www.what2do.co.il

חוות דעת רפואית לעריכת צוואה

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 11/03/2018
חוות דעת רפואית לעריכת צוואה

כל אדם רשאי לקבוע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו, באמצעות עריכת צוואה. אם עורך הצוואה רוצה לוודא כי צוואתו אכן תוצא לפועל לאחר מותו, ולא תיפסל על ידי בית משפט לענייני משפחה מחמת אי כשירות משפטית, הוא יכול לפנות לפסיכיאטר ולבקש חוות דעת רפואית, המעידה על כך שהוא כשיר לצוות.

 

חוק הירושה קובע ארבע דרכים אפשריות שבהן ניתן לערוך צוואה בעלת תוקף משפטי מחייב: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. כדי שלצוואה יהיה תוקף משפטי, עליה לעמוד במספר כללים הקבועים בחוק הירושה, כאשר אחד הכללים המרכזיים הוא כשירות משפטית, המעידה על כך שבזמן עריכת הצוואה, המצווה היה בהכרה מלאה, צלול בדעתו והבין את משמעות מעשיו.

 

חוק הירושה מאפשר לכל אדם לערוך צוואה על פי שיקול דעתו ולקבוע מי יהיו יורשיו ואיזה חלק בעיזבון יקבל כל יורש, למעט במקרים מסוימים, שבהם עורך הצוואה הוא קטין מתחת לגיל 18, או אדם שהוכרז פסול דין כתוצאה ממחלת נפש או מליקוי שכלי, או אדם שלא יודע להבחין בטיבה של צוואה ומשמעותה, בשל חוסר צלילות דעת, מחלה או פגיעה כלשהי.

 

פסילת צוואה עקב אי כשירות משפטית

 

לשם מימוש נכסיו של אדם שנפטר והותיר צוואה, יש להגיש בקשה על ידי אחד מהיורשים, לרשם לענייני ירושה לצו קיום צוואה. במקרה שהמנוח לא השאיר אחריו צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה. ואולם, כדי שהצוואה תהיה בעלת תוקף משפטי וניתן יהיה להוציאה לפועל, עליה לעמוד בכללים הקבועים בחוק הירושה, כך שאם יימצאו בה פגמים כלשהם, היא עלולה להיפסל, אם תוגש לבית המשפט לענייני משפחה התנגדות לקיום הצוואה.

 

אחד הנימוקים הנפוצים ביותר להתנגדות לקיום הצוואה, היא אי כשרות משפטית, כאשר המתנגד טוען בפני בית המשפט לענייני משפחה, כי המצווה לא היה מודע למשמעות מעשיו בעת עריכתה והצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי, ואף טענה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה, ולכן, יש לפסול אותה. נטל ההוכחה מוטל על המתנגד ועליו להוכיח את התנגדותו באמצעות ראיות שונות, כולל מסמכים רפואיים וחוות דעת רפואית המפרטת מה היה מצבו הגופני או הנפשי של המצווה בעת עריכת צוואתו ועוד.

 

חוות דעת פסיכיאטרית - גריאטרית

 

כל אדם אשר עורך צוואה ורוצה לוודא כי צוואתו אכן תוצא לפועל לאחר פטירתו ולא תיפסל על ידי בית המשפט, מחמת אי כשירות משפטית, רשאי לפנות מיוזמתו לפסיכיאטר ולבקש ממנו שיערוך עבורו חוות דעת רפואית, שבה יאשר כי הוא כשיר לערוך צוואה, הוא צלול בדעתו ומסוגל להבין את ההשלכות המשפטיות של עריכת צוואה.

 

חוות דעת רפואית עשויה למנוע מצבים של פסילת צוואה עקב אי כשירות משפטית, לכן, במקרים שבהם קיים ספק לגבי כשרותו של המצווה, בשל גילו המתקדם וחשש לאי צלילות הדעת, יש צורך בחוות דעת פסיכיאטרית - גריאטרית כדי להעריך את צלילות דעתו ורמת כשרותו של המצווה.

 

כאשר הצוואה נערכת בעל פה בפני רשות, שיכול להיות שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה או נוטריון, כאשר המצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, הנוטריון או כל גורם רשמי אחר שהצוואה נעשית באמצעותו. מחויב, על פי החוק, לקבל תעודה רפואית, המאשרת כי המצווה בהכרה צלולה והוא כשיר לערוך אותה. אם לא צורפה תעודה המעידה על כך, ייחשב הדבר כפגם מהותי בצוואה, אשר עלול לפסול אותה, אם תוגש התנגדות לצוואה.

 

חוות דעת של רופא משפחה

 

כאשר עורך הצוואה חולה ומצבו הבריאותי לא תקין, קיימת חשיבות רבה לצרף חוות דעת רפואית, כך שאם יהיה ניסיון לפסול את הצוואה ותעלה טענה של אי כשירות, היא לא תתקבל. עם זאת, במקרים אחרים, כאשר המצווה בריא ולא סובל מבעיות פיזיות או נפשיות, מספיקה חוות דעת של רופא משפחה, המעידה על כשירותו של המצווה ועל כך שהוא אינו סובל מבעיות רפואיות הפוגעות בכושרו המנטלי לצוות.

 

במקרה שהוגשה התנגדות לקיום צוואה, בית המשפט בוחן על פי חוות דעת רפואית, מסמכים רפואיים, ראיות שונות המעידות על מצבו הפיזי והנפשי של המצווה לפני פטירתו, ובהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה האם יש לקבל את ההתנגדות ולפסול את הצוואה.

 

לשם כך בית המשפט בוחן את הבקשה באמצעות שלושה מבחנים עיקריים שהם: מודעות המצווה לכך שהוא ערך צוואה, הבנתו בדבר היקף רכושו ויורשיו ומודעותו לתוצאות עשיית צוואה על היורשים. אם המתנגד הצליח להוכיח בפני בית המשפט כי המצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה, מפאת היותו קטין, בשל מצבו הבריאותי או שהוכרז כפסול דין, דין הצוואה להיפסל. במצב זה הירושה תחולק על פי הכללים הקבועים בחוק הירושה, הקובעים מיהם יורשיו של המצווה ומהו סדר העדיפויות ביניהם.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.