הסדרי ראיה


הסדרי ראיה

 

 

 

על פי רוב, יקבע בית המשפט הורה אחד כמשמורן ויזכה אותו בכך שהילדים יהיו בחזקתו, יגורו בביתו והוא יהיה אחראי על כל צרכיהם. בית המשפט אינו מפקיר את ההורה השני וקובע בעבורו מועדים קבועים ומוסדרים מראש בהם יפגוש את ילדיו. מועדים אלו נקראים בעגה המקצועית – הסדרי ראיה.

 

טובת הילד וגיל הילד בקביעת הסדרי ראיה


מטרתם של הסדרי הראיה הינה להעניק להורה הלא משמורן זכות, אפשרות וקשר עם ילדיו כאשר מידת הקשר וכמות המפגשים משתנה עם גילאי הילד. בקביעת משמורת ילדים, עומדת לנגד עיניהם של השופטים תפיסה אחת המבוססת על עיקרון טובת הילד. תפיסה זו היא המנחה אותם בקבלת ההחלטה.

 

ידוע כי ילדים קטנים בגילאים רכים (בד"כ עד גיל 6) לא יופרדו ממחיצת אמם והסדרי ראיה בהם האב לוקח את ילדיו לסופי שבוע או לכמה שעות לא יקבעו בגילאים אלו. הסדרי ראייה נקבעים על פי רוב בבית המשפט תוך כדי התייחסות לתסקיר המוגש בעניין המשפחה ע"י פקידת סעד אשר בחנה את הנפשות הפועלות והאינטריגות ביניהן.

 


מהם הסדרי ראיה מקובלים?


הסדרי ראיה מקובלים הינם מפגשים דו שבועיים באמצע שבוע במשך כמה שעות אחרי הצהרים, אשר נקבעים באופן מסודר ובשעות קבועות מראש. בד"כ יתחייב ההורה שאינו משמורן להחזיר את הילדים לביתם לא יאוחר מהשעה 21:00 במידה ומדובר ביום שלפני לימודים.

 

נהוג לקבוע הסדר דו חודשי של מפגשים בשבתות ואת ימי החג מחלקים ההורים בד"כ לסירוגין. לרוב נהוג גם בכל שבת שנייה שהילדים ילונו בביתו של ההורה השני לפחות לילה אחד במהלך סוף השבוע.

 


במהלך חופשות בשנת הלימודים (החופש הגדול, חופש פסח וכו’) נהוג להגביר את כמות המפגשים בין האב לילדיו, וידוע כי הוצאת ילד לטיול ארוך לחו"ל במהלך אחת החופשות תלויה לרוב בהסכמה בכתב של ההורה השני. במקרים מסוימים, כאשר קיים משבר אמון בין ההורים, נהוג להפקיד ערבות כספית מסוימת במידה ואחד ההורים יוצא עם הילד מחוץ לגבולות המדינה (זאת על מנת למנוע אירועים של חטיפת ילדים).

 


הפרת הסדרי ראיה, מה עושים?


הפרות של הסדרי הראיה יכולות לבוא משני צידי המתרס. סירובו של ההורה המשמורן למסור את הילדים הקטינים על פי הסדר ראיה שנקבע בבית משפט מחד, או החזרתם של הילדים באיחור על ידי ההורה השני מאידך. הסדרי ראיה נקבעים, לא בכדי, על פי שעות קבועות, שכן איחורים (ולו הקלים ביותר) עלולים להיתפס כהפרת הסדרי ראיה וצו בית משפט.


יצויין כי הורה שאינו משמורן אשר אינו מגיע לפגוש את ילדיו כלל, למרות שנקבעו הסדרי ראיה בעניינו בבית המשפט, יחשב כהורה המפר הסדרי ראיה.


במידה והופרו הסדרי הראיה על ידי אחד הצדדים, קמה להורה השני עילה להגשת תביעה לבית המשפט על מנת להסדיר מחדש את עניין משמורת הילדים. בית המשפט רשאי להטיל עונש על ההורה בגין הפרת הסדרי ראיה, החל מקנסות וכלה בשינוי הסדרי הראיה בשל אי עמידתו בהם.


יש לציין כי במידה והורה משמורן מסרב למסור את הילדים על פי הסדרי ראיה קבועים, או במידה והורה שאינו משמורן ממאן להחזיר את הילדים לביתם, יכול ההורה השני לפנות למשטרה ולבקש ממנה עזרה מיידית.


מה יש לקבוע בהסדרי ראיה במסגרת הסכם גירושין?


במידה ובני הזוג קובעים את הסדרי הראיה במסגרת הסכם גירושין ביניהם, רצוי להמציא מראש פתרונות לסיטואציות אפשריות בעתיד כגון מעבר האם עם הילדים לעיר אחרת בארץ או במקרים מסוימים לחו"ל.

 

זוגות רבים מגדירים כל יציאה לחו"ל בהתניית ערבות ואו אישור בכתב מבן הזוג השני. לעיתים נקבע בהסכם הגירושין "רדיוס" מגורים אשר מונע מן האם להרחיק מקום מגוריה באופן שיפגע בהסדרי הראיה של הילדים עם אביהם. עם זאת, יש לציין כי כל מקרה נבדק לגופו ובאופן אמביוולנטי לנפשות הפועלות.
 

 

 

כאשר זוג הורים מחליט על גירושין, באופן טבעי השאלה המרכזית העולה בדיונים בין הצדדים היא שאלת המשמורת והחזקה על הילדים.


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין

מרגע שמגיח ילד לעולם, מהווים שני הוריו אפוטורפוסים כדין שלו עד גיל 18. מתוקף אפוטורופוסות זו, רשאים שני ההורים לקבל החלטות לגבי אורח חייו של הקטין לרבות היכן ילמד, אילו טיפולים רפואיים הוא יקבל, היכן יגור, מי ייצג אותו במהלך דיונים משפטיים ועוד...

 

הסדרי ראיה הסדרי ראיה

מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?

 

עירעור על פסק דין משמורת

פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ...

 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?
 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה?

 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ?

 

גניבת זרע

מה קורה אם הקטין תובע את אביו למזונות, והאב מנסה להתנער מחובת מזונותיו בטענת "גניבת זרע" ? 
 

משמורת: שמיעת הקטינים על ידי בית המשפט, אימתי?

השאלה האם אין מקום שבית המשפט ישמע את עמדת הקטינים, ככל שגילם ובשלותם הרגשית והמנטלית מאפשרים להם לגבש עמדה ולהביעה... 

משמורת, כיצד מגיע ביהמ"ש להחלטה?

באשר לקביעת משמורתם של ילדים, העיקרון המכריע הוא עקרון טובת הילד, והוא העומד כעיקרון ראשון במעלה ... 

עיקרון טובת הילד בנושאי משמורת

השיקול היחיד העומד בפני בית המשפט הוא טובת הילד. לעיתים רצון הילד לא בהכרח עולה תמיד עם טובתו ... כל מקרה ונסיבותיו.

 

טובת הילד ורצון הילד

מה כוחו של רצון הקטין בתביעה לקביעת משמורת? מה הקשר לעקרון טובת הילד? כיצד מכריע בית המשפט ... 

יחידת הסיוע בבית המשפט לענייני משפחה

בכל משפחה פורצים מדי פעם סכסוכים בין בני הבית ולרוב אין זה מעניינן של הרשויות ובתי המשפט להתערב. כאשר סכסוכים אלו פורצים במשפחה ומערערים את התא המשפחתי עד כדי הגעה לבית המשפט, יכולים בני המשפחה להיעזר בשירותיו של משרד הרווחה...

 

מהו הסכם שלום בית?

לעיתים בני זוג נשואים אשרו גמרו אומר להתיר את ברית הנישואין, מחליטים לחתום על הסכם שלום בית על מנת להעניק הזדמנות נוספת ואחרונה לתא המשפחתי בטרם יפורק לחלוטין. הסיבות לניסיון להגיע לשלום בית נובעות לעיתים מאהבה, מנוחות או משיקולים זרים – ומדובר למעשה בפנייה של בני הזוג לגורמים חיצוניים על מנת להסדיר וליישב את המחלוקות ביניהם... 

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

בבואו של בית המשפט לקבוע האם יש להכיר בבני זוג כ"ידועים בציבור" על השופט מוטל להתבונן בכל מקרה לגופו מבעד למשקפיים חשדניות, שכן לא כל זוג הגר תחת קורת גג אחת, דינו כדין זוג ה"ידוע בציבור"...

 

מי הוא פסול דין?

על פי חוק הכשרות והאפוטרופסות, בית המשפט רשאי להכריז "פסול דין" על אדם אשר סובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו... 

מרוץ הסמכויות, מהו? מרוץ הסמכויות, מהו?

על פי החוק במדינת ישראל, קיימות שתי ערכאות העוסקות בענייני משפחה – בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים...

 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.