www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משמורת

אימוץ פתוח, אימוץ סגור - האמא צריכה בעצמה אפוטרופוס
בחינת המסוגלות ההורית הינה מנקודת מבט אובייקטיבית, דהיינו - האם ההורה מסוגל לדאוג לילדו ולא האם הוא מעוניין בכך...

האם בית המשפט העליון יעכב החלטה של בית הדין הרבני?

האם אישה אשר נמנעה מלהגיע לדיון בבית הדין הרבני, שעסק בסוגיית משמורת ילדיה לאחר הליך גירושין, רשאית לטעון כי זכותה להישמע נפגעה? האם יכולה האישה להגיש ערעורה לבית הדין הרבני הגדול, ובטרם התקבלה החלטת בית הדין, לבקש צו עיכוב ביצוע מבית המשפט העליון?


השבת קטינים לארה"ב למרות טענה שהאב משתמש בסמים
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעה שהוגשה על ידי אזרח אמריקני המתגורר בניו יורק, שטען כי אשתו חטפה את ילדיו במסגרת תביעתה לגירושין ואיננה מוכנה לשוב מישראל...

שמיעת ילדים בבית המשפט, אימתי?

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי במסגרת תובענה העוסקת בהסדרי ראיה בין סב לנכדיו, יש להזמין את הילדים לפני השופטת ללא נוכחות הצדדים...


אישור הגירת אם עם בנה הקטין לצרפת
בחלוף שנתיים לאחר הגירושין, נישאה התובעת בשנית לאיש עסקים יהודי תושב צרפת, המנהל את עסקיו בפריז...

השבת ילדים חטופים לצרפת מתוך שכונה חרדית

שני ילדים הוצאו משכונה חרדית וישובו לגור בצרפת עם אביהם שאיננו יהודי...


תביעה של אם ביולוגית לצמצום ה"אימוץ הסגור" של ילדיה
בית המשפט לענייני משפחה דחה את ערעורה של אישה אשר ביקשה לקבל משמורת על שני ילדיה הקטנים, וזאת לאחר שהילדים הוכרזו על ידי בית משפט קמא כברי אימוץ...

הצעת חוק - הסדרת זכויות סבים מול נכדיהם

הצעת חוק חדשה אשר הוגשה למליאת הכנסת, מציאה להכניס תיקון לחוק הכשרות והאפוטרופסות ולהסדיר את זכויותיהם של סבים מול נכדיהם...


העברת סמכות הדיון לבית המשפט ברוסיה, למרות האזרחות הישראלית

האם תביעה בעניינם של קטינים אשר נולדו ברוסיה ובילו שם את מרבית שנותיהם, תהיה לבית המשפט הישראלי או למערכת המשפט הרוסית?


האם יכולה הסבתא לתבוע הסדרי ראיה עם נכדיה בניגוד לרצון ההורים
כלל פסוק הוא כי ברגע שמוצא בית המשפט שהורים מונעים מילדם קשר עם סביהם, והאחרונים עותרים לסעד בדבר הקמת קשר בינם לבין נכדם, שומה על בית המשפט לבחון כיצד ניתן לשרת בצורה מיטבית את טובת הילדים...

משמורת משותפת על תאומים קטינים בני שנתיים
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון האם יש לקבוע משמורת משותפת לבני זוג על שני ילדיהם התאומים בני השנתיים, או שמא יהיה זה נכון לקבוע הורה משמורן תוך קביעת הסדרי ראייה בין התאומים לבין ההורה השני?

תביעת משמורת שהוגשה על ידי האב לאחר התקף פסיכוטי של האם
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעת משמורת שהוגשה על ידי זוג הורים בנוגע לביתם הקטינה. במהלך הדיונים נתגלו פערים בין תסקיר פקידת הסעד לבין חוות דעת המומחית אשר מונו מטעם בית המשפט...

האם בית המשפט לענייני משפחה יכול להמציא צו חיפוש לאיתור קטין?
עורך דינו של האב הגיע לביתה של האם, בחברת שני שוטרים, על מנת להביא לחקירת מומחה את הטלפונים הניידים והמחשבים אשר ברשותה, בכדי לדלות מידע לצורך איתור הקטין...

סמכות בית הדין הרבני לדון בשאלת חינוך ילדי הורים גרושים
הגבר, יליד ישראל, והאישה, ילידת נורבגיה, הכירו בנורבגיה, עת טייל שם הגבר לאחר הצבא. בני הזוג הגיעו יחדיו לארץ, האישה התגיירה, ובשנת 1985 נישאו בני-הזוג כדת משה וישראל. השניים קבעו את מקום מגוריהם בירושלים וניהלו אורח חיים דתי, כאשר מנישואיהם נולדו להם שלוש בנות...

בית המשפט קבע - הקטינים הורחקו לארה"ב שלא כדין
בני הזוג בתביעה שלפנינו באו בברית הנישואין בשנת 1995, ושנה לאחר מכן עברו למישיגן, ארה"ב. האישה החלה התמחות ברפואת עיניים, בעוד בעלה הטרי משתלב באקדמיה באוניברסיטת משיגן. שני בני הזוג הינם אזרחים ישראלים וילדיהם הקטינים נולדו כולם במשיגן, ארה"ב...

האב מסית את הקטין נגד אימו, האם תזכה במשמורת

הצדדים בתביעה שלפנינו הינם איש צבא קבע וסייעת בגן ילדים אשר התירו את ברית הנישואין ביניהם לאחר כ-12 שנים ולהם שני ילדים קטינים, בני 5 ו-10...


דחיית תביעת אבהות בשל חשש לממזרות
אם בעבר התחבטו בתי המשפט בשאלה איזה אינטרס יש להעדיף, שמירת כשרות הקטין מול זכות הקטין לדעת מיהו אביו מולידו וזכות האב הביולוגי בהכרת אבהותו, הרי שכעת בא המחוקק ותחם את שיקול דעתו של בית המשפט...

האב ישלם 10 אלף שקלים בגין תלונות סרק לשירותי הרווחה
בית המשפט קבע כי גבר אשר הגיש תביעות קנטרניות ונקמניות ובהן דרש משירותי הרווחה לבדוק פעם אחר פעם האם האישה מכה את ילדיה עלו לו בתשלום של 10 אלף שקלים לאוצר המדינה ולאשתו...

דחיית בקשה להעברת סמכות בתביעת משמורת עקב חוסר כנות תביעת הגירושין

כידוע, בהליך גירושין קיימת חשיבות לגבי הגשת התביעות השונות הקשורות בהליכי הגירושין, ביניהן חלוקת הרכוש, משמורת הילדים, הסכם הגירושין ודמי המזונות. בד"כ מתחיל בין הצדדים מרוץ הידוע בעגה המקצועית כ – מרוץ הסמכויות, ובו מנסים בני הזוג להגיש את תביעותיהם לערכאה המתאימה ביותר לעניינם....


לאחר הגירושין בבית הדין הנוצרי, האם התאסלמה, היכן תידון המשמורת?

האם בית המשפט לענייני משפחה יאשר דיון בפניו כאשר מונחת על שולחנו תביעת משמורת וגירושין בין בני זוג נוצרים אשר האישה התאסלמה ולכן הם אינם בני אותה הדת?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>