www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

האם האשה זכאית לזכויות בדירה שרכש הבעל לפני הנישואין?

אשה שהגישה תביעה לחלוקת רכוש טענה כי היא זכאית לזכויות בדירה שרכש הבעל טרם הנישואים על פי חוק יחסי ממון, אולם הבעל טען כי הדירה נרכשה כשלוש שנים טרם הנישואין.  


האם האשה זכאית לאיזון נכסים שנרכשו באמצעות כספי ירושה?

בית דין הרבני נדרש להכריע האם הנכסים שנרכשו באמצעות כספים שהבעל ירש, הם ברי איזון, והאם לאשה מגיע מחצית התמורה שהתקבלה בגין מכירת הדירה, אשר נרכשה ונמכרה במהלך חייהם המשותפים.  


כיצד מחלקים רכוש לאחר גירושין בגין מעשי כיעור של האשה?

האשה נדרשה לשלם דמי שימוש עבור מגוריה בדירה המשותפת, זאת לאחר שחויבה להתגרש עקב מעשי כיעור, בגינם הבעל היה פטור מתשלום דמי מזונות ולא חויב בתשלום פיצויים מעבר לחלוקת הרכוש.  


בקשה לביטול הסכם יחסי הממון הקובע כי כל הרכוש יעבור לגרושה

הבעל ביקש לבטל את הסכם הממון, בטענה כי בשל תמימותו, סבר כי לאחר הגירושין הרכוש יישאר משותף, ואף טען כי מדובר בהסכם מקפח שנערך בחוסר תום לב. 


האם האשה ויתרה על זכויות הפנסיה הצבאית של בעלה לטובת דמי מזונות מוגדלים?

לאחר חתימה על הסכם הגירושין, הבינה האשה כי ניתן לאזן גם את זכויות הפנסיה של בעלה. מנגד טען הבעל כי האשה ויתרה על זכות זו בתמורה לקבלת דמי מזונות מוגדלים.  


האם הגרושה רשאית לוותר על זכותה בנכס ולעתור לפירוק שיתוף במועד מוקדם?

גרושה שוויתרה על זכותה להתגורר בדירה המשותפת, יחד עם ילדיה, עתרה לפירוק שיתוף הנכס ולמכירת הדירה. הבעל התנגד לבקשה בטענה כי הצדדים הסכימו שהדירה לא תימכר בתשע שנים הקרובות, על מנת להבטיח לילדים קורת גג.  


כיצד מחלקים רכוש לאחר בגידה?

בעקבות בגידת הבעל עם מזכירתו, הגישה האשה לאחר הגירושין תביעה לחלוקת רכוש ועתרה למשמורת, לתשלום מזונות אשה וילדים ולאיזון משאבים לא שוויוני. 


האם כספי פיצויים שניתנו לבעל נכללים בחלוקת רכוש משותף?

הבעל נפצע בתאונת עבודה וקיבל למעלה ממיליון שקל פיצויים, הכסף הופקד לחשבון משותף, אך האשה משכה סכום ללא ידיעת הבעל לחשבון חדש. כאשר הצדדים החליטו להיפרד דרש הבעל את הסכום חזרה.  


האם הדירה בתל אביב הרשומה על שם הבת שייכת בעצם לאמא?

האם טענה כי היא רשמה את זכויות הדירה על שם בתה, על מנת להמשיך ליהנות מזכויותיה כדיירת בדמי מפתח. הבת הפרה את הסכם הנאמנות ועברה להתגורר בדירה, בניגוד לרצון האם.  


האם הבעל זכאי לשיתוף בדירת המגורים שנרכשה טרם הנישואין?

בעקבות הגירושין, הגיש הבעל תביעה ודרש לקבל את מחצית הזכויות על דירת המגורים. האשה טענה כי לבעל אין זכויות, משום שהיא נרכשה על ידה לפני שהכירו.  


הבעל טען כי אשתו בוגדת בו למעלה משנה, בית הדין נדרש להכריע מתי החל מועד הקרע

בית הדין נדרש להכריע לצורך איזון המשאבים, מתי החל מועד הקרע המהותי ביחסים בין בני הזוג. האם בזמן הגשת הבקשה לגירושין, או בעת תחילת הקשר הרומנטי של האשה עם גבר זר.  


האם הדירה שהועברה בירושה מאם לבתה, נחשבת לרכוש משותף?

בני זוג שנפרדו, לא הצליחו להגיע להסכמה בנוגע לחלוקת הרכוש. הם הגיעו עד לבית המשפט העליון, שנדרש לקבוע האם האשה זכאית לתשלום מזונות והאם הדירה שהועברה בירושה מאם לבתה, נחשבת לרכוש משותף.  


בעיצומם של הליכי הגירושין, הבריח הבעל 300,000 שקלים מהחשבון המשותף

בעיצומו של הליך הגירושין, הבריח הבעל 300,000 שקלים מהחשבון המשותף, בטענה כי אילו אינם כספים משותפים, אלה הלוואה שקיבל מאביו וכעת נדרש להשיבה. בית המשפט טען כי גם אם מדובר בהלוואה, הבעל לא יכול למשוך כסף מהחשבון המשותף ללא היתר בעת ההליך המשפטי. 


האישה מסרבת להתפנות מהדירה, למרות חתימתה על הסכם ממון

הבעל לשעבר ואמו, הגישו בקשה במטרה לאכוף את הסכם הממון ולפנות את האישה מהדירה. האם בית המשפט יתחשב בנסיבות המיוחדות, הכוללת גידול ילד אוטיסט, וישנה את ההסכם?


האם מגיעות זכויות המוניטין של בן הזוג, לאחר שהוא פרש מעבודתו?

האישה ויתרה על התפתחותה המקצועית לטובת הקריירה של הבעל, כעת היא תובעת לקבל את הזכויות תשלום עבור המוניטין האישי. האם בית המשפט יקבל את התביעה? 


זכויות עקרת בית בהליכי גירושין מבחינת חלוקת זכויות בחברה בבעלות הבעל

האם בית המשפט לענייני משפחה יכיר בזכויותיה של עקרת בית למניות בבעלות בעלה בחברה בעת הליך גירושין?


רישום זכויות בנכס בחברה משכנת הינו כרישום בטאבו מבחינת הסכם גירושין

האם רישום זכויות בנכס מול חברה משכנת זהה לרישום בטאבו מבחינת תחולתו של הסכם גירושין?


האם ניתן לדרוש השבה של מתנה מהנישואין בעת גירושין?

האם ניתן לדרוש השבה של מתנה בעת גירושין כאשר מדובר בסכומים משמעותיים?


האם התחייבות לרכישת דירה משותפת הינה עילה לחלוקת רכוש בנכס בבעלות לפני נישואין?

פעמים רבות, בני זוג מתחתנים כאשר לאחד מהם יש כבר נכסים משמעותיים מלפני הנישואין. על פי החוק, נכסים אשר היו בבעלות אחד הצדדים בלבד אינם מתחלקים בין הצדדים בעת גירושין...


נישואין ובניית בית על מגרש השייך לאחר הצדדים מלפני החתונה

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי ניתן לחלק את הזכויות בבית אשר נבנה על מגרש שהיה שייך לאחד הצדדים לפני החתונה...


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>