולרצונות של שני ההורים ולא לתת עדיפות אוטומטית לאם.

מהו תסקיר משלים של פקידת סעד?
פקידת סעד אחראית להבטחת שלומם וטובתם של ילדים שהוריהם מצויים בהליכי פירוד וגירושין. לשם כך עורכת הפקידה תסקיר נרחב אודות היחסים בין בני המשפחה, ומעבירה את המלצותיה לבית משפט.

ערבות לביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין, מהו שיעורה?
רוצים לצאת עם הילד לחו"ל אבל יש כנגד יציאתו צו עיכוב יציאה מהארץ? תוכלו להפקיד ערבות. כיצד נקבע שיעור הערבות?

משמורת מלאה - מהי?
מהי משמורת מלאה? האם ניתן לקבל משמורת ילדים מלאה? כיצד מתנגדים למשמורת משותפת?

אלימות בהסדרי ראיה - האם ניתן לקבל צו הגנה?
אלימות בהסדרי הראיה? כיצד מתמודדים עימה? כיצד מוכיחים אותה? האם ניתן לקבל צו הגנה?

משמורת ילדים מוסלמים וסמכות מתמשכת
האם בית המשפט לענייני משפחה הינו בר סמכות מתמשכת לדון במשמורת ילדים מוסלמים?

עדות וידאו במסגרת אמנת האג, אימתי?
מהם השיקולים אשר עומדים מאחורי החלטתו של בית המשפט בבואו לאשר או לדחות בקשה לעדות וידאו בהליך לפי אמנת האג?

הפרדה בין קטין להוריו בגלל שיקולים כלכליים, האמנם?
האם תועבר משמורת של קטין מהורה ביולוגי בעקבות שיקולים כלכליים וסיכויים לחינוך ורווחה טובים יותר?

חריג ההסכמה באמנת האג
אמנת האג נועדה למנוע מצב של חטיפת קטינים ללא הסכמת אחד ההורים, ומעבר מדינות ללא אישור. כיצד ניתן להוכיח הסכמה מצד ההורה השני, ומהו חריג ההסכמה על פי אמנת האג?

חוות דעת פסיכיאטרית
מהי חוות דעת פסיכיאטרית? מתי נחוצה חוות דעת מטעם פסיכיאטר? מה ההבדל בין חוות דעת פסיכיאטרית לתעודת רופא?

קטין רך בשנים במסגרת אמנת האג
כאשר מדובר בקטינים רכים בשנים, נמצא בית המשפט בפני מכשול נוסף. לדוגמא, כיצד ניתן לקבוע את מקום מושבו הטבעי של קטין בן שנה אשר בילה חצי שנה במדינה אחת וחצי שנה במדינה אחרת. במקרים אלו, הלכה פסוקה היא כי יש לבחון את מקום מושבו של הקטין על בסיס מקום מגוריהם של הוריו...

משמורת ילדים, האם עניין לבוררות?
פרופ' סמדר אוטולנגי, בספרה "בוררות דין ונוהל", התייחסה לסוגיה זו וקבעה כי יש לענות על שאלה זו בשלילה. לשיטתה של פרופ' אוטולנגי, בתי המשפט הם הערכאה היחידה היכולה לבחון הסדרי משמורת ילדים...

1  2  3  4  לעמוד הבא   >>