www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רכוש

תביעה לפירוק שיתוף בדירה אשר נרשמה על שם ילדים לצורכי מיסוי

הורים רבים רוכשים במהלך חייהם דירות ונכסים ורושמים אותם על שם הילדים. לעיתים מדובר בניסיון להבטיח את עתידו של הילד, אך ישנם מקרים בהם עסקינן ברישום לצורכי מס בלבד...


זכויות בן זוג בדירת מגורים אשר נרכשה לפני נישואין בהעדר הסכם ממון

האם קיימות לבן זוג זכויות בדירת מגורים משותפת אשר נרכשה על ידי בן זוגו לפני הנישואין? כיצד יש לקבוע סוגיה זו בהעדר הסכם ממון?


הפרדת חדרים בין בעל ואישה - מועד קובע להסדר איזון משאבים

האם המועד הקובע להסדר איזון משאבים יכול להיות מעת שהפרידו בין הזוג את חדרי השינה? 16.2.11


פרישה מוקדמת - איזון זכויות פנסיה במסגרת הלכת פרידמן

אחת ההלכות החשובות בדיני המשפחה ותביעות הרכוש בין בני זוג ניתנה בר"ע 312/03 פרידמן נ' פרידמן, ע"י סגן הנשיא השופט בדימוס יעקובי-שווילי...


הלכת השיתוף על בני זוג בנישואים שניים

האם יש להחיל את הלכת השיתוף על בית משותף כאשר בני הזוג היו נשואים בנישואים שניים? הלכת שיתוף בפרק ב', האמנם?


גרושה לא תפונה מדירתה למרות חובות וזאת מכוח הסכם גירושין

בית המשפט קבע כי אין לפרק שיתוף בדירת מגורים של חייב וגרושתו, למרות חובות כבדים, וזאת בשל הסכם גירושין בין החייב לבין גרושתו...


כסף לאחר החתונה - מתנה או הלוואה?

האם כסף אשר הורה נתן לזוג צעיר לאחר חתונתם לשם רכישת בית הוא מתנה או הלוואה?


הסכם מזויף בין אחים בנוגע לענייני רכוש בתוך המשפחה

האם ההסכם אשר נחתם בין האחים הינו הסכם מזויף? כיצד יש להתייחס למערכת היחסים בין האחים לפני עריכת ההסכם והאם יש משמעות לעובדה שהתובעים הורשעו בעבר בפלילים בגין זיוף ומרמה?


בקשה לתפיסת מחשב במסגרת תביעת רכוש כחלק מהליך גירושין

השופט ציין כי במידה והמבקשת הייתה סבורה אז כי העתרות לבקשתה הינה צו השעה, סביר שהייתה מגישה את בקשה בד בבד עם הגשת התביעה. המבקשת לא פעלה כך ותחת זאת הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני...


איזון משאבים לאחר פטירה - רכיב חיסכון בביטוח חיים של המנוח

האם ניתן, לאחר פטירה של אחד מבני הזוג, לאזן את הזכויות במרכיב החיסכון בפוליסת ביטוח החיים של המנוח?


הלכת השיתוף מול זכויות נושה - דירת מגורים משפחתית

האם זכויותיה של אישה בנכס משפחתי, מכוח הלכת השיתוף, חזקות מזכויותיו של הבנק שהינו נושה של הבעל?


צו מניעה במסגרת תביעה רכושית - איסור על שינוי מצב מגורים בנכס

האם בית המשפט יקבל את בקשתה של אישה למתן צו מניעה אשר אוסר על בעלה בנפרד לבצע שינוי במצב המגורים בנכס שהזכויות בו שנויות במחלוקת בין הצדדים?


האם ישונה הסכם גירושין בעקבות חיים קבועים עם בן זוג ידוע בציבור

בהסכם הגירושין נקבע כי האישה תחזיק בדירה עד לנישואיה בשנית. האם חייה עם ידוע בציבור באופן קבוע יביאו לביטול ההסכם?


איזון משאבים בין בני זוג מוסלמים - מיום הנישואים או ממועד העקאד?

מועד תחילת חישוב הסדר איזון משאבים בין בני זוג יהודים הינו יום הנישואין (ובמקרים מסוימים לפני כן). כיצד יש לבחון את מועד תחילת איזון המשאבים בקרב בני זוג מוסלמים?


איזון לא שווה של זכויות פנסיה בהליך גירושין, האמנם?

האם האישה תהיה זכאית שלא להתחלק באופן שווה עם בעלה בזכויות הפנסיה שצברה?


חזרה מהתחייבות לתת מתנה - זכויות בנכס המשמש למגורים

התובע הינו סבו של הנתבע ובתביעתו עותר הסב למתן פסק דין במסגרתו יצהיר בית המשפט כי ההסכם אשר מתייחס להעברת זכויות במשק לנכד, כמו כל המסמכים אשר נערכו על פיו כחלק מהנעקת הזכויות, בטלים ומבוטלים...


צירוף חברה להליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה

האם ניתן לבקש את צירופן של חברות להליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה? אימתי תצורפנה חברות להליך מסוג זה?


הברחת נכסים בגירושין

הברחת נכסים בגירושין על ידי הבעל או האישה הינה תופעה מוכרת בישראל. כיצד ניתן להתמודד איתה? מהי החשיבות של מועד הקרע? מהם הסעדים אשר ניתן להשיג בבית המשפט?


זכות פירוק שיתוף בדירה גוברת על זכותה של האישה למדור

זוגות רבים נאלצים לפרק את קשר הנישואין ולהתמודד זה עם זו בהליך גירושין. הליך גירושין כולל בין השאר דיונים בנוגע לסוגיות כגון משמורת ילדים, מזונות אישה, הסדרי ראיה וכדומה. אחת התביעות הקשות ביותר בהליך הגירושין הינה חלוקת רכוש הצדדים...


דמי שימוש ראויים לאחר הוצאת צו הגנה כנגד הבעל

סעיף 31 ו-33 לחוק המקרקעין קובעים כיצד יש לפסוק דמי שימוש ראויים בעקבות שימוש במקרקעין. סעיף 29 לפקודת הנזיקין נוגע אף הוא לדמי השימוש הראויים...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  לעמוד הבא    >>