www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - צוואות ירושות

כמה זמן לוקח לממש צו ירושה?
תהליך אישור צו קיום צוואה יכול להתפרש על גבי מספר חודשים. ואולם במצב שבו הוגשה התנגדות האישור יכול להתארך בחודשים נוספים.

חוות דעת רפואית לעריכת צוואה
אדם העורך צוואה ומעוניין לוודא כי צוואתו תוצא לפועל ולא תיפסל מחמת אי כשירות משפטית, רשאי לפנות מיוזמתו לפסיכיאטר ולבקש ממנו חוות דעת רפואית לעריכת צוואה.

כיצד נקבע סכום מזונות מהעיזבון?
הזכאות לקבלת מזונות מהעיזבון מוסדרת בסעיף 56 לחוק הירושה, שלפיו בין שמדובר בזכויות ירושה על פי דין או על פי צוואה, קרובי המשפחה נזקקים, אשר לא מסוגלים לספק את צרכיהם הבסיסיים, זכאים לקבל מזונות מהעיזבון.

כיצד מגישים בקשה להצהרת מוות?
בהליך הצהרת המוות רשאי בית המשפט לענייני משפחה לסטות מדיני הראיות, ובהתאם לפסיקה לא דרושה רמת הוכחה גבוהה וממשית ודי באחיזה בהגיון ובעובדות.

בקשה לצו ירושה בבית דין רבני, באילו מקרים?
בקשה לצו ירושה ניתן להגיש למשרד הרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני. אולם בקשה שהוגשה לבית דין מועברת לאישורו של הרשם, במטרה למנוע ניסיון לעקוף את סמכותו באמצעות פנייה לערכאה המקבילה.

יורש על תנאי דוחה ויורש על תנאי מפסיק, מה המשמעות?
אדם העורך צוואה יכול להציב תנאים שונים לקיום צוואתו, ולהורות שרק כאשר מתקיים תנאי מסוים היורש יקבל את הירושה, ואף אם יתרחש אירוע מסוים או יגיע מועד מסוים, זכותו של היורש תעבור לאחר.

ביטול צוואה עקב אי כשירות, באילו מקרים?
במקרה שהוכח בפני בית המשפט כי המצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה, מפאת גילו הצעיר, מצבו הבריאותי או שהוכרז כפסול דין מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו, דינה להיפסל.

שניים שמתו כאחד, מה קובע חוק הירושה?
סעיף 9 לחוק הירושה עוסק בזכויות העזבון במצב שבו נפטרו שני יורשים או יותר ולא נקבע מי מהם מת תחילה, ומגדיר כיצד יש להתנהל מבחינה משפטית במקרה מהסוג הזה.

צוואה לא מוסרית, מה המשמעות?
סעיף 34 לחוק הירושה קובע כי הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי בטלה על ידי בית משפט לענייני משפחה והירושה תחולק על פי דין ובהתאם לחוק.

הסתרת צוואה, מהן הסנקציות על העלמת צוואה?
אדם שיש ברשותו צוואה של קרוב משפחתו או אדם אחר, חייב למסור אותה מיד לאחר שנודע לו על פטירת המצווה לרשם לענייני ירושה. מי שמסתיר או מעלים צוואה מבצע עבירה פלילית וצפוי לעונש מאסר.

אישור הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים
הסכם חלוקת עיזבון מאפשר ליורשים לסטות מהוראות חלוקה הקובעות בצוואת הנפטר, לגבי האופן שבו יחולק ביניהם הרכוש, באמצעות חלוקה בעין או מכירת נכסים ביניהם, כאשר לא ניתן לחלקם.

עריכת צוואה במשפחה חד הורית
אם חד הורית שרוצה למנוע מצב שבו ירושת הקטינים תנוהל על ידי בן הזוג לשעבר, יכולה לקבוע בצוואה שחלקם של הקטינים בירושה יוחזק בנאמנות עד שיגיעו לגיל בגרות.

צוואת יורש במקום יורש - סעיף 41 לחוק הירושה
סעיף 41 לחוק הירושה קובע את ההסדר של "יורש במקום יורש", שלפיו המצווה יכול להורות כי רכושו יעבור ליורש א', אך אילו יורש א' לא יירש אותו מהסיבות המנויות בחוק, יבוא בנעליו יורש ב'.

ירושה בחשבון משותף: מה קורה כאשר אחד השותפים נפטר?
כאשר בני זוג פותחים חשבון בנק משותף, ואחד הצדדים הולך לעולמו, יכול השותף שנותר לבצע פעולות שוטפות בחשבון, בהתאם להוראות סעיף אריכות ימים, עד להוצאת צו ירושה.

מהי צוואה בחיים לחולה סופני וכיצד ניתן לערוך אותה?
אדם שסובל ממחלה חשוכת מרפא ונותרה לו רק חצי שנה לחיות, יכול לערוך צוואה בחיים, ולבקש שחייו לא יוארכו באופן מלאכותי באמצעות מכונת הנשמה וטיפולים רפואיים נוספים.

זיוף ירושה: מה העונש על זיוף חתימה בצוואה?
שכתוב סעיפים בצוואה או ניסוח צוואה חדשה המתיימרת להיות צוואתו האחרונה והמקורית של המנוח, מוגדרים כזיוף המהווה עבירה פלילית. העוברים על החוק צפויים לעונשים כבדים ואף לעונש מאסר בפועל.

ביטול חתימה על צוואה - איך עושים זאת?
ביטול חתימה על צוואה דומה לביטול צוואה, ניתן לבצע ביטול של חתימת הצוואה בעל פה, בפני עדים, בכתב יד או בפני רשות. במקרה של ביטול חתימה על צוואה הדדית, העניין מורכב יותר.

צוואה לפי דין תורה
מדוע חושב לערוך צוואה לפי דין תורה? מהו כוחה ומשקלה של צוואה לפי ההלכה היהודית?

תנאים וחיובים בצוואה
מהי צוואה עם תנאי דוחה? האם ניתן לקבוע בצוואה תנאי מפסיק? האם אפשר לחייב יורש להתנהג בצורה מסוימת עם נכס שירש?

הסתלקות מירושה למרות חובות, האמנם?
האם קיימת חובה לקבל ירושה על מנת לפרוע חובות, או שמא ניתן להסתלק מהירושה במצבים מסוג זה?

1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>