www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

תביעה לשינוי בעלות במקרקעין בין בני משפחה
האם ניתן לשנות בבית המשפט לענייני משפחה את אופן רישום הנכסים בין אחים, כאשר עסקינן במקרקעין אשר נצברו לאורך השנים, בסיוע של ההורים ובמסגרת חיי נישואין משותפים...

חלוקת זכויות במשק חקלאי במסגרת הסכם גירושין

על פי ההלכה הפסוקה אין נפקות של ממש לרישום "הפורמאלי" של נכס על שמו של אחד מבני הזוג בלבד. במידה והוכח כי הנכס הושג תוך מאמץ משותף, חלה לגביו הלכת שיתוף הנכסים...


תביעה לסילוק אישה מדירה משותפת השייכת לבעל

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעה נזיקית אשר הגיש הבעל נגד אשתו, לאחר שהאחרונה עומדת בסירובה לקבל ממנו את הגט ודבקה ברצונה ל"שלום בית"...


זכויות גרושה בכספי פנסיה - תביעה נגד משרד הביטחון
האם מדינת ישראל ומשרד הביטחון התרשלו בכך שהעבירו את כספי הפרישה של עובד צה"ל לשעבר, למרות צו מניעה שהומצא בבית המשפט לגבי זכאותה של אשתו לשעבר למחצית מהסכום...

איזון משאבים של נכסי קריירה אשר נצברו לפני הנישואין

בית המשפט המחוזי דחה ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ובו נדחתה תביעתה של אישה להחלת חזקת השיתוף על נכסים שנצברו על ידי בעלה לפני נישואיהם...


האם אישה תהיה חייבת בחובות בעלה?

התובע הגיש תביעה בדרך של המרצת פתיחה, ובה ביקש כי בית המשפט יצהיר שבעל הזכויות בדירה בחולון הינו בעלה של הנתבעת ושהעברת בעלות הדירה בין הבעל לאשתו נעשתה שלא כדין ודינה להתבטל...


חיוב אישה בחובות בעלה מכורח הלכת השיתוף, האמנם?
האם אשתו של חייב תהיה חייבת אף היא בכספים כלפי הנושים מתוקף הלכת השיתוף?

איזון נכסי קריירה בין עקרת בית לרופא בהליך גירושין
העיקר הוא, שבני הזוג עשויים לעמול יחד למען יגבר כושר ההשתכרות של אחד מביניהם, לרווחת המשפחה כולה. ה"קריירה" של אותו פרט לא נועדה אך לשם הערך האינדיווידואלי הטמון בה, אלא גם לשם הערך הקולקטיבי – פרנסתו של בן הזוג השני ופרנסתה של המשפחה כולה...

ערעור על פסק דין של בית המשפט - התובע הינו אחיו של הנתבע ולא אביו
בית המשפט העליון העניק רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, אשר נדרש לפסוק במחלוקת בין אח לשמונת אחיו לגבי בעלות על מערה בתחום מקרקעין בשכונת וואדי ג’וז בירושלים...

חלוקת רכוש בהליך גירושין - פירוק שיתוף בדירה אשר ניתנה במתנה לבעל

כיצד יחלק בית המשפט את הזכויות בדירה בין בני זוג גרושים, כאשר הדירה ניתנה לגבר ואחיו במתנה מאימם לפני שהכיר את הנתבע את אשתו לעתיד...


הסדר לאיזון משאבים בין בני זוג בעלי חשבון משותף מלפני החתונה

כיצד יש לבצע קביעת מועד לאיזון משאבים בין בני זוג בהליך גירושין אשר גרו ביחד כשנה לפני שהתחתנו, וכבר אז ניהלו עניינים פיננסיים משותפים לרבות חשבונות בנק?


חלוקת רכוש לפי הלכת השיתוף
הנתבע לא התנגד לבקשתה זו, אך הוסיף כי יש גם להחיל את השיתוף על רכוש וזכויות שצברה האישה במשך שנות הנישואים ועד לפירוד, ועל חובות שנוצרו במהלך הנישואים ואשר טרם נפרעו. מכיוון שלא הייתה מחלוקת לגבי החלת חזקת השיתוף בין הצדדים, יפורט להלן אופן חלוקת הרכוש...

למי שייך הבניין? לאחים הקטנים ולאבא, או לאח הבכור?
כיצד יחולק נכס בין אחים אשר בעניינו מתנהלים הליכים רבים וסבוכים בבתי המשפט לאורך שנים רבות? האם העברת הזכויות על הנכס מן האב והילדים לבן הבכור נעשתה כדין או שמא מדובר היה במתנה או הסכם למראית עין?

לבני הזוג הגרושים שתי דירות, האם יופרד הפירוק לפרקי זמן שונים?

הגבר טען כי יש לו זכויות בדירה ברמת גן, למרות שהיא רשומה על שם גרושתו ונרכשה לפני הנישואין, ולפיכך יש להמתין להחלטה בעניין דירה זו...


דוגמא לחישוב דמי מזונות לפני הפסיקה הליברלית

עם זאת, לאחר שסיכם השופט את ה"דין הקלאסי" בדיני המשפחה, פנה הוא להלכות הפסיקה החדשה בתחום דמי המזונות...


שלילת דמי שימוש ראויים בדירה עקב אלימות הגבר
באשר לשימוש בדירת בני זוג, ההלכה השאירה שיקול דעת לשופט, על פי הנסיבות אשר לפניו, לקבוע מתי יהיה זכאי בן הזוג שאינו מתגורר בנכס, לדמי שכירות ראויים...

האישה הפרה סעיף בחוזה הגירושין - האם הגבר יכול להפר אותו בתגובה?
התרת הפרת סעיפים ספציפיים בהסכם גירושין מותרת כאשר אין בהסכם הוראות ממוניות נוספות , אין הסדרים ואין מוזכרות זכויות כספיות או סוציאליות או זכויות מעבודה כספים בבנקים או כל זכויות כספיות או הכנסות נוספות מלבד עניין הדירה...

מתי יהיה מענק עתידי לאחר גירושין, נכס בר איזון?

האם זכאי הגבר למחצית מן הזכויות העתידיות אשר תקבל בת זוגתו לאחר הסכם הפרדת הרכוש? שאלה זו של סיווג זכויות עתידיות נידונה במהלך השנים בפסיקתו של בית המשפט...


המאהבת תבעה את הגבר הנשוי
מערכת היחסים, אשר התבססה על אישה המקבלת מתנות מצד אחד וגבר נשוי מן הצד השני, הפכה לתביעה משפטית שהגישה האישה כנגד הגבר. אם אין זה מספיק, האישה אף תבעה את הגבר במשטרה בטענה כי קיים איתה יחסי מין ללא הסכמה (תביעה אשר נסגרה בינתיים)...

פירוק שיתוף בנכסים כאשר אחד מבני הזוג מרצה מאסר עולם על רצח בתם
הלכה ידועה היא, אין חזקת השיתוף ומשטר איזון משאבים חלים סימולטאנית. אך רשאי כל צד לטעון מכוח הדין הכללי, כי הייתה כוונת שיתוף בין הצדדים, והם מסכימים כי הרכוש שנצבר במהלך הנישואין הינו משותף ...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>