הלכת השיתוף


הלכת השיתוף

מהי הלכת השיתוף?


 

הלכת השיתוף (או "חזקת השיתוף") הינה הדרך המשפטית הידועה לחלוקת רכוש בהליך גירושין של בני זוג אשר התחתנו לפני שנת 1974, השנה בו נכנס לתוקפו חוק יחסי ממון בין בני זוג. הלכה זו קובעת כי כל אימת שעסקינן ברכוש שנרכש במהלך שנות הנישואין, יש לחלקו באופן שווה בין הצדדים, מבלי לייחס חשיבות לבעלות הרשומה עליו.

 

לדוגמא, פעמים רבות מכוניות או נכסי נדל"ן רשומים על אחד הצדדים בנפרד, למרות שנרכשו בכסף משותף.

 

פירוק השיתוף של תכולת הדירה של בני הזוג

פס"ד בתביעה לפירוק שיתוף, לאיזון משאבים ולקבלת שכר ראוי

האם יש לפרק את השיתוף במקרקעין?


מהם הנכסים עליהם חלה הלכת השיתוף?


הלכת השיתוף איננה כוללת נכסים אישיים בלבד, כגון דירות או מכוניות, אלא היא רואה גם חשיבות בנכסים עסקיים. במידה ודורש אחד מבני הזוג השתתפות בשווי נכסים עסקיים כאלה או אחרים, עליו להוכיח בבית המשפט כי בני הזוג קיימו יחסים משותפים תחת קורת גג אחד. בן הזוג יהיה זכאי לנכסים אלו, גם במידה ולא צפו חיי הזוגיות על מי מנוחות.


על פי הפסיקה, עצם הוכחת קורת גג אחת ובה חיים משותפים, טובה היא על מנת לחלק את הרכוש באופן שווה בין הצדדים. הלכת השיתוף נובעת מן התפיסה כי תרומתו של כל אחד מן הצדדים לקיום התא המשפחתי איננה כלכלית גרידא אלא היא כוללת גם עזרה נפשית, טיפול בילדים, טיפול במשק הבית ועוד. הלכת השיתוף נועד לדאוג, לדוגמא, שאישה אשר עבדה לאורך השנים בחצי משרה על מנת לדאוג לגידול הילדים, לא יצא שכרה בהפסדה בהליך גירושין.

 

החלטה לגבי הרכוש שנצבר במהלך הנישואין ופירוק השיתוף

פירוק שיתוף שלא במכירה פומבית

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?


מהי חשיבותו של הצד "האשם" בהתרת ברית הנישואין?


הטלת עונש בחלוקה רכושית כחלק מקביעת ה"אשם" לפירוק ברית הנישואין מהווה דין השונה מעט בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני. לרוב נוטה בית המשפט לענייני משפחה להתעלם משאלת האשמה שכן הפסיקה לא הכירה בתשובה לשאלה זו כשיקול ענייני ואו מוצדק בחלוקת רכוש. בית המשפט אינו מכיר באשמה של עזיבת בית או בגידה כעילה לעונש במעמד חלוקת הרכוש.

 

יצוין, כי בית הדין הרבני ידוע לעיתים כפוסק חלוקת רכוש המושפעת מתשובה לשאלת ה"אשם".

 

אי החלת חזקת השיתוף על ידועים בציבור

האם יש לעכב את פירוק השיתוף בבית המגורים?

פירוק שיתוף בנכסים כאשר אחד מבני הזוג מרצה מאסר עולם על רצח בתם


נכסים שנצברו לפני הנישואין, האם יחולקו ב"הלכת השיתוף"?


על פי רוב, הלכת השיתוף מכירה ב"נכסים חיצוניים" – נכסים אשר נצברו לפני תחילת ברית הנישואין, או נתקבלו בירושה במרוצת השנים. נכסים אלו אינם נכללים באופן מיידי תחת הרכוש המועמד לחלוקה,

 

עם זאת ישנם מקרים בהם שימוש בכספים שהגיעו מנכסים מסוימים, סייע לרכישת נכסים אחרים, או במידה וחיי הנישואין נמשכו בהרמוניה לאורך שנים רבות. במקרים חריגים מסוג זה, יחולקו לעיתים גם נכסים ורכוש אשר נצברו לפני הנישואין.


מהו דינה של דירת המגורים במסגרת "הלכת השיתוף"?


במרבית הדיונים בנוגע לחלוקת רכוש, מוצאת עצמה דירת המגורים בלב ליבו של הסכסוך בין הצדדים. הסיבות לכך הן כי מדובר בצורך קיומי אשר לעיתים קשורים אליו הצדדים קשרים רגשיים. זאת ועוד – לרוב מדובר בחלק הארי מתוך רכושם של בני הזוג. בד"כ הלכת השיתוף תכיר בכך כי הדירה שייכת לבני הזוג באופן שווה, שכן סביר להניח שמרגע שרכש אחד מבני הזוג דירה במהלך הנישואין, כוונתו הייתה כי הדירה תשמש למגורי שני הצדדים.


עם זאת, לעיתים הנחות אלו נסתרות במידה ומצליח אחד מן הצדדים להוכיח כי הדירה נתקבלה בירושה או נרכשה בטרם נישאו בני הזוג. סתירת הלכת השיתוף בנוגע לחלוקת שווי דירת מגורים איננה משימה פשוטה כלל ועיקר. כמו כן, גם נטל ההוכחה כי הדירה שייכת לשני בני הזוג במידה והגיעה ממקור חיצוני, כגון ירושה, איננה עניין של מה בכך.

 

מהם השיקולים לפירוק שיתוף בדירת מגורים?


בבואו של בית המשפט לקבוע חלוקה בדירה הרשומה על צד אחד בלבד, יבדוק השופט לרוב את הזיקה הכלכלית והמשפטית שיש לבעל הנכס לנכס, מהו אופיים של הנישואין (נישואין ראשוניים, נישואין עם ילדים, איכות הנישואין) וכו’.


מן הפסיקה ידוע כי כל אימת שהנכס נחשב "משפחתי" יותר, ככה יטה בית המשפט לקבוע חלוקת רכוש על דירת המגורים. זאת ועוד, אין ספק שככל שאורך הנישואין ארוך יותר, כך הסיכוי שתיטמע הדירה ברכוש המשותף גדול יותר.


הלכת השיתוף, מתי פג תוקפה?


פירוד הלכת השיתוף והפסקת החלת כל הרכוש שנרכש כמשותף מוכר בד"כ כתאריך הגשת התביעות הרכושיות או עזיבת אחד הצדדים את הדירה המשותפת. המשפט גם הכיר בקרע חמור בין בני זוג, אשר המשיכו לדור תחת קורת גג אחת, כמועד החלה של פירוד הלכת השיתוף בין הצדדים.

 


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
הלכת השיתוף הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ...

 

הסדר איזון משאבים הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ...

 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון ?

 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

 

הסכם גירושין

על הסכם שלום בית ולחילופין גירושין והסכם יחסי ממון גירושין ... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה?

 

פירוק שיתוף בדירה

במהלך הליך גירושין, אחת השאלות העיקריות שמתעוררות היא האם דירת מגורי בני הזוג תימכר או תישאר לשימושו של אחד מבני הזוג ...

 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ?

 

חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל"ג 1973

חוק יחסי הממון נועד לקבוע כללים לבני זוג בעקבות גירושין, או מוות של אחד מבני הזוג. החוק קובע שהרכוש המשותף יתחלק שווה בשווה, למעט נכסים שהיו ברשות בני הזוג לפני החתונה, או שהתקבלו בירושה. 

 

חובות בהסדר איזון משאבים

איזון משאבים, לרבות חובות של ... כיצד מכריע בית המשפט? מה הדין? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המשפט במשפחה...

 

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?

החוק הישראלי מכיר בזכויות רבות של "ידועים בציבור כנשואים", זכויות המוקנות להם מכוח חייהם המשותפים, אף בהעדר נישואים כדין ... מה לגבי הרכוש?

 

בחירת חוקר פרטי - משרד חקירות

כאשר אתם בוחרים בעל מקצוע, יש לכך חשיבות רבה, אך במקרים בהם איש המקצוע עוסק בעניין כה אישי בחירתו הופכת לחשובה באופן מיוחד, איך להיזהר מטעויות בבחירת חוקר פרטי? 

דמי שימוש ראויים, מהם ואימתי?

פעמים רבות נוצרת חפיפה בין דיני המשפחה לדיני המקרקעין. דוגמא נפוצה לחפיפה זו נוצרת כאשר בני זוג אשר עומדים בפני פירוד או גירושין, מתגוררים בדירה משותפת הרשומה על שמות שניהם או על שמו של אחד מהם... 

ידועים בציבור - חלוקת רכוש ידועים בציבור - חלוקת רכוש

לעיתים גם בני זוג אשר "ידועים בציבור" מגיעים לנקודה בה מחליטים השניים להתיר את הקשר הזוגי ולפנות כל אחד לדרכו. לא אחת נמשך קשר הזוגיות זמן רב ובמהלכו נצבר רכוש משותף אשר בעלותו אינה בלעדית על ידי אף אחד מן הצדדים...

 

מהו הסכם שלום בית?

לעיתים בני זוג נשואים אשרו גמרו אומר להתיר את ברית הנישואין, מחליטים לחתום על הסכם שלום בית על מנת להעניק הזדמנות נוספת ואחרונה לתא המשפחתי בטרם יפורק לחלוטין. הסיבות לניסיון להגיע לשלום בית נובעות לעיתים מאהבה, מנוחות או משיקולים זרים – ומדובר למעשה בפנייה של בני הזוג לגורמים חיצוניים על מנת להסדיר וליישב את המחלוקות ביניהם... 

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

בבואו של בית המשפט לקבוע האם יש להכיר בבני זוג כ"ידועים בציבור" על השופט מוטל להתבונן בכל מקרה לגופו מבעד למשקפיים חשדניות, שכן לא כל זוג הגר תחת קורת גג אחת, דינו כדין זוג ה"ידוע בציבור"...

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.