www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

האם פערים בתרומה כלכלית מהווים עילה להסדר איזון משאבים שאיננו שווה?

האם פערים בתרומה כלכלית במהלך נישואין יכולים להשפיע על הדרך בה רכוש הצדדים יאוזן במסגרת חלוקת רכוש בגירושין?


חובות עסק בהליכי גירושין - משמעות השקיפות כעילה לשיתוף בחובות

האם שקיפות כלכלית במהלך הנישואין הינה עילה בסיסית לשיתוף בחובות במהלך גירושין? כיצד יכריע בית המשפט?


האם דין חוב בשל עסקת פורוורד כדין חוב הימורים בחלוקת רכוש בגירושין

פעמים רבות, בני זוג מרוויחים במרוצת הנישואין כספים ומבצעים איתם פעולות עסקיות שונות. כאשר העסקה מצליחה, כל אחד רוצה נתח מהרווחים. ונהפוך הוא...


האם ניתנה מתנה במקרקעין בתוך המשפחה?

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי מגורי בני זוג בדירה אשר בבעלות אימו של הבעל, לא העידו על כך שהנכס ניתן לזוג הצעיר במתנה...


בני זוג בנו דירת מגורים אך התגרשו לפני שנכנסו לגור בה - תביעה לחלוקת רכוש

אצל מרבית הזוגות, הנכס המשמעותי העיקרי ב"קופה המשפחתית" הינו דירת המגורים המשותפת. היות ולא מדובר בנכס "רגיל" (כגון דירה להשקעה או חיסכון בבנק), והיות ועסקינן בבית המגורים של הצדדים, נכס זה נהנה ממעמד מיוחד בתביעות חלוקת רכוש...


חלוקת רכוש לא שווה בעת גירושין בגין הפסד כספים משפחתיים בבורסה

חלוקת רכוש לא שווה בעת גירושין בעקבות הפסד כספים משפחתיים בשיעור ניכר במסחר בבורסה...


החזרת כספי שיפוץ לאחר פרידת בני זוג

צעירה אשר הגישה תביעה כנגד בן זוגה לשעבר, בעקבות הפרת הבטחת נישואין (לכאורה), תקבל בחזרה כספים אשר הושקעו על ידה בשיפוץ יחידת דיור בבית הוריו של הנתבע...


אי פינוי נכס למרות הסכם גירושין, ותביעה לתשלום דמי שימוש ראויים

תביעה לתשלום דמי שימוש ראויים הינה תביעה המוגשת מכוח סעיף 33 לחוק המקרקעין. סעיף זה קובע כי כאשר זכויות במקרקעין הינן משותפות...


פערים כלכליים לטובת האישה בעת חלוקת רכוש

האם פערים כלכליים משמעותיים לטובת האישה יביאו לחלוקת רכוש בגירושין שלא באופן שווה?


טרור כלכלי או חסכנות וצניעות?

הגבר הנהיג במשך שנים משטר של "טרור כלכלי" והכריח את המשפחה לחיות בצמצום. לאחר הגירושין, האישה עתרה לתשלום מזונות ילדים בגובה רב. האישה טענה כי היא אינה מוכנה שהגבר יכריח אותה ואת ילדיה להמשיך ולחיות בקמצנות גם לאחר הגירושין...


היאוזן מוניטין אישי של רופא מצליח במסגרת חלוקת רכוש בהליכי גירושין?

ערכות יחסים רבות, קל וחומר כאשר מדובר בנישואין ותיקים (אולד סקול), מורכבות מצד אחד אשר נותר בבית (על פי רוב, האישה) לעומת צד אחד אשר מפתח קריירה משגשגת...


הסכם ממון בין בני זוג גרושים איננו צריך את אישור בית המשפט

חוק יחסי ממון בין בני זוג הינו החוק אשר מסדיר את ההסדרים הרכושיים בין בני זוג בנישואין, ובעיקר בעת גירושין...


כיצד משפיעה בגידה על קביעת מועד הקרע לאיזון משאבים?

האם בית המשפט לענייני משפחה ייתחשב בבגידה של אישה במסגרת קביעת מועד הקרע לצורך איזון משאבים בהליכי גירושין?


בעל טען להברחת נכסים בגירושין בגין העברת כספים לילדים המשותפים

אישה העבירה בשנים 2002 ו-2006 כספים מחשבון המשותף לילדים. האם מדובר בהברחת נכסים למרות שמועד הקרע היה בשנת 2010?


האם בית הדין הרבני הינו בר סמכות לדון בתביעות מזונות וגירושין של אזרחים זרים?

בית הדין הרבני אינו בר סמכות לדון בתביעת גירושין בין בני זוג יהודים שאינם אזרחים ישראליים ואינם גרים בארץ...


האם הלכת השיתוף תחול על נכס שהתקבל בירושה?

האם גבר היה בעליו הבלעדיים של רכב אשר עבר אליו בירושה במהלך הנישואין או שמא מדובר בנכס משותף של בני הזוג מכוח הלכת השיתוף?


שיתוף בדירה בין בני זוג ידועים בציבור כאשר הנכס רשום על שם צד אחד

זוגות רבים בישראל בוחרים שלא להינשא אך מנהלים חייהם כידועים בציבור. האם ניתן לקבוע חלוקת זכויות בדירת מגורים, וזאת כאשר הדירה נרכשה על ידי אחד הצדדים בלבד?


האם זכויות בדירה לאחר 20 שנה למרות רישומה על שם הבעל בלבד?

בני זוג התגרשו לאחר 24 שנות נישואין. לאחר שבית הדין הרבני קבע את אופן חלוקת הרכוש, הגישה האישה עתירה לבית המשפט העליון ובה טענה כי בתי הדין הרבניים טעו בקובעם כי לא נוצר שיתוף בנכסים בדירה אשר הייתה רשומה על שמו של הבעל בלבד...


דירה התקבלה בירושה במהלך נישואין והסכם לחלוקת זכויות

האם בית המשפט לענייני משפחה יורה על חלוקת זכויות בדירה אשר עברה בירושה במהלך נישואין, וזאת על בסיס הסכם אשר נערך בין בני הזוג?


חלוקת רכוש של בן זוג שנפטר מכוח הלכת השיתוף - לאחר 30 שנה

החוק בישראל קובע כי כאשר אחד מבני הזוג הולך לעולמו, בן הזוג אשר נותר בחיים רשאי לדרוש את חלקו ברכוש המנוח מכוח נישואיהם...


<<    הקודם   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>