www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משמורת

"אקח לך את הילדים" - תביעת משמורת שהוגשה בחוסר תום לב

האם בית המשפט רשאי לבטל תביעת משמורת שהוגשה כחלק ממהלך משפטי ולא בתום לב?


משמרות זמנית לאב בהתבסס על תסקיר עובדת סוציאלית

בית המשפט קבע, על בסיס תסקיר עובדת סוציאלית, כי יש להעביר משמורת ילדים באופן זמני לאב...


האם אחים יכולים לדרוש עיכוב יציאה מהארץ של אחד מאחיהם?

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו קובע כי כל אדם חופשי לצאת מישראל. עם זאת, ישנם מקרים בהם, במסגרת הליכים משפטיים, מבקש אחד הצדדים מבית המשפט להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הצד השני או צד שלישי להליך...


אם נרקומנית לשעבר מבקשת משמורת על בתה

בית המשפט העליון ידון בהרכב מיוחד של תשעה שופטים בזכותה של אם, נרקומנית לשעבר, למשמורת על בתה הקטינה...


ערבות בבית המשפט לענייני משפחה - חילוט לאחר הפרת פסק דין

תקנה 469 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כי בית המשפט רשאי להורות על עיכוב ביצוע בכפוף לתנאים כגון מתן ערובה מאת בעל הדין אשר מבקש את עיכוב ביצוע פסק הדין...


הזכות לפרטיות לאחר המוות - פרסום יומני נערה אשר התאבדה

מהו היקפה של הזכות לפרטיות לאחר המוות? האם בית המשפט לענייני משפחה יתיר את פרסום יומניה של נערה אשר שלחה יד בנפשה?


חטיפת קטין מפנמה לישראל - האם האב הסכים?

האם האב הסכים לחטיפת קטין ממרכז אמריקה לישראל? מהו חריג ההסכמה באמנת האג וכיצד ניתן לקבוע הסכמה כאמור? האם תמלול שיחות וויכוח בין ההורים יכול להוכיח הסכמה?


למרות חזקת הגיל הרך - האב יקבל משמורת על הקטינים

חזקת הגיל הרך קובעת כי יש לקבוע את האם בתור ההורה המשמורן, וזאת כאשר הקטינים הינם בני 6 ומטה. אימתי יסטה בית המשפט מהלכה זו?


האם ילד הוחזר למשמורת אביו למרות אלימות במשפחה?

אתר "הארץ" מדווח כי בית הדין הרבני באשקלון התעלם ממקרה של אלימות במשפחה והורה להשיב ילד למשמורת אביו...


בעקבות ניסיון חטיפת קטין - סבתא אשר הפקידה ערבות תפצה את האב

הסבתא הפקידה ערבות בסך 70,000 שקלים ובה התחייבה כי הקטין ישוב עם אימו (בתה) לישראל. האם ניסתה לחטוף את הקטין ורק לאחר הליך משפטי הושב הילד לישראל. האם ניתן לחייב אותה בתשלום הערבות לאב?


שלילת אבהות - בקשה אשר הוגשה על ידי הסבתא

הקטינה נולדה בפריז בשנת 1984, כאשר אימה הייתה נשואה למר ל.ה.ל בנישואין אזרחיים. אמה ובעלה התגרשו מספר חודשים לאחר לידתה. כאשר הייתה הקטינה בת חמש, נפטרה אמה כתוצאה ממחלה קשה. לאחר מותה של האם ניתן בפריז פסק דין הקובע כי הנתבע הינו אביה של הקטינה...


הורה פסיכולוגי במקום קביעת אבהות - חשש לממזרות

סעיף 68(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962 הוא המקור החוקי אשר יכול להיות בסיס להכרה בהורה כהורה פסיכולוגי...


בקשה למינוי אפורטופוס לחסויה - מחלוקת בין קרובי משפחה

במקרים בהם ישנן מחלוקות בין בני המשפחה בנוגע למינוי האפוטרופוס, ייתכן וההחלטה בעניין האפוטרופוס תונח לפתחו של בית המשפט. להלן דוגמא למקרה בו נכדותיה של החסויה ביקשו להתמנות כאפוטרופוס לגופה ורכושה, זאת בעוד בנה של החסויה מתנגד לכך...


החזרת קטין חטוף לאב נוצרי הגר בבלגיה

בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע הורה לאם להחזיר את בנה לאביו הנוצרי החי בבלגיה וזאת מכוח אמנת האג...


אישה חרדית שחזרה בשאלה לא תוותר על האפוטרופסות על ילדיה

בחברה החרדית ישנם מקרים רבים בהם אחד הצדדים חוזר בשאלה ואי לכך בני הזוג מתגרשים. האם אחד הצדדים רשאי לדרוש מהצד השני לוותר על האפורטפסות הטבעית על הילדים?


ביטול אימוץ לאחר בקשה שהוגשה על ידי בגיר

האם בגיר רשאי לבקש מבית המשפט לבטל צו אימוץ וזאת בשל העדר קשר בין אביו המאמץ לבינו?


בית הדין הרבני קבע משמורת על קטינות לאב

האם בית הדין הרבני יקבע, על בסיס חוות דעת מקצועית שהונחה לפני, כי יש להעניק לאב את המשמורת על בנותיו הקטינות?


בקשה לדחיית תביעת משמורת בשל העדר סמכות למרות המרת דת

מהי הערכאה אשר בידה הסמכות לדון בתביעת משמורת כאשר האם המירה את דתה לנצרות לפני הגשת התביעה?


תביעת משמורת משותפת (או הסדרי ראיה) שהוגשה על ידי אחים

האם אחים בגירים יוכלו לזכות במשמורת משותפת על אחיהם הקטין כאשר מצידו השני של המתרס עומד אביו הביולוגי של הילד?


השבת קטין לארצות הברית מישראל מכוח אמנת האג

האם קטין אשר נחטף לישראל מארצות הברית, לאחר סכסוך בין הוריו, יושב לארצות הברית בעקבות הגשת תביעה מכוח אמנת האג?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>