www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

בעלות הורים בזכויות בנכס אשר הם סייעו ברכישתו

האם הורים, אשר סייעו לזוג הצעיר בשליש מעלות רכישת דירת מגוריהם, זכאים להיות חלק מבעלי הנכס בעת גירושין?


סטייה מהסכם טרום נישואין בעת חלוקת רכוש, האמנם?

הדירה אשר במחלוקת הינה דירת המגורים של הצדדים. הדירה הייתה רשומה על שמם של הבעל והאישה באופן שווה והשאלה אשר עמדה על הפרק הייתה – האם עלה בידו של הבעל להוכיח חלוקה אחרת מהרישום...


לא אושרה עדות וידאו מצרפת בבית המשפט לענייני משפחה

אישה הגישה תביעת רכוש כנגד אשתו של אביה, המתגורר בצרפת. התובעת טענה כי היות ואביה מוגדר בצרפת כ"פליט", הוא אינו יכול להגיע לישראל. האם תאושר עדות וידאו של האב?


איזון משאבים בפנסיה צה"לית, הכיצד?

בני זוג היו נשואים במשך תשע שנים ובמהלך נישואיהם נולדו להם שני ילדים. בשנת 1999 נפרדו בני הזוג ונכרת ביניהם הסכם גירושין אשר הסדיר את הפרידה וקיבל בסוף דצמבר 1999 תוקף של פסק דין. באותה שעה היה המערער קצין בצבא קבע. לאחר פרישתו של הגבר מהצבא, התעוררה בין בני הזוג מחלוקת בנוגע לזכותה של האישה לחלק מקרן הפנסיה שלו...


שיתוף בדירה אשר הייתה בעלות האישה לפני הנישואין - ללא הסכם ממון

בני זוג לא ערכו ביניהם הסכם ממון למרות שבבעלות האישה היו שתי דירות. הצדדים התגרשו לאחר עשרות שנים. אישה טענה כי הדירה שייכת לה בלבד. הבעל טען, כמובן, אחרת...


איזון כספי פנסיה בחברת חשמל בהליך גירושין - האם רק בפרישה?

האם כספי הפנסיה של עובד חברת חשמל, הנמצא בהליכי גירושין, יאוזנו עם קבלתם בפרישה או בעת הגירושין?


חלוקת רכוש בבית מגורים אשר נבנה על מגרש השייך לאחד הצדדים

הבעל היה בעל מגרש מהתקופה שלפני הנישואין. האם יש לאזן את הזכויות בבית המגורים שנבנה על מגרש זה במהלך שנות הנישואין?


הסתלקות מעיזבון בהתאם להלכות העדה הדרוזית ובניגוד לדין האזרחי

הסתלקות מעיזבון לאחר התנגשות בין דיני ירושה אזרחיים לדיני העדה הדרוזית...


בניית בית על מגרש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין

כיום, יותר ויותר זוגות מתגרשים ובני זוג רבים מתחתנים בגילאים מאוחרים יחסית. אי לכך, נוצר לא אחת מצב בו אחד מבני הזוג – או שניהם – באים עם רכוש מלפני הנישואין...


חלוקת רכוש בנישואים שניים - דוגמא לפסק דין

כיצד יש לחלק את רכוש הצדדים בנישואים שניים ללא הסכם ממון? להלן דוגמא לפסק דין...


חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין כאשר רק בן זוג אחד צבר זכויות

האם יש לחלק זכויות סוציאליות בגירושין באופן שווה, וזאת למרות שרק בן זוג אחד צבר זכויות אלו?


האם יבוטל ייפוי כוח נוטריוני מחמת עושק?

בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעה של אישה ממזרח ירושלים לגבי ביטול ייפוי נוטריוני אשר נחתם בינה לבין אחיה לפני כחמש שנים...


האם בית המשפט יורה על בדיקת אבהות ללא הסכמת הנבדק?

האם בית המשפט לענייני משפחה יורה על בדיקת סיווג רקמות לאדם בן 70, וזאת בעקבות בקשת "בנו" בן ה-40?


זכויות פנסיוניות לא יוחלקו באופן שווה בגין עצלנות הבעל לאורך השנים

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי עם התרת הנישואין, או עם פקיעת הנישואים בעקבות מותו של אחד מבני הזוג, זכאי כל אחד מהצדדים (או עיזבונו) למחצית שווים של כלל נכסי הזוג. בין נכסים אלו נמנים גם זכויות פנסיה עתידיות. האם כאשר הבעל לא תרם לבית המשפחתי, ולא עבד באופן מסודר במשך עשרות שנות נישואין, ניתן להחריג את זכותו מזכויותיה הפנסיוניות של האישה?


הורים גרושים נפטרו - הילדים מסוכסכים על חלוקת רכוש ההורים

האם ניתן להגיש תביעה כנגד עיזבונו של אדם, לאחר פטירתו, וזאת בנוגע לנכסים אשר הוחרגו או לא הוחרגו בהסכם גירושין שנחתם שנים לפני המוות?


בן זוג לא רשום בנכס - האם זכויות מול ההוצאה לפועל?

זוכים בתיקי הוצאה לפועל, אשר אינם מצליחים לקבל את חובם מהחייב, רשאי לפתוח כנגד האחרון בהליכים שונים. דיני ההוצאה לפועל מאפשרים לזוכים לתפוס נכסי חייבים ולהיפרע מהם. לא אחת, מבקשים הזוכים לממש נכסי מקרקעין השייכים לחייב...


פנסיה לא תחולק למרות נישואין של 50 שנה

האם ניתן להכריח אישה להתחלק בפנסיה אשר צברה במשך עשרות שנים, וזאת למרות שהבעל לא תרם לכלכלת הבית דבר?


תבוטל תביעת משמורת אשר הוגשה בתור אמצעי לחץ בהליך גירושין

בני זוג אשר מתנהל ביניהם הליך גירושין, מגישים לא אחת תביעות טורדניות האחד כנגד השני. לעיתים, תביעות אלו נועדו ליצור לחץ על הצד השני להתגמש ולוותר...


שיתוף בדירה אשר הייתה שייכת לאחד הצדדים לפני הנישואין

האם בית המשפט יעניק סעד הצהרתי לפיו יש לאישה זכויות בדירת מגורים משותפת שהייתה שייכת, לפני הנישואין ובמהלכם, לבעלה?


צירוף בת זוג להליך רכושי בבית המשפט לענייני משפחה

האם ניתן לצרף את בת זוגו החדשה של הבעל להליך בבית המשפט לענייני משפחה, וזאת כאשר מדובר בחלוקת רכוש במסגרת גירושין?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>