www.what2do.co.il

צוואה בעל פה, מהי?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 17/06/2024
צוואה בעל פה, מהי?

פעמים רבות לאחר פטירתו של אדם, מתעוררת מחלוקת בין בני המשפחה שהותיר המנוח אחריו לגבי אופן חלוקת ירושתו ועזבונו ליורשיו. חוק הירושה, המגדיר את אופן חלוקת הרכוש והנכסים של הנפטר, עוסק בסוגיות אלו ומגדיר ארבע דרכים בהם יכול לנסח המנוח צוואתו:

 

 

צוואה בעל פה הינה צוואה אשר אין היא מגובת במסמך חתום על ידי המנוח שניתן להציגו לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט בעת הגשת בקשה לקיומה. מדובר במקרים חריגים, כאשר המצווה רואה את המוות לנגד עיניו ואינו יכול לחתום על הצוואה. עם זאת, למרות שצוואה זו הינה חוקית על פי החקיקה והפסיקה, תלוייה היא במספר תנאים מצטברים.

מהם התנאים לקיום צוואה שניתנה בעל פה?

 

  • צוואה בעל פה תתקבל במידה והמנוח היה שכיב מרע, וראה את עצמו (בנסיבות המצדיקות את זה) מול פני המוות.
  • על הצוואה להיערך במעמד שני עדים לפחות.
  • על דברי המצווה, לרבות תאריך עריכת הצוואה והנסיבות לעשייתה, להירשם בזיכרון דברים אשר ייחתם על ידי שני העדים. הם אלו אשר יפקידו את זיכרון הדברים אצל הרשם לענייני ירושה. חתימה והפקדה אלו, עליהם להיעשות בסמוך ככל שאפשר למועד עריכת הצוואה.  
  • צוואה בעל פה תתקבל במידה ולא חלף חודש מאז שהתקיימו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה (והמצווה עודנו בחיים).

 

תנאים אלו, המוגדרים בחוק הירושה, הינם תנאים מצטברים ועליהם להתקיים במלואם. במידה ולא התקיים אפילו תנאי אחד מתוך המוגדר לעיל, לא תיחשב הצוואה כמשקפת את רצונו של המת באופן אבסולוטי, ועלול הדבר להביא לאי קיומה מחמת הספק. זאת ועוד, במידה והמנוח איננו בריא בנפשו בערוב ימיו, איננו צלול דיו על מנת להביע את רצונו בפני העדים, יכול הצד המתנגד לצוואה לטעון לביטולה במידה ויעלה בידו להוכיח טענתו בבית המשפט.


שני עדים, מדוע?

על פי החוק, הדרישה לשני עדים לצוואה איננה עניין של מה בכך שכן לולא היו שני העדים עדים לדבריו של הנפטר על ערש דווי, ונערכה הצוואה כאמור בחוק על פי עדותם, לא תיחשב הצוואה כקבילה בבית המשפט.

 

יש לציין כי דרישה זו עולה מתוקף החוק, גם בסעיף 25, אך עם זאת, החוק איננו דורש כי שני העדים יהיו נוכחים בחדר בו זמנית. בית המשפט יקבל צוואה בעל פה גם במידה וציווה המצווה בשני זמנים שונים את אותם הדברים בפני העדים, ובלבד שהיו הדברים זהים ולא נטועה מחלוקת בין העדים לגביהם. במידה ונאמרו הדברים בשתי הזדמנויות שונות, בד"כ ירשמו הדברים בשני זכרונות דברים שונים אשר יהיו חתומים על ידי העדים.

מהו זיכרון דברים?

זכרון דברים, כאמור בסעיף 23 לחוק הירושה, אמור לכלול את דבריו של המצווה ברזולוציה גבוהה, על מנת לשמר את הדברים באופן המקורי שבו נאמרו. במידה והמצווה אמר את דבריו בשפה שאיננה עברית, לא חייב זיכרון הדברים להיות כתוב בשפת המקור, אך עם זאת, עליו להיות תרגום מדויק של הדברים כפי שנאמרו על ידי המצווה.

 

 

מהי גמירות הדעת הדרושה להכרה בצוואה בעל פה?

כמו בכל צוואה, גם צוואה בעל פה חייבת להוות שיקוף מוחלט של רצון המת, אי לכך, על מנת שצוואה תתבצע, על השופטים להשתכנע כי אכן מדובר ברצונו של מת, ושהיה האחרון בגמירות דעת מוחלטת וצלילות מחשבתית בעת הורה על הצוואה.

 

משנה חשיבות יש לדרישה זו בבואו של בית המשפט לבחון צוואה בעל פה, שכן לא כל הדברים אשר אמר המנוח על ערש דווי, נאמרו מתוך כוונה "לצוות" כרשום בסעיף 23 לחוק הירושה. זאת ועוד, בית המשפט יבדוק בציציות הצוואה מחמת חשש (שקיים בכל צוואה אך בפרט בצוואה בעל פה) של השפעה בלתי הוגנת על המנוח בשעותיו הקשות.

 


מתי ייחשב הנפטר כמצווה העומד למות?

בבואו של בית המשפט לבחון סוגיה זו, על הטוען לקיום הצוואה לעמוד בשני מבחנים – המבחן הסובייקטיבי והמבחן האובייקטיבי. על היורש הטוען לקיום הצוואה להוכיח כי מבחינה סובייקטיבית, היה המנוח סבור כי זמנו קצר והמוות מדפק על הדלת, ומבחינה אובייקטיבית, על היורש להוכיח כי אכן, מבחינה רפואית-קלינית, היו אלה רגעיו האחרונים של המנוח.

מהו נטל ההוכחה ועל מי הוא מוטל?

כאשר קיימת מחלוקת לגבי צוואה בעל פה בין בני המשפחה אשר בעקבותיה מגיעים הצדדים לבית המשפט, יתבקש הצד אשר דורש את קיום הצוואה להוכיח מדוע יש לקיימה. יש לשים לב כי שופטי בית המשפט נוהגים להביט מבעד משקפיים חשדניות כאשר בוחנים הם סוגיה של צוואה בעל פה, שכן חסרה להם רמת הביטחון הדרושה כדי להתחקות באופן אבסולוטי אחר רצונו של המת.

עם זאת, לעיתים בית המשפט יאשר קיום של צוואה בעל פה, אפילו אם לא התקיימו כל התנאים הדרושים על פי חוק, וזו במידה ועלה בידו של הדורש לקיומה של הצוואה לשכנע את השופט באמיתות טענותיו.

 

במאמר מוסגר נאמר כי כפי שישנם פגמים בצוואה בכתב אשר אינם ברי תיקון, פגמים רבים בצוואה בעל פה הינם כאלה ודרך הוכחתה איננה פשוטה במידה והצוואה שבידיו של הדורש חסרה אפילו אחד מן התנאים המפורטים למעלה. מומלץ אם כן להתייעץ עם עו"ד בהקדם האפשרי על מנת לעמוד על זכויותיכם.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.