www.what2do.co.il

ירושות בישראל - מיהו יורש?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 06/10/2010
ירושות בישראל - מיהו יורש?

על פי חוק הירושה, בעת פטירתו של המנוח יחולק רכושו ועיזבונו על פי החוק בין יורשיו, ועל פי הסדר אשר נקבע בחקיקה. זאת במידה ולא נערכה צוואה על ידי האדם כאשר כל אדם, שאיננו קטין, פסול דין, או אדם אשר עליו השפעה בלתי הוגנת, רשאי לערוך צוואה ולצוות על חלוקת רכושו ביום פטירתו באופן בו הוא רוצה.


חוק הירושה מגדיר את יורשיו הטבעיים של אדם כ: בן זוגה, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו וסביו. זאת ועוד, חוק הירושה אף קבוע אילו חלקים מן העיזבון יהיו מנת חלקם של אלו מן היורשים, למשל:

 

  • בן זוגו של היורש יזכה לקבל את המטלטלין של הבית, לרבות המכונית בה עשה המנוח שימוש פרטי וכו’. כמו כן, על פי רוב יקבל בן הזוג בין שליש ומחצית מכלל עיזבונו של המנוח, כמובן כתלות ביורשים אחרים.
  • במידה והותיר אחריו המנוח ילדים, נכדים או הורים, יהיו זכאים בין משפחתו הקרובה (ילדיו ונכדיו) למחצית מן העיזבון ואילו בן הזוג למחצית השנייה.
  • מנוח אשר לא היו לו ילדים והותיר אחריו אחים, אחיינים וסבים, יזכה בן הזוג בשני שלישים מן הירושה, בעוד הסביםאחיםאחיינים יזכו בשליש הנותר.
  • במידה ולמצווה ובן זוגו דירה אשר בה גרו לפחות שלוש שנים לפני פטירתו של המנוח, וכן היו נשואים אחד לשנייה, ירש בן הזוג הנותר את כל הזכויות בדירה, מלבד שני שלישים מן העיזבון (במידה ולא הותיר אחריו הורים, ילדים או נכדים).
  • במידה ולא הותיר המנוח כל קרובים מן האמור לעיל, ירש בן הזוג את העיזבון במלואו.
  • כאשר אחד מילדיו של המוריש נפטר בטרם נפטר אביו, ירשו ילדיו (נכדיו של הבן) את ירושתו באופן שווה.
     

 

נציין כעת כי על מנת להיחשב יורש על פי דין, על המבקש להיות בחיים בעת פטירתו של המנוח. עם זאת, חוק הירושה קובע כי תינוק אשר נולד לא יאוחר מ-300 ימים מיום פטירת המצווה, יהיה יורש על פי הדין.

 

האב נפטר לפני שירש את אימו, כיצד תחולק ירושתו?

המנוח נפטר טרם התייצב בפני ועדה רפואית - האם יורשיו זכאים לגמלה?

עזבה את בעלה חמש שנים לפני פטירתו - לא תהה זכאית לירושה


זכות ירושה למדינה, אימתי?

במקרים בהם לא הותיר אחריו המנוח כל יורשים, ולא נמצאה צוואה אשר מורה על אופן חלוקת הרכוש, יכולה המדינה לרשת את עיזבונו. באופן עקרוני יכולה המדינה להשתמש בכספי העיזבון לצרכי חינוך, מדע, בריאות או סעד. עם זאת, פעמים רבות יורה שר האוצר לשלם או לתת חלקים מעיזבונו של נפטר לאדם הקרוב אליו ביותר בערוב ימיו (שכן קרוב, מטפלת וכו’).

 

לעיתים דואג תאגיד מסחרי או חברה למחסורו של המנוח בימיו האחרונים, ושר האוצר יכול לראות בכך סיבה להעברת הכספים או חלקם לחברה. ניתן גם להעביר חלקים מן העיזבון במקרים כאלו לבן משפחה של המוריש שאינו יורשו על פי דין.

 


האם ילד מאומץ יכול לקבל ירושתם של הוריו המאמצים?


ילד אשר אומץ על פי החוק, דינו כדין ילד ביולוגי לכל דבר. אי לכך, נחשב הוא יורשו של הוריו על פי דין וכעולה מחוק הירושה. באופן זהה, במידה ונפטר הילד המאומץ עובר לפטירתו של הוריו המאמצים, יהיו ילדיו זכאים לחלקו בירושה במידה שווה.


מי פסול מלהיות יורש?


חוק הירושה קובע כי אדם אשר הורשע באשמה של גרימת מותו של המצווה או ניסיון לכך, לא יהיה זכאי בירושתו. בנוסף, אדם אשר יורשע בבית המשפט כי השמיד, העלים או זייף את צוואתו של המנוח, ינושל מירושתו בעת ההרשעה.

 

יש לציין כי במידה והמנוח סלח לאדם אשר ניסה להביא למותו, וישנו מכתב המוכיח זאת, או במידה וירשם האדם בצוואתו של המנוח, יכול יהיה הוא לרשת אותו לפי דין.


האם יכול להיות יורש שהיה ידוע בציבור של המנוח?


ירושת ידוע בציבור איננה פסולה באופן עקרוני וזכויות ירושתו של ידוע בציבור בירושתו של בן זוגו הינן כשל בן זוג אשר היה נשוי למנוח בעת פטירתו. עם זאת, מציב חוק הירושה תנאי ובו קובע כי במידה והידוע בציבור היה נשוי לאחרת בעת פטירת בת זוגו הידועה בציבור, לא יהיה הוא זכאי לרשתה.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.