www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משמורת

הילדים החטופים יחזרו לשבדיה מתוקף "אמנת האג"
בית המשפט המחוזי בפ"ת הורה על השבת שני ילדים "חטופים" בני חמש ושבע לארץ מולדתם, שבדיה, במסגרת "אמנת האג"...

ההורים מתנגדים, האם הסבא והסבתא יזכו להסדר ראייה עם נכדתם?
בית המשפט קבע כי ע"פ לשונו של סעיף 68 לחוק האפוטרופסות יכול הוא לנקוט באמצעים זמניים או קבועים הנראים לו ראויים לשמירת עניינה של הקטינה, במידה וקיים צד המעוניין בטובתה. אי לכך, קבעו השופטים כי יש לבדוק האם תצמח לקטינה תועלת משמעותית, אשר יש להסדירה בפסק דין, במפגשים עם סבה וסבתה...

בנו של עובד זר יוכרז כבר אימוץ למרות התנגדות האב

ערעורו של אב אשר ביקש לבטל החלטה כי בנו הקטין יהיה בר אימוץ נדחה על ידי בית המשפט העליון. בית המשפט קבע כי הקטין ישוב למשפחה האומנת והליכי האימוץ בעניינו ימשכו עד לסיומם...


ההורים לא מתקשרים אלא בהודעות SMS, האם תתכן משמורת משותפת?
בשלושת העשורים האחרונים, בין היתר כחלק מהמאמץ להגביר את המעורבות של אבות גרושים בחיי ילדיהם, לעודדם לשמור על קשר עם ילדיהם ולשלם עבורם מזונות, החלו יותר ויותר מדינות לחוקק חוקים המכירים באפשרות כי גם לאחר גירושים הילדים יהיו במשמורתם המשפטית המשותפת של ההורים...

בית המשפט אישר לאם לעבור עם בנה הקטין לקולומביה

התובעת מבקשת לשוב לקולומביה, מקום הולדתה, יחד עם הקטין. אין לתובעת ספק שהמעבר הוא לטובת הקטין הואיל והיא אינה מסתדרת בישראל ולא יכולה להמשיך להתגורר בישראל. היא מציינת כי לא הצליחה להתאקלם בארץ, אין לה משפחה בארץ וכל בני משפחתה מתגוררים בקולומביה...


אושרה חקירה נגדית בשיחת וידאו בתביעה על בסיס "אמנת האג"

מכיוון שהאב נמצא בארה"ב (והוא תושב ארה"ב) אין בסמכותו של בית הדין הרבני לדון בתביעה אלא עם הגיעו של התובע לישראל. האישה ובאי כוחה אינם מסתירים כי הם פועלים בכל דרך כדי לגרום לתובע להגיע לישראל וזאת על מנת שבית הדין הרבני יקנה סמכות לדון בתביעת הגירושין...


האם רצון הילדים גובר על חוות דעת המומחים?
הדילמה אשר עומדת בפני בית המשפט המחוזי בבואו לבחון הערעור, היא לדעתם של מי משקל רב יותר בהכרעת משמורת הילדים. האם דעת המומחים הטוענים כי הקטינים צריכים לעבור לגור בפנימייה, או שמא רצונם של הקטינים המעוניינים לגור עם הורי אביהם, הינו הפיתרון הנכון...

הקטינות, ערביות נוצריות, יעברו לבי"ס הערבי לפי רצון האב

מצד אחד - האב, פקידת הסעד והאפוטרופוס כדין של הקטינות מעוניינים כי הבנות, ערביות נוצריות, ילמדו בבי"ס ערבי. האם, מן הצד השני, והקטינות עצמן, מעוניינות שהבנות תשארנה בבי"ס היהודי לאומנויות, היכן שהן לומדות כיום...


פסק דין בנושא אימוץ קטין כאשר האם הביולוגית מתנגדת לכך
בית המשפט העליון קיבל את תביעתה של המדינה, שהוגשה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, והכריז על קטין כבר-אימוץ לאחר שאימו שתקפה את אביו, קפצה מחלון ביתה בקומה העשירית למרפסת נמוכה יותר וקראה לו לקפוץ בעקבותיה. רק בזכות שוטר שנמצא במקום, לא עשה זאת הקטין שהיה בזמנו כבן שלוש בלבד...

הותרה הגירה של קטינה לרומניה
שופטת בית המשפט לענייני משפחה בקריות, התירה את הגירתה לרומניה של קטינה יחד עם אמה, בכפוף להסדרי ראייה עם האב. 28.7.09

קביעת משמורת בין הורים שאינם נשואים כאשר האב הינו הומוסקסואל
מונחות בפני 3 תביעות שבמרכזן עומדת הקטינה. בשתיים מהן תובעים ההורים (כל אחד מצידו הוא) לקבוע בפסק דין כי המשמורת על בתם המשותפת תהיה אצלו...

החלטה בבקשה למינוי אפוטרופוס לדין לקטין
התוצאה מן האמור, הינה כי על מנת שניתן יהיה לשקול בבוא העת את האפשרות לצוות על עריכת בדיקה בה יטול חלק הקטין, חובה על ביהמ"ש למנות לקטין אפוטרופוס לדין, אשר יביא בפני ביהמ"ש עמדה עצמאית של הקטין בעניין ביצוע הבדיקה המעבדתית...

מינוי פקידת סעד - שאלת המשמורת ועריכת תסקיר
התביעות שהגישו שני ההורים הרוצים לקבל את המשמורת הבלעדית על הבנות, יוצרות (כל אחת מהן) מצג שונה בתכלית מן המצג שמציג הצד שכנגד...

אי קבלת סרוב הבת לבקר את אביה במסגרת הסדר משמורת

למען הסר ספק, אני מדגיש את הדברים הבאים: הטענה שהבת מסרבת לעבור לאב לביקור אינה מקובלת עלי, ולא תתקבל טענה זו כ"תירוץ" לאי קיום הביקורים...


מינוי דודים כאפוטרופוסים לילדים שהתייתמו מהוריהם
מי יהיה אפוטרופוס או יהיו האפוטרופוסים על הגוף של הילדים, ומה תהיה מעורבות של בני המשפחה השונים בהחלטות הנוגעות למקום מגוריהם של הילדים, לחופשות, לבריאות וטיפול רפואי, לחינוך, וכד’...

העברת קטין למוסד חינוכי בהעדר הסכמה משותפת של שני ההורים

מתוך תסקיר פקידת הסעד, ומתוך כתבי הטענות שהגישו שני הצדדים, נמצאתי למד כי הקטין מגלה בגרות במידה המחייבת להביא בחשבון את השקפתו ואת רצונותיו, וכי רצונו לשנות את אורח חייו ואת המוסד בו ילמד, הינו בוגר ונחוש.


אמנת האג - תביעת אב להחזרת בנו הקטין
תכליתה של האמנה כפי שהיא מוגדרת בסעיף 1 לאמנה הינה להבטיח החזרתם המידית של ילדים אשר הורחקו שלא כדין אל מדינה מתקשרת.

סכסוך גירושין - האם לאפשר עדות צד בועידת וידאו?

המסגרת הנורמטיבית מחייבת כי בביהמ"ש למשפחה יתייצב בעל דין לדיונים, ובהוכחות אף ייחקר על תצהירו.


הסדרי ראיה בין בנות זוג חד מיניות

החלטה למנות מומחה לגיל הרך לחוות דעתו בעניין הסדרי ראיה בין בנות זוג חד מיניות


מתן ריטלין לקטין בניגוד לרצון אמו
מחוזי חיפה: דחיית ערעור על החלטה לאשר מתן ריטלין לקטין בכתה ב’ בניגוד לרצון אמו, לאחר שזה הוצא מחזקתה והוכרז קטין נזקק ומונה לו אפוטרופוס לדין ...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>