www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משמורת

הפרדה בין אחים לאחר מעבר מגורים של הורה משמורן

האם בית המשפט לענייני משפחה יתיר את הפרדתם של אחים לאחר מעבר אמם המשמורנית למקום מגורים מרוחק כשעה מהקיבוץ בו גדלו ונולדו?


חינוך במסגרת דתית בעקבות חשיבות קשר בין נכד לסב

בית המשפט העליון נדרש לבחון סוגיה מתחום משמורת קטין בנוגע להחלטה לגבי מערכת החינוך המתאימה לילד...


משמורת קטינה תהיה בידי הסבתא למרות מסוגלות הורית סבירה בלבד

בית המשפט העליון דן בסוגיית משמורת קטינה כאשר הוריה, אשר הוכרו כסובלים מפיגור שכלי קל, מתגוררים ביחד עם הקטינה בהוסטל סיעודי...


התנהגות ההורים לפני ההליך המשפטי - שיקול במשמורת משותפת

מהו המשקל אשר יש לייחס להתנהגות ההורים זה כלפי זה במסגרת תביעה להכרה בזכות למשמורת משותפת על תאומות קטינות?


אימוץ בידי דודים לאחר בדיקת מסוגלות הורית

בית המשפט העליון הורה על העברת קטינים אשר קיים סיכוי גדול כי יוכרזו כברי אימוץ למשמורת אצל אחי אביהם וזאת בהתאם לבדיקת מסוגלות הורית לדודים...


גבר אשר לא הוכיח אבהות תובע השבת קטין חטוף לצ'כיה
התובעת טענה כי לא קיימת תחולה להאמנה במקרה זה משום שלתובע אין כל זכויות משמורת לגבי הקטין...

אמא לילד שהינו אזרח ישראלי - האם תקבל מעמד תושב?
האם הקשר בין הבן לבין האב הינו חשוב מספיק בכדי למנוע את עזיבת האם את הארץ (עזיבה אשר תגרור באופן ודאי הפרדה בין הקטין לאביו)...

סבים יזכו להסדרי ראיה עם נכדם כאשר הם נושאים בדמי המזונות
האם קיימת לסבים זכות לתבוע הסדרי ראיה עם נכדם במקרה שהאב נמצא בחו"ל ואינו מקיים כל קשר עם בנו. כמו כן, נציין כי הסבים נושאים בנטל תשלום מזונותיו של הקטין באופן סדיר...

צו הגנה לאמא בגין אלימות בתה הקטינה
בית המשפט לענייני משפחה בקריות נדרש לדון בתביעה בה ביקשה אישה צו הגנה מבתה הקטינה בת ה-17...

האם קטין אשר נחטף והשתלב במדינה בינתיים יוחזר למשמורת אביו?
אמנת האג הינה אמנה בינלאומית הקובעת כי הורים אינם יכולים לקחת עימם קטינים בניגוד להסדרי משמורת אשר נקבעו בערכאה משפטית...

העדפת זכויות הוריות של האב על פני הדודה
שבועיים לאחר שנולדה הקטינה, כאחות לשני אחים גדולים, נפטרה אימה במפתיע באופן המכה את כל המשפחה בהלם...

הגירה לניו זילנד של הקטינים ואימם
בית המשפט נדרש לדון בתביעה אשר עסקה בסוגיה של הגירת קטינים לניו זילנד עם אמם, זאת כאשר האב נשאר בישראל...

סמכות בית המשפט לדון בתביעת משמורת של קטין בקנדה
האם בית המשפט לענייני משפחה הינו בר סמכות לדון בתביעה שהוגשה בעניינם של קטינים הגרים בחו"ל?

פונדקאות בהודו - אישור על בדיקת רקמות
בית המשפט המחוזי קבע כי יש לבטל החלטה אשר ניתנה בבית המשפט לענייני משפחה, ובה עסק בית משפט קמא בסמכותו להורות על בדיקת רקמות בחו"ל...

משמורת הקטינים בגין מעבר דירה של האם

האם משמורת הקטינים תעבור מידי האם לידי האב, כאשר האחרונה מחליטה לבנות את ביתה החדש עם בן זוגה במרחק 100 ק"מ ממקום מגוריה הקודם?


האם תועבר משמורת בגין אי שיתוף פעולה עם גורמי רווחה

הצדדים העלו טענות רבות ושונות אחד נגד השני, תוך שהם מגישים עתירות ותביעות שונות לבתי המשפט. בעקבות המחלוקות הרבות בין בני הזוג, מינה בית המשפט שני מומחים מטעמו, פסיכולוג ומתאמת הורית...


עירוב משטרה בגין הפרת צו בית המשפט לענייני משפחה

המשטרה טוענת כי אימו של הקטין, שהינה עיתונאית צרפתייה המתגוררת בירושלים, הפרה את תנאי מעצר הבית שלה (בביתו של הרב אורי זוהר) ומסרבת לקיים את צו בית המשפט...


רב שאיננו מומחה לילדים או פסיכולוג ישמש כבורר?

האם בית הדין הרבני רשאי למנות רב שאיננו מומחה לילדים או פסיכולוג, כבורר במסגרת הליך גירושין בין בני זוג? סוגיה זו נידונה במסגרת עתירה שהוגשה לבג"צ, כחלק מהליכים משפטיים בין שני צדדים אשר לא השכילו למצוא פיתרון למחלוקת בנוגע להסדרי ראיית ילדיהם...


ערעור על משמורת שנקבעה במסגרת הסכם גירושין

הלכה פסוקה היא שקטינים אינם כבולים לתוכן הסכמים שנערכו בעניינם במסגרת הליך גירושין בין ההורים...


הקטין מתנגד לשוב למדינה ממנה בה ודורש להישאר בישראל
השאלה אשר עמדה במרכזו של הדיון המשפטי בעניין שלפנינו הייתה סוגיה מורכבת ביותר. מצד אחד, מתוקף אמנת האג ועיקרון טובת הילד, על ענייניהם של קטינים להיות נידונים במסגרת הנורמטיבית ביותר שלהם...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>