www.what2do.co.il

ידועים בציבור

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 29/05/2016
ידועים בציבור

זכויות ידועים בציבור - לא כל זוג החי יחדיו באותה דירה וחולק בהוצאות הבית ייחשב כ"ידועים בציבור"...

ארגון "משפחה חדשה" מעריך כי בישראל חיים כיום כ-85 אלף זוגות שהינם "ידועים בציבור" כאשר כ-45% מהם קשורים ב"נישואי חוזה" בהסדר משפטי. נישואי חוזה הינם מערכת יחסים זוגית בעלת תוקף משפטי המבטאת את היחסים בין בני הזוג כאשר הם אינם רשומים במפקד האוכלוסין של המדינה ו"נישואיהם" חסרי תוקף מול המשרדים הממשלתיים.

נישואיהם של בני זוג ידועים בציבור נובעים מתוך רצון והסכמה הדדיים, כאשר בני הזוג אינם יכולים להינשא על פי החוק הישראלי, או במידה והם אינם מעוניינים במעורבות מוסדית ממשלתית או דתית בקשר ליחסיהם – התנגדות הנובעת לעיתים מכורח המציאות ולעיתים מתוך אידיאולוגיה.

החוק בישראל התיר את ענייני הליכי הגירושין והנישואין באופן מוחלט לסמכותם של בתי הדין הדתיים, אי לכך – לא תיתכן חתונה של פסולי חיתון כגון בעלי דתות שונות, כהן וגרושה, נישואין חד מיניים וכו’. עם זאת, הפסיקה והחקיקה בישראל מתירות לבני זוג אלה הרוצים לקשור את מערכת היחסים שלהם כתא משפחתי מאוחד לחיות כ"ידועים בציבור".

ידועים בציבור הינם בני זוג המנהלים משק בית ותא משפחתי באופן הזהה בדיוק לבני זוג נישואין. בני הזוג מביאים ילדים לעולם, גרים תחת קורת גג אחת, משתפים חשבונות וצוברים נכסים משותפים - כל זאת מבלי להיות קשורים בקשר נישואין - מתוך הסכמה.

 

הסכמה זו יכולה להיעשות בכתב או בעל פה, כך או כך רואים עצמם בני הזוג כשותפים זוגיים לכל דבר ועניין. בחוק הישראלי קיימים למעלה מ-20 חוקים המעגנים את מושג ה"ידועים בציבור" עמוק בתוך התודעה הישראלית והמערכת המשפטית. חוקים רבים כגון חוק הירושה או חוק הביטוח הלאומי חלים גם על ידועים בציבור.

 


עם זאת, לא כל זוג אשר חי תחת קורת גג אחת או מנהל מערכת יחסים ארוכת שנים ומלאת אמון ייחשב כ"ידוע בציבור". על מנת לקבל הכרה שכזו, צריכים בני הזוג לעמוד בשני תנאים מצטברים:

 

חיי משפחה

התנאי הראשון של - קיום חיי משפחה - בא לבטא במהותו קיום מערכת חיים אינטימית, המנוהלת כאילו היו בני הזוג בעל ואישה הקשורים בברית הנישואין. על בני הזוג להוכיח כי יחסיהם הושתתו על ערכים של חיבה, אהבה, אמון הדדי ושותפות גורל.

ניהול משק משותף

על מנת שיוכרו בני זוג כ"ידועים בציבור" עליהם לנהל משק משותף. על פי הפסיקה, משק משותף כולל קורת גג אחת, הלבשה, מזון, לינה, ושאר צרכים הדרושים בעבור אדם בחיי היום-יום. מן המילה "משותף" נגזרת מהות תרומתם המשותפת של כל אחד מבני הזוג למערך הזוגי אם באופן של ממון ונכסים, ואם בניהול משק בית כל אחד לפי יכולתו וכישוריו.

 


בית המשפט קבע כי תרומת בני הזוג לא תהה על מנת להביא לסיפוק אישי אלא כנהוג בבני משפחה, לטובת התא המשפחתי בכללותו. בני זוג לא יוכרו כ"ידועים בציבור" במידה ומערכת היחסים ביניהם נועדה לספק צרכים כספיים או טובות הנאה. במילים אחרות – ידועים בציבור הינם כבעל ואישה לכל דבר, מבלי להיות רשומים כך על ידי בית הדין הדתי.

 

חיי משפחה ומשק משותף – תנאים מצטברים

עוד נקבע בפסיקה כי היסודות הנזכרים – חיי משפחה ומשק בית משותף - הינם תנאים שלובים השזורים זה בזה אשר כל אחד מהם נצרך למשנהו. לא על חיי משפחה לבד מדובר כאן אלא על חיי משפחה בעלי אופי מוגדר, היינו כאלה שביטויים בקיום משק בית משותף.

קיום חריגים

יצוין כי מן הפסיקה ידועים מקרים בהם חרג בית המשפט מהגדרות החוק היבשות והרחיב את מושג ה"ידועים בציבור" גם במקרים בהם בני הזוג לא גרו תחת קורת גג אחת או במידה והוכח כי אחד מבני הזוג ניהל מערכת יחסים נוספת מחוץ לקשר הזוגי הקבוע. בני זוג ידועים בציבור הוכרו בעבר גם במקרה בו נתגלע סכסוך בין בני הזוג והם דרו בחדרים נפרדים מבלי לקיים יחסי אישות.

 

דוגמאות כאלו אינן חריגות ופעמים רבות מכיר בית המשפט בקיום יחסי "ידועים בציבור" גם אגב חריגות מן החוק וזאת לאחר שנבחן כל מקרה באופן אמביוולנטי.

 


האם קיים פרק זמן מינימאלי להכרה כ"ידועים בציבור"?

הן מן הפסיקה והן מן החקיקה לא הוכר מעולם רף זמן מינימאלי להכרה בזוג כ"ידועים בציבור". הדרישה להכרה במערכת יחסים זו אינה תלויה בזמן אלא בתנאים המצטברים כפי שפורטו לעיל. עם זאת, במקרים של "ידועים לציבור" וירושותצוואות, לעיתים משחק הזמן גורם מרכזי בהחלטת בית המשפט.

הסכם לחיים משותפים

בני זוג נשואים חייבים (מכורח ברית הנישואין שביניהם) בהיבטים רבים לרבות רכוש, מזונות ילדים, מזונות אישה וכו’. בני זוג "ידועים בציבור" עורכים פעמים רבות הסכם לחיים משותפים המגדיר את שאלות הרכוש, המזונות, הפירוד וכו’. למרות שלא נדרש מן החוק להביא הסכם זה לאישורה של רשות משפטית מוסמכת, מומלץ, על מנת למנוע התדיינויות עתידיות, להביאו לאישור בית משפט לענייני משפחה.

יש לציין כי במידה ועסקינן ב"ידועים בציבור" בני אותו המין, שופטים מסוימים אינם מאשרים הסכמי ממון בין בני הזוג חד-מיניים ואילו שופטים אחרים מעניקים לו תוקף של פסק דין. מומלץ, אם כן, להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה בטרם מביאים הסכם מסוג זה לאישור בית משפט, או במידה ומסתמכים על הסכם ממון כזה בעת תביעה לחלוקה רכושית בעת הפירוד.

השלכות לעניין המזונות

עקרונית, כאשר מדובר בבני זוג יהודיים, חובת המזונות לאישה ו/או מזונות ילדים נובעת מהדין העברי. בפסק דין תקדימי של בית המשפט העליון, נקבע כי ייתכן שביהמ"ש יטיל חיוב של מזונות "אזרחיים" במקרה בו בני זוג נשואים זה לזה בנישואים אזרחיים או חיים כידועים בציבור (ולכן עקרונית הדין העברי לא חל עליהם ולא אמורה להיות חובת מזונות).

 

כלומר, תיתכן סיטואציה בה בית המשפט יטיל חובת מזונות של בן זוג אחד כלפי בן הזוג האחר מכוח עיקרון תום הלב. מזונות אלה, הקרויים "מזונות אזרחיים" מהווים תמיכה כספית של בן זוג אחד בשני, ומטרתם להבטיח את רמת חייו של בן הזוג ולאפשר את שיקומו לאחר הפרידה הפיזית בין בני הזוג. 

 

 

 

 דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
3.5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 3)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מזונות אישה ידועה בציבור, אימתי?

האם אישה אשר הינה ידועה בציבור זכאית למזונותיה לפני הפרידה ואחריה? 

כוונת שיתוף בין ידועים בציבור

האם כל אימת שבני זוג מוגדרים "ידועים בציבור", חלה עליהם הלכת השיתוף? כיצד בוחן בית המשפט את סוגייה זו? על מי מוטל נטל ההוכחה?  

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

במישור היחסים הפנימיים, תוביל הכרה בבני הזוג כ"ידועים בציבור", בין היתר, להחלת מערכת דיני הגירושין על הצדדים בעת הפירוד. כך, עשוי הידוע בציבור להיות מחויב במזונות האישה (חובת מזונות מכוח תום הלב לזון את הידועה בציבור, מה שנקרא מזונות אזרחיים, תשלום מדור לאישה, חלוקת הרכוש שנצבר על פי כללי חזקת השיתוף, זכויות פנסיה שצבר הידוע בציבור, ויתכן אף זכאות לנכסי קריירה)... 

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

כיצד מחלקים רכוש בעת פרידת בני זוג ידועים בציבור? כיצד מחולק הרכוש במקרה של צוואה וירושה? קראו עוד...  

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?

החוק הישראלי מכיר בזכויות רבות של "ידועים בציבור כנשואים", זכויות המוקנות להם מכוח חייהם המשותפים, אף בהעדר נישואים כדין ... מה לגבי הרכוש? 

ידועה בציבור וזכויות בירושה

ידועה בציבור וזכויות בירושה

מחלוקת בשאלה האם הנתבעת היתה ידועה בציבור של המנוח לנושא זכויות בירושה ... 

בקשה לצו ירושה של ידוע בציבור של המנוחה

שארי בשרה של המנוחה הגישו התנגדות בטענה להיותם יורשיה על פי חוק 

מזונות בציבור החרדי

פסה"ד עוסק בבחור ישיבה הלומד במסגרת פנימייתית ושעבר את גיל 18, שהוריו חרדים משתי חצרות חסידיות שונות וקיים סכסוך מתמשך ביניהם 

דחיית תביעה נגד הידוע בציבור בעילת עושק

דחיית תביעה לפסק דין הצהרתי ששל תובעת את הידוע בציבור שלה לשעבר בין היתר בעילת עושק 

תביעה לעזבון של שתי ידועות בציבור

תביעתה של התובעת כנגד עיזבונו של המנוח, ליתן פסק דין הצהרתי בדבר זכויותיה הנטענות כידועתו בציבור (עת היה בין החיים, ט.ס), ולהצהיר כי מחצית מכל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, אשר נצברו במהלך חייה המשותפים עם המנוח, (לטענתה, 11 שנים קודם לקיץ 1997, ט.ס), בין אם הזכויות הועברו בחייו של המנוח על שם בנו ונכדיו, ובין אם אלה ירשו את הנכסים לאחר מותו- הינם שלה. 

חלוקת רכוש בני זוג שהיו ידועים בציבור ולאחר מכן נישאו

השאלה המקדמית שעלי לבחון היא על פי איזה דין יבחנו הנכסים השונים, האם על פי חוק יחסי ממון? האם כל פריט רכוש על פי התקופה בה נצבר? 

תביעה למזונות קטין בין ידועים בציבור

חובת האב לזון את ילדו באשר לצרכיו ההכרחיים היא אבסולוטית... 

תובענה ידועה בציבור למזונות ולפיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין

בחיים משותפים במשפט העברי של גבר ואישה נאמר לא פעם - "לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות"... 

מגורים לא משותפים ומשמעותם לשם הוכחת ידועים בציבור

אחת הדרכים הנפוצות להוכיח קשר של ידועים בציבור הינה על ידי קורת גג משותפת. עם זאת, הפסיקה הכירה גם בידועים בציבור שלא גרו בבית משותף... 

מהם מזונות משקמים?

האם אישה זכאית למזונות שיקומיים לאחר פרידה? האם מדובר בזכות הקיימת גם לטובת ידועה בציבור? 

הסכם ממון בין ידועים בציבור

האם בני זוג ידועים בציבור יכולים לפנות לבית המשפט על מנת לערוך ביניהם הסכם ממון? 

לא היו מגורים משותפים - האם ידועים בציבור?

האם יש להכיר בזכותו של בן זוגה של המנוחה, בתור ידועה בציבור כביכול, לפנסיית שאירים מהמדינה? 

תביעת מאהבת להכרה בה בתור ידועה בציבור

גבר נשוי, בשנות ה-30 לחייו, נהג להיפגש במשך חמש שנים עם מאהבת אשר פגש בבאר. בין השניים התקיימה מערכת יחסים כנה ואמיתית אשר כללה שיחות נפש, יחסים אינטימיים ועוד... 

חוקר פרטי גירושין

מתי יש לפנות לחוקר פרטי? האם ניתן להוכיח בגידה? מהי המשמעות לגבי הליך הגירושין במקרה של הברחת רכוש? 

האם קיימת כוונת שיתוף אוטומטי לאחר הכרה בבני זוג כידועים בציבור?

ההכרה בבני זוג בתור ידועים בציבור אינה מביאה בהכרח להכרה בכוונה שיתופית ביניהם... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.