מזונות ילדים

 

מי זכאי לתבוע מזונות? מאמרים, פסקי דין ומידע על שאלות נפוצות ...

מאמרים בתחום

פסקי דין וחדשות
מזונות ילדים
על פי הדין העברי, כל אב חייב במזונות ילדיו עד גיל 18, כאשר לא קיים כל קשר בין רמת הכנסתו של הגבר לבין צרכיהם הבסיסיים של הילדים. גם גבר אשר נמצא תחת הליכי הוצאה לפועל או פשיטת רגל, עדיין חייב במזונות הקטינים.
 
      קראו עוד בתחום:
 
אב חייב במזונות ילדיו גם אם אין הוא נשוי לאמם, במידה והוא נשוי לאישה אחרת, אפילו אם אין הוא מכיר בהם ולא תמיד תהה טענת הגנה של "גניבת זרע" טובה על מנת למשוך אחריותו של גבר מתשלום מזונות. אי תשלום מזונות הינו עבירה פלילית אשר בגין יכולים לפעול כנגדו של חייב הליכי הוצאה לפועל, עיכוב יציאה מן הארץ ואף מאסר.

תביעה למזונות הקטינים יכולה להיות מוגשת על ידי האם, האפוטרופוס של הקטינים על פי דין, או על ידי הקטינים עצמם. עובדה זו הינה חשובה שכן לדוגמא, כאשר בני הזוג מגיעים להסכמים בנוגע לחלוקת רכוש בהתאם להפחתת שיעור דמי מזונות, ולאחר מכן מוגשת תביעה חדשה למזונות על ידי הקטינים עצמם, עלול הגבר לצאת קירח מכאן ומכאן.
 
מהו הדין העברי ומהו הדין האישי?

 

בין הקטינים והילדים המשתייכים לדתות שונות חל דין שונה בישראל בנוגע לשיעור דמי המזונות ולסוגיית הנושא בנטל. על פי החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), ייקבע הדין בעניין הקטינים נשוא התובענה על פי דתו של אביהם.

 

 

דהיינו, גבר יהודי ישלם מזונות ילדיו ככתוב בדין העברי ואילו גבר מוסלמי ישא במזונות אלו מתוקף הדין השרעי. יש לציין כי בתי הדין הרבניים מפרשים את הדין העברי באופן שונה מהאופן בו הוא מפורש בבית המשפט לענייני משפחה (הנוטה למשל להתייחס להשתכורתה של האישה ולרכוש אשר בבעלותה).

 

מהו שיעור גובה המזונות?

 

בבואו של בית המשפט לקבוע את שיעור דמי המזונות שיש לפסוק לטובת הילדים, שיקולים רבים עומדים לנגד עיניו. על השופט לבחון היטב מהם צרכי הילדים, מהי רמת החיים אליה הם הורגלו, מהו כושר השתכרותו (או פוטנציאל השתכרותו) של האב, מהו הרכש אשר בבעלותו, האם ישנם צרכים מיוחדים המאפיינים את הקטינים אשר לפניו וכו'.

 

כמו כן, בתי המשפט מחלקים את הקטינים לשלוש קבוצות גיל שונות:

 

  • עד גיל 6 - קטינים בגיל זה קרויים בעגה המקצועית "קטני קטינים" ונטל מזונותיהם מונח באופן מלא על כתפיו של האב.
  • מגיל 6 עד גיל 15 - קטינים בגילאים אלו יהיו זכאים למזונותיהם ההכרחיים מאביהם, ומזונותיהם מדין צדקה (חוגים, נסיעות, טיולים, שיעורים פרטיים) משני הוריהם גם יחד. בתי המשפט הרבניים נוטים לפסוק חלוקה שווה בעניין מזונות אלו, בעוד בית המשפט לענייני משפחה מתחשב ביכולתם הכלכלית היחסית של ההורים.
  • מגיל 15 עד גיל 18 - מכיוון שבגילאים אלו נחשב הקטין כאדם בוגר אשר יכול אף לעבוד לפרנסתו, סך כל מזונותיו ישולמו על ידי שני הוריו באופן שווה (או באופן יחסי, תלוי באיזה ערכאה הם ידונו).
  • שירות צבאי - באופן עקרוני, על פי הדין העברי לא חייב האב במזונות ילדיו לאחר גיל 18. עם זאת, היות והשירות הצבאי בחברה הישראלית הינו נטל המוטל על כל האזרחים במדינה, נקבע בפסיקה כי האב יישא בשליש ממזונות ילדיו במהלך שירותם הצבאי. שימו לב, אב יישא במזונות ילדיו עד גיל 21, באם הוסכם על כך, גם אם הילדים לא משרתים לבסוף בצבא.
    הפסיקה האזרחית הכירה בסכום מזונות מינימאלי לכל ילד העומד על כ-1,200 שקלים בחודש. עם זאת, שיעור דמי המזונות הינו אמביוולנטי ובית המשפט פוסק כל מקרה לגופו. ילדים אשר הורגלו לרמת חיים מסוימת יהיו זכאים להמשיך ולחיות באותו האופן גם במידה והותרה ברית הנישואין בין הוריהם.  


מהו החיוב המינימאלי בדמי מזונות הילדים?
 


פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
קטינים, תביעת מזונות

כל קטין רשאי לתבוע מזונותיו מאביו, מבלי לייחס כל חשיבות למצבו הכלכלי של האב, ליחסיהם של ההורים או נסיבות פרידתם.

 

תביעת מזונות, מידע משפטי

כללים להגשת תביעת מזונות, היכן מגישים תביעה למזונות ילדים ? 
 

מי חייב במזונות קטינים?

בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) מזונות קטינים נקבעים ע"פ הדין האישי ... 

חישוב מזונות ילדים, הכיצד?

כל קטין זכאי לתשלום בעבור מזונותיו וזאת מבלי להתייחס כלל לשאלה האם הוריו נשואים, האם אביו מכיר בו או אפילו במידה ואביו נשוי לאישה שאיננה אימו. תביעה למזונות הילדים תידון בבית המשפט לענייני משפחה, וזאת במידה ולא הסכימו שני הצדדים לדון בה בבית הדין הרבני...

 

שינוי דמי מזונות, אימתי?

הגבר פשט את הרגל? הילד צריך טיפולים רפואיים? האישה רוצה לעבור לבית גדול יותר? בית הספר יקר יותר מהצפוי? האם ניתן לשנות פסק דין מזונות?

 

אי תשלום מזונות

מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות? 
 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

 

אילו קטינים רשאים להגיש תביעת מזונות ילדים?

מהם מזונות ילדים? היכן ניתן לדון בהם? מתי ניתן להעביר תביעה למזונות הילדים לבית המשפט לענייני משפחה? האם הקטין יכול להגיש תביעה בעצמו למזונות? קראו עוד...

 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה?

 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ?

 

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט 1959

החוק לתיקון דיני המשפחה עוסק בתשלום דמי המזונות, ומסדיר כללים לגבי ההיקף שלהם, הבטחתם, מתי ועל מי הם חלים ועוד. 

 

גניבת זרע

מה קורה אם הקטין תובע את אביו למזונות, והאב מנסה להתנער מחובת מזונותיו בטענת "גניבת זרע" ? 
 

חיוב האב בתשלום מזונות קטינים

ככלל, חובתו של האב לשאת במזונות ילדיו הקטינים, אולם, אין זאת אומרת שעליו להתמודד לבדו במערכה... 

בדיקת רקמות לאור החוק החדש

האם ישנה סמכות לבית המשפט לענייני משפחה על פי החוק החדש להורות על ביצוע בדיקת רקמות לקטין לשלילת או קיום אבהות, כאשר אחד מהוריו של הקטין מתנגד לכך? 

קביעת אבהות, אימתי?

מהי קביעת אבהות? מדוע היא כל כך חשובה? כיצד מוכיחים אבהות? מה המשמעות של סירוב לבדיקה ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי הדין באתר. 

אישה אמידה ותשלום מזונות ילדים

מי חייב במזונות? מה קורה במקרה והאישה אמידה ובעלת נכסים וממון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ... 

מהו הסכם שלום בית?

לעיתים בני זוג נשואים אשרו גמרו אומר להתיר את ברית הנישואין, מחליטים לחתום על הסכם שלום בית על מנת להעניק הזדמנות נוספת ואחרונה לתא המשפחתי בטרם יפורק לחלוטין. הסיבות לניסיון להגיע לשלום בית נובעות לעיתים מאהבה, מנוחות או משיקולים זרים – ומדובר למעשה בפנייה של בני הזוג לגורמים חיצוניים על מנת להסדיר וליישב את המחלוקות ביניהם... 

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

בבואו של בית המשפט לקבוע האם יש להכיר בבני זוג כ"ידועים בציבור" על השופט מוטל להתבונן בכל מקרה לגופו מבעד למשקפיים חשדניות, שכן לא כל זוג הגר תחת קורת גג אחת, דינו כדין זוג ה"ידוע בציבור"...

 

מאסר עקב אי תשלום מזונות

מהי תקופת המאסר בגין חוב מזונות? על כך ניתן למצוא תשובה בסעיף 74 לחוק ההוצאה לפועל ...

 

מרוץ הסמכויות, מהו? מרוץ הסמכויות, מהו?

על פי החוק במדינת ישראל, קיימות שתי ערכאות העוסקות בענייני משפחה – בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים...

 

בתי הדין הרבניים במדינת ישראל

מהם בתי הדין הרבניים? מהן סמכויותם? האם ניתן לערער על החלטותיהם?  

מזונות מן העיזבון - מזונות מירושה, האמנם?

סכום המזונות לאחר מותו של המוריש נקבע בבית המשפט, על בסיס שיקולים ובהם נסיבות התלויות בשווי העיזבון, במערכת היחסים בין היורש למנוח ובתנאים נוספים שהוגדרו בחקיקה ובפסיקה... 

פסק דין משמורת לאב - האם גם פסק דין מזונות?

על פי רוב, גברים אינם מקבלים במסגרת הסכמי גירושין את המשמורת על הילדים, קל וחומר כאשר מדובר בילדים קטינים או קטני קטינים (עד גיל 6)...

 

מהו בית המשפט לענייני משפחה?

בית המשפט לענייני משפחה הינו הערכאה החילונית המקבילה לבתי הדין הרבניים. מדובר בבית משפט שלום בשבתו כבית משפט לענייני משפחה במסגרת חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה 1995...

 

צו עיכוב יציאה מהארץ

פעמים רבות נדרשים בני זוג במסגרת הליך גירושין למנוע את יציאתם מהארץ של בן הזוג השני או הילדים...

 

מתי ישולמו מזונות לילד בגיר?

החוק הישראלי קובע כי אב חייב במזונות ילדיו כל אימת שהינם קטינים. כמו כן, ילד נחשב כקטין, על פי ההגדרה המשפטית, בטרם מלאו לו 18... 

מהן הוצאות חריגות במסגרת קביעת מזונות קטינים?

בתי המשפט לענייני משפחה דנים מידי יום בהסכמי ותביעות גירושין אשר ערכו בני זוג הכוללים הסדרים שונים, לרבות בעניין מזונות ילדים... 

מזונות לקטינה ומזונות שיקומיים לאם הקטינה שהיא ידועתו בציבור של האב

הבקשות למזונות זמניים הוגשו בנפרד לפי תקנה 265 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"). בקשתה של האם מבוססת על טענה למעמד "ידועה בציבור" והסכם מכללא ...