www.what2do.co.il

התנגדות לצוואה

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 20/05/2024
התנגדות לצוואה

לאחר שהוגשה צוואה לרשם לענייני ירושה, והוצא כנגדה צו קיום לצוואה, רשאי יורש אשר חושב כי הצוואה נערכה שלא כדין וקיימות עילות לביטולה, להגיש התנגדות לביצועה. הדיון בהתנגדות זו ייערך בבית המשפט לענייני משפחה ונטל ההוכחה כי הצוואה איננה תקפה מונח על כתפיו של מגיש ההתנגדות.

 

 

התנגדות לצוואה יכולה לנבוע ממספר גורמים, החל מחשד לתרמית, כפייה או עושק, כלה בטעות, זיוף או ביצוע הצוואה שלא כדין. שימו לב, לעיתים נושל יורש לפי דין מצוואה חוקית אך ניסיונות לבטלה מחמת אי כשרותה יוגשו לבית המשפט. אי לכך, במידה וערכתם צוואה, בידקו היטב האם נעשתה הצוואה על פי דין והאם ברור לכל כיצד ברצונכם לחלק את הרכוש.

 

מהן העילות להתנגדות לקיום צוואה?

 

  • צוואה שנעשתה על-ידי קטין או מי שהוכרז פסול-דין, או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.
  • הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה.
  • הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות - אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית-המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן - בטלה הוראת הצוואה.
  • נפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה - יבוטלו הסעיף או הצוואה. במידה ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקנו את הטעות הרשם לענייני ירושה, או בית-המשפט כאשר העניין יבוא לפניהם.
  • הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה - בטלה.
  • הוראת צוואה שביצועה בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי - בטלה.
  • הוראת צוואה (פרט לצוואה בעל-פה) המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה - בטלה.
  • צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.

 

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.