www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

יום הקרע - איזון משאבים מיום פתיחת הליכים משפטיים
במסגרת תביעה אשר הוגשה לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, נחלקו הצדדים לגבי המועד הקובע לגבי איזון המשאבים ביניהם...

האם יחולקו התכשיטים לאחר הגירושין?

תביעות גירושין, שאינן עניין נעים במיוחד, מעלות בדרך כלל גם סוגיות רבות חלוקת רכוש הצדדים...


הלוואה בתוך המשפחה, האם מדובר במתנה?
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את טענותיה של אם גרושתו של הנתבע, וקבע כי כספים אשר הועברו מהאם לגרוש היו בגדר הלוואות ולא מתנה...

האם הסכם למכירת דירת בני הזוג יבוטל בעקבות שלום בית?

הסוגיה המשפטית אשר עמדה על הפרק הייתה - האם יש לאשר הסכם מכר של דירת מגורים משותפת, שהוצעה למכירה במסגרת הליך גירושין...


קיזוז חוב לאחר גירושין בגין מיטלטלין אשר נותרו בדירה
במסגרת הסכם גירושין אשר נחתם בין בני זוג וקיבל תוקף של פסק דין, הוחלט כי הבעלות על דירה בעיר העתיקה בירושלים תעבור לידי הגבר, ואילו האחרון ישלם לאישה 2,800,000 דולרים וכן 2,500 דולר בשבוע...

ביטול פסק בוררות שניתן במחלוקת בין אחים
שלושה אחים, אשר בבעלותם בחלקים מסוימים הוקמו שתי חברות, הגיעו בעקבות סכסוך לפתחו של בית המשפט לענייני המשפחה. שלושת האחים החזיקו במניות בחלקים שונים בחברות, והחברות עצמן היו מושקעות זו בזו...

האם הכספים הועברו במתנה או שלא כדין?
בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא נדרש לדון בתביעה אשר הוגשה על ידי קשישה בת 96 כנגד בנה. התובעת טענה כי בנה מעל בכספיה ובכך הפר כלפיה וכלפי אביו המנוח את חובת הנאמנות אשר הטילו עליו...

האם צד שלא סייע בעבודות התא המשפחתי יהיה זכאי לרבע מהנכסים?
בית המשפט נדרש לדון בתביעה של אישה, אשר טענה כי לבעלה לשעבר אין זכויות כלשהן בנכסים ובזכויות שצברה היא במהלך שנות הנישואין המשותפות...

ביטול הסכם לחיים משותפים, האמנם?
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי אין לבטל את הסכם לחיים משותפים אשר נחתם בין בני זוג ידועים בציבור, ודחה את טענת הגבר כי האישה הפרה את ההסכם. בית המשפט קבע כי האישה פעלה באופן המצופה ממנה, בעודה מנסה להגן על בנה ועליה מפני בן הזוג אשר נפל לסמים.

איזון משאבים לאור תיקון חוק יחסי ממון בין בני זוג

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי רכושם של בני זוג אשר היו נשואים למעלה מ-20 שנה, יחולק באופן שבו הגבר יקבל רבע מהנכסים ואשתו לשעבר תהיה זכאית לשאר הרכוש...


השפעה בלתי הוגנת של מטפל על קשישה
בית המשפט לענייני משפחה הביא לביטול סעיפים בצוואתה של מנוחה, אשר זיכו פיזיותרפיסט שטיפל בה בשנותיה האחרונות במחצית מירושתה...

זכויות האישה בפנסיה הצבאית
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעה של אישה לשעבר של קצין בכיר במיל’, אשר טענה כי זכאית היא למחצית מכספי הפנסיה והתמלוגים של בעלה לשעבר...

האם לבית המשפט הישראלי סמכות לדון במזונות בין עובדים זרים?
האם לבית המשפט הישראלי קיימת סמכות לדון בתביעות העוסקות בעובדים זרים?

האם הסכם נאמנות מעיד על כוונה לשיתוף בנכס?

נאמנות הינה זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת. חוזה נאמנות, ככל חוזה אחר, יכול שייעשה בעל-פה, בכתב או בצורה אחרת...


איזון נכסי קריירה בין רואה חשבון ליועצת חינוכית

המחזור של המשרד עמד על כ-800,000 ש"ח ושווי המוניטין הוערך בסך של 700,000 ש"ח. אשתו לעומת זאת עבדה בתור יועצת חינוכית ולא השתכרה יותר מ-7,000 שקלים בחודש...


דוגמא לחישוב נכסי קריירה במסגרת תביעת גירושין
להלן דוגמא לאופן חישוב נכסי קריירה ומוניטין של הבעל, בעקבות טיפול האישה בילדים, במסגרת הליך של איזון משאבים...

חלוקת נכסי מוניטין במסגרת הסדר איזון משאבים

האישה טענה כי יש לאזן את נכסי המוניטין והקריירה של בעלה, שכן האחרון הגיע לנישואים כסטודנט חסר מקצוע, ובמהלך השנים – בזכות דאגתה לילדים ולמשק הבית - עשה חיל והתקדם בעבודתו...


הסדר איזון משאבים - חשיפת זכויות שותף במשרד עורכי דין

האם בית המשפט ייעתר לבקשתה של אישה במסגרת הליך גירושין, ויביא לחשיפת זכויותיו של בעלה לשעבר במשרד עורכי דין בו הוא עובד במשך שנים...


האם האישה זכאית לקבל מחצית מפיצויי הפיטורים של הגבר?

האם אישה תהיה זכאית למחצית מפיצויי הפיטורים של בעלה לשעבר, אשר פוטר יום לאחר מתן הגט...


האם ניתן להתנות בעל פה העברת נכסים בתוך המשפחה?
כיצד ניתן להוכיח בבית המשפט לענייני משפחה, שמדובר בנכס או הלוואה אשר ניתנו בכפוף לתנאים מסוימים, ולא מדובר במתנה ללא תמורה...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>