www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משמורת

הסדרי ראיה של ילדים דתיים אצל אב חילוני

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי לא ניתן לאכוף על אב חילוני, לאחר גירושין, לשמור במסגרת הסדרי הראיה על כשרות ושבת למרות שילדיו דתיים...


מעבר מגורים עם קטין ללא אישור בית המשפט, האם יתקבל בתביעת משמורת?

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי למרות שאישה עברה עם בתה למקום מרוחק ללא אישורו, ניתן לראות כי המעבר התיישב עם עיקרון טובת הילד ויש להכיר בו...


ביטול ייפוי כוח נוטריוני בעקבות העדר גמירות דעת

בית המשפט לענייני משפחה ביטל ייפוי כוח נוטריוני בעקבות העדר גמירות דעת של המייפה. נקבע כי הנוטריונים אשר ערכו את ייפויי הכוח לא עמדו על מצבו הבריאותי של האדם אשר ניצב מולם...


תביעה לקביעת אבהות לאחר שתביעה נגד גבר אחר נדחתה

תביעת אבהות הינה למעשה תביעה למתן סעד הצהרתי במשפט אזרחי. אי לכך, נראה אפוא כי מידת ההוכחה הנדרשת בגדר תביעה זו הינה "מאזן ההסתברויות". עם זאת, היות ועסקינן בסוגיות הקשורות בקטינים ואבהות, הדברים אינם מקשה אחת...


הוכחת אבהות מבלי לערוך לקטינים ולגבר בדיקת סיווג רקמות

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לבחון האם יש להתיר דיון בתביעת אבהות כאשר יש חשש לממזרות, וזאת מבלי לערוך לקטינות בדיקת סיווג רקמות...


אם אשר נולדו לה תאומים בהליך פונדקאות בחו"ל לא תאלץ לאמץ ילדיה הביולוגיים

בית המשפט קבע כי הורים אשר פנו להליך פונדקאות בחו"ל לא ייאלצו לעבור הליך אימוץ לילדיהם הביולוגיים...


פסיקות משמורת ילדים הופרו - האם למאסר בפועל

בית המשפט העליון גזר מאסר בפועל על אם אשר העלימה את בנה ולא העבירה אותו למשמורת אביו, וזאת חרף פסיקות שניתנו בעניין זה בשורה של ערכאות משפטיות...


קביעת הסדרי ראיה נרחבים לאב תוך סטייה מהלכת הגיל הרך

האם בית המשפט יורה באופן מיידי על משמורת לאם כאשר מדובר בילדה בגיל הרך, או שמא שומה עליו לפרש בצמצום את הלכת הגיל הרך, וזאת בהתחשב בתמורות החברתיות והמשפטיות בחיי המשפחה הישראלית בשנות ה-2000...


אפוטרופוס נטל כספים שלא כדין מחשבון בנק של חסוי הסובל מפיגור שכלי

בית המשפט לענייני משפחה בחן תביעה אשר הוגשה על ידי חסוי ואחיותיו, כנגד אחיהם, וזאת לאחר שהאח הוציא מחשבון הבנק של החסוי סכומי כסף משמעותיים שלא כדין...


בקשה לאימוץ נכד נדחתה בבית המשפט לענייני משפחה

קטינה אשר הוריה סובלים מפיגור שכלי הוכרזה כבת אימוץ. בית המשפט העליון דחה את בקשתה של סבתה לקבל משמורת על נכדתה...


האם בידיו של אדם לקבוע מראש את האפוטרופוס עליו?

לפי תזכיר מפורט ומורכב של משרד המשפטים, מוצעות הצעות רחבות ביותר לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרפסות. בין השאר, מוצע כי אדם יוכל לקבוע את האפוטרופוס שלו מראש...


גביית ערבות מסבתא לאחר חטיפת ילד שהתממשה

על מנת להבטיח את שובו של בנו, ביקש האב מהסבתא, אמה של האם, לערוב לחזרת הקטין. הקטין נחטף והאב דרש את חילוט הערבות...


השבת ילד לארצות הברית במסגרת תביעה מכוח אמנת האג

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, וקבע כי אישה אשר ביקשה למנוע החזרת קטין חטוף (לפי החלטת בית המשפט המחוזי), לא תוכל למנוע את ההשבה. כמו כן, נקבע כי המבקשת תשלם לאבי הקטין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 25,000 שקלים...


אי ביצוע בדיקת אבהות בגיל ההתבגרות למרות הסכמת ההורים

האם בית המשפט ידחה בקשה לעריכת בדיקת אבהות, למרות הסכמה של שני ההורים, וזאת בשל חשש לפגיעה בטובת הקטינה?


המלצה בתסקיר פקידת סעד בנוגע לקביעת משמורת לאב

במקרה אשר הונח לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, הוחלט כי משמורת על ילדים תינתן דווקא לאב ולא לאם. בית המשפט קיבל למעשה כמעט לחלוטין את התסקיר המקצועי אשר נערך בנוגע לצדדים על ידי פקידת הסעד...


אכיפת הסדרי ראיה על אם, האמנם?

בית המשפט לענייני משפחה בקריות הורה על אכיפת הסדרי ראיה על אם אשר הפרה את ההסדרים בשל חוסר יכולתה "לשחרר את הקטינה" (כדברי הגורמים המקצועיים)...


האם תביעת פיצויים נזיקית בגין הפרת הסדרי ראיה תתקבל בבית המשפט לענייני משפחה?

האם תביעת פיצויים נזיקית בגין הפרת הסדרי ראיה תתקבל בבית המשפט לענייני משפחה? האם האישה זכאית לפיצויים בגין הפרת הסדר הראיה על ידי הגבר?


האם בית המשפט יקבל בקשת עו"ס להוצאת ילד מבית הוריו?

בית המשפט השלום בתל אביב דחה את בקשתה של עובדת סוציאלית להעביר צעירה מהמגזר החרדי, הסובלת מפיגור שכלי קל, מבית הוריה למעון סגור...


לא תבוצע בדיקת רקמות בגין חשד מפגיעה על רקע כבוד המשפחה

בית המשפט לענייני משפחה בטבריה דחה את בקשתו של גבר, בן לעדה הדרוזית, לערוך בדיקת רקמות לקטין בן שנתיים וזאת למרות טענה כי הילד, אשר רשום כבנו, איננו ילדו הביולוגי. בית המשפט קיבל החלטתו בשל "חשד מפגיעה בקטין על רקע חילול כבוד המשפחה"...


מעשה בית דין בבית הדין השרעי

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי תביעה אשר עסקה בסוגיית אבהות בין בני זוג מוסלמים, שהוכרעה כבר בבית הדין השרעי, לא תונח לפתחו ותימחק על הסף...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  לעמוד הבא    >>