www.what2do.co.il

משמורת ילדים

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 03/04/2013
משמורת ילדים

בהנחה שאין הסכם לגבי משמורת הקטינים, יבחן בית המשפט את הקריטריונים הבאים בבואו להכריע למי תינתן המשמורת על הקטינים ...

כל אימת שהילדים הינם קטינים, מוטלת על הוריהם באופן שווה חובת האפוטרופסות עליהם הכוללת את חינוכם, גידולים ודאגה למדורם ורווחתם (הרפואית והנפשית). אחריות זו, העולה מתוקף חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (1962), קרויה בעגה המקצועית – חזקה על הילד. במידה ומגיעים הורים לילדים להחלטה כי יש להתיר את ברית הנישואין עליהם לקבוע מי יגדל את הילדים, ואי לכך יכול כל צד להגיש תביעה למשמורת בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

 

יש לציין כי תביעת משמורת אשר תוגש לבית הדין הרבני, תיכרך באופן אוטומאטי עם תביעת גירושין (שכן על פי הדת, ברגע בו מתגלע ריב על משמורת הילדים, עומד קשר הנישואין על כרעי התרנגולת).


מהי הלכת הגיל הרך?


במסגרת החקיקה והפסיקה בישראל, ידוע כי במידה ולא אובחנו אצל האם בעיות מסוגלות הורות קשות (כגון התמכרויות, בעיות נפשיות וכו’), תהה טובת הילדים במידה ויגדלו תחת משמורתה. האם תהה זכאית למשמורת ילדיה על פי רוב, קל וחומר כאשר הם קטני קטינים (עד גיל 6), מתוקף הלכה ידועה הקרויה "הלכת הגיל הרך" או "חזקת הגיל הרך".

 

      קראו עוד בתחום:


מתי ימנה בית המשפט מומחים מטעמו לבדיקת סוגיית משמורת?


במידה ולא מצליח בית המשפט לקבוע באופן חלוט בידי מי יש להפקיד את המשמורת על הילדים, ממנה השופט על פי רוב מומחים מטעמו המגישים לו תסקיר ובו נבדקים המסוגלויות ההוריות של בני הזוג. תסקירים אלו נערכים על ידי פסיכולוגיים, סוציולוגיים ולעיתים תוך התחשבות ביחידות הסיוע.


מהי טובת הילד בקביעת משמורת?


רבים מבלבלים בין עקרון טובת הילד, שהינו העיקרון המוביל את הפסיקה בעניין המשמורת לבין "עקרון רצון הילד". לא תמיד יישבו שני עקרונות אלו בכפיפה אחת ובדיונים רבים אף עומדים הם משני צידי המתרס.


בבואו של בית המשפט לבחון את עיקרון טובת הילד במשמורת, עומדים בפניו שיקולים רבים המובנים מקריטריונים לעתיד ולהווה, לרבות הותרת פתחים לשינוי פסק דין המשמורת בעתיד. עיקרון רצון הילד הינו השיקול המוביל בד"כ בבואו של בית המשפט לבחון את טובת הילד, אך אין זה אלא שיקול אחד מיני רבים.

 

מהו רצון הילד בסוגיית משמורת, ומהי השפעתו?


רצון הילד הינו השיקול המרכזי העומד לנגד עיניו של השופט בבואו לבחון את משמורת הילד כתלות בטובתו האישית. עם זאת השופט הבודק את רצונו של הילד מנסה להתחקות אחר גורמים שליליים אשר היו עלולים להפעיל מניפולציות על רצונו החופשי.

 

      קראו גם בתחום:


 

לדוגמא, שופטים רבים נוטים לנקוט בחשדנות כלפי ילדים אשר מביעים מידת נחרצות גבוהה כנגד העברתם לבית ההורה השני (חשש להשפעה בלתי הוגנת). זאת ועוד, מן הפסיקה ידוע כי ישנה משמעות גדולה לגילו של הילד ולבגרותו הנפשית שכן דעתו של ילד בן 8 איננה שקולה לדעתו של ילד בן 15 או 18. בד"כ החל מגיל 10 יעניק בית המשפט משקל מהותי לדעתו של הילד. 

 

פעמים רבות ימנה השופט פסיכולוג המומחה בילדים או עובדת סוציאלית המתמחה בנושא, על מנת שימציאו בעבורו תסקיר אובייקטיבי על הילדים, ולעיתים אף יבקש השופט להיפגש עם הילד בנפרד ללא נוכחות ההורים.

 


מהו עיקרון זמינות ההורה?


בית המשפט נוהג לבחון מהי מידת הזמינות אשר יכול להעניק כל אחד מן ההורים לילדים במידה ויקבל הוא את המשמורת לידיו. בבואו לבחון סוגיה זו יבדוק בית המשפט מי הוא ההורה אשר יותר קרוב לילדים, קשוב לבעיותיהם ורגשותיהם, מגלה אליהם חום ואהבה ונתפס בעיניהם כדמות הורית יותר.
 

בית המשפט בודק זמינות הורית על ידי בדיקת עזרה בלימודים, הכרת שמות חברי הילדים, הלבשת הילדים לבית הספר ועוד. ברוב הפעמים תוענק המשמורת להורה אשר מעורב יותר בחיי הילדים.


מהו דינם של הסכמי משמורת אשר הוסכמו על ההורים מחוץ לבית המשפט?


לעיתים מגיעים הורים גרושים להסכמי משמורת בינם לבין עצמם מבלי להביא את המחלוקת להכרעה בבית המשפט. עם זאת, במידה ויסבור בית המשפט כי יש בהסכמים אלו פגיעה בעיקרון טובת הילד, אין הם יהיו תקפים על פי דין ושופט יכול להוציא כנגדם פסק דין הקובע הסדרי ראייה ומשמורת על פי ראות עיניו. הסכמי משמורת, בדומה להסכמי גירושין, לא יהיו מחייבים במידה ולא קיבלו הם תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.


נטייה לא להפריד בין אחים


בית המשפט נוטה בד"כ לא להפריד בין אחים ולהעניק משמורת על ילד אחד להורה אחד ומשמורת על ילדים אחרים להורה השני. הפסיקה הכירה בעבר בחשיבות הגדולה שיש לקשרים בין האחים לצורך התפתחות תקינה וטובה של הילדים, מקבלים משנה חשיבות במידה והסמכות ההורית מתערערת (כפי שקורה לעיתים קרובות בהליכי גירושין).

 

נחיצות הקשר של הילדים עם ההורה השני ומשפחתו


בית המשפט מכיר בחשיבות הקשר של הילד עם ההורה שאינו משמורן ומשפחתו. במידה וימצא השופט כי ההורה המשמורן מסית את הילדים כנגד ההורה השני או משפחתו, יעמוד לו הדבר כרועץ בדיון המשפטי. מכיוון שמדובר בילדים, קל מאד לראות השפעה זרה ושלילית עליהם בבית המשפט ובאמצעות תסקירים פסיכולוגיים.


מוכנות הורית לקבל עזרה מקצועית


פעמים רבות, עקב טלטלת הגירושין ועצם היווצרות הצורך לגידול הילדים באופן חד-הורי, ייתן בית המשפט משקל חשוב בהחלטתו לגבי ההורה אשר יביע נכונות להיעזר בקבלת הדרכה הורית מקצועית מגורמי טיפול שונים. סירוב הורה לקבלת עזרה מסוג זה עלול להיות ההבדל הדק בינו לבין משמורת ילדיו ולכן פסילת עזרה זו על הסף אינה מהלך מומלץ בדיון משפטי.

 

 דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
4.5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 5)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין

בתי המשפט נוטים להגדיר נושאים מהותיים בחיי הקטינים כגון מדור וחינוך כתלויים בהסכמתו של ההורה הלא משמורן. פעמים רבות ימנע בית המשפט מהורה משמורן להעתיק את מקום מגוריו באופן שימנע מההורה שאינו משמורן לראות את הילדים... 

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?  

עירעור על פסק דין משמורת

פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

גניבת זרע

מה קורה אם הקטין תובע את אביו למזונות, והאב מנסה להתנער מחובת מזונותיו בטענת "גניבת זרע" ?  

משמורת: שמיעת הקטינים על ידי בית המשפט, אימתי?

השאלה האם אין מקום שבית המשפט ישמע את עמדת הקטינים, ככל שגילם ובשלותם הרגשית והמנטלית מאפשרים להם לגבש עמדה ולהביעה... 

משמורת, כיצד מגיע ביהמ"ש להחלטה?

באשר לקביעת משמורתם של ילדים, העיקרון המכריע הוא עקרון טובת הילד, והוא העומד כעיקרון ראשון במעלה ... 

עיקרון טובת הילד בנושאי משמורת

השיקול היחיד העומד בפני בית המשפט הוא טובת הילד. לעיתים רצון הילד לא בהכרח עולה תמיד עם טובתו ... כל מקרה ונסיבותיו. 

טובת הילד ורצון הילד

מה כוחו של רצון הקטין בתביעה לקביעת משמורת? מה הקשר לעקרון טובת הילד? כיצד מכריע בית המשפט ...פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר 

יחידת הסיוע בבית המשפט לענייני משפחה

מהי יחידת הסיוע? מתי מגיעים ליחידות הסיוע? האם ניתן להגיע באופן עצמאי? האם המידע חסוי? מהו ערכן המשפטי של יחידות הסיוע? כל מה שרצית לדעת על יחידות הסיוע ובית המשפט לענייני משפחה... מאות פסקי דין מפורשים באתר... קרא עוד... 

מהו הסכם שלום בית?

מהו הסכם שלום בית? כיצד ניתן לו תוקף משפטי? מהו הסכם שלום בית ולחילופין גירושין? האם ניתן לאוכפו בבית המשפט? קראו עוד בפורטל דיני משפחה... 

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

במישור היחסים הפנימיים, תוביל הכרה בבני הזוג כ"ידועים בציבור", בין היתר, להחלת מערכת דיני הגירושין על הצדדים בעת הפירוד. כך, עשוי הידוע בציבור להיות מחויב במזונות האישה (חובת מזונות מכוח תום הלב לזון את הידועה בציבור, מה שנקרא מזונות אזרחיים, תשלום מדור לאישה, חלוקת הרכוש שנצבר על פי כללי חזקת השיתוף, זכויות פנסיה שצבר הידוע בציבור, ויתכן אף זכאות לנכסי קריירה)... 

מי הוא פסול דין?

על פי חוק הכשרות והאפוטרופסות, בית המשפט רשאי להכריז "פסול דין" על אדם אשר סובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו אשר אינו מסוגל לדאוג לענייניו. 

מרוץ הסמכויות, מהו?

מרוץ הסמכויות, מהו?

מהו מרוץ הסמכויות? מהם ההבדלים בגישות בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בתי הדין הרבניים? קראו עוד... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.