www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - יעוץ משפטי

תביעת חסויה להשבת כספים שהועברו בחוסר שיקול דעת

תביעתה של התובעת נסובה על סכומי כסף שונים אותם העבירה במהלך השנים לאחיה. עיקר טענת התובעת הינה שהמתנות ניתנו תוך ניצול מצוקתה וחוסר יכולתה להפעיל שיקול דעת ולעמוד על זכויותיה


תביעה להכרת אבהות ותביעה למתן צו לבדיקת סווג רקמות
בתביעה שבפני מגולל התובע את אופן המפגש בין הצדדים, הפרש הגילאים בין הצדדים, אופן ודרך ההודעה על כי הוא עומד להיות אב, בקשתו מהנתבעת כי תבצע הפלה, ואי הסכמתה ועוד...

בקשה למזונות זמניים – דמי שיקום
במקרים הבודדים שבהם נפסקו בפועל מזונות קבועים לידועים בציבור, הוגבל בדרך כלל משך המזונות על ידי בתי המשפט לתקופה קצרה יחסית

האם המדינה אחראית לאי התייצבותה של פקידת הסעד?
האם יש להשית על גבה של פקידת סעד (זו או אחרת) תוצאת מדיניות כושלת של המדינה בהעסקת העובדים הסוציאליים והספקת שירות הולם לבית המשפט?

החלטה:לא ידונו בקשות המוגשות עפ"י פקודת בזיון בית המשפט בכדי למנוע פגיעה בילדים

עולה מהראיות והנסיבות אשר התבררו, כי הסכסוך בין הצדדים שהוא כל כך קשה מסית אותם מלראות את טובת ילדיהם והם אינם רואים כלל את צרכי הילדים ואת הקושי בהימצאותם במרכזו של המאבק בין הוריהם אותם אוהבים...


 


מאסר של 3 וחצי שנים בגין עבירות של אלימות במשפחה
מהעדויות שנשמעו בפני עלתה תמונה עגומה ביותר של מסכת התעללויות אכזרית וקשה מצידו של הנאשם כלפי בני משפחתו...

מתן הוראות ופסיקת שכר טרחתו של מנהל עיזבון
בקשה אשר הגיש מנהל העיזבון של המנוח למתן הוראות ולפסיקת שכר טרחתו כמנהל עיזבונו...

גזר דין בעניין תקיפת גבר את גרושתו
כתב האישום אוחז שני אישומים, באישום ראשון הורשע הנאשם בכך שתקף את גרושתו, עמה הוא מתגורר, דחף אותה, צעק וקילל אותה ואף הוסיף לאותו מלל מסר מאיים הצופה פני עתיד "עוד תראי מה יהיה לך מחר".

מאסר לשוטר שתקף את בנות זוגו
בכתב האישום 3 אישומים, שלושתם מתחום האלימות. שני האישומים הראשונים עוסקים בגילויי אלימות של הנאשם, שהיה שוטר, כנגד שתי נשים שהיו בנות זוגו, ואשר גם הן שירתו במשטרה.

בקשה לשנות שמות משפחה של קטינים
לא ברורה עמדת האם לשינוי השם. התנגדותה, ככל שהיא קיימת, נובעת מטעמים אישיים חיצוניים, שאינם עולים בקנה אחד עם טובת הקטינים, מה גם שהקטינים רשומים בשם משפחתו של האב ולא בשם משפחת האם.

האם יש להתיר הרחבת תוצאות צו אימוץ שניתן?
פסק הדין דן בשאלה האם יש להתיר הרחבת תוצאות צו אימוץ שניתן, כאשר נתון, כי האם הביולוגית הצליחה כבר ליצור קשר עם הקטין דרך אתר לחיפוש קרובים באינטרנט.


פס"ד בערעור על החלטה לדחות בקשה לבטל צו עיקול זמני
3. צו העיקול הזמני ניתן במסגרת תביעה כספית שהגיש המערער כנגד המשיבים, ע"ס 374,806 ₪, בעקבות פס"ד מיום 14.01.07, שניתן בתביעה אחרת שהגיש המשיב כנגד המערערים (תמ"ש 24014/04). בפסה"ד הנ"ל נקבע כי המערערים הינם משיגי גבול בנכס השייך במשותף למשיב ולרעייתו (שהינה אחותם של המערערים מחד, ומצוייה בסכסוך עמוק עם המשיב מאידך), וניתן צו המחייב את המערערים לפנות את הנכס ...

בקשה להכריז על קטינה ברת אימוץ
בעקבות ההתפתחויות שחלו מאז הגשת הבקשה והדינמיקה הדיונית שקויימה, הסכימו המומחים, הגורמים המטפלים וכן ב"כ המבקש כי תוצאי האימוץ יצומצמו גם גבי המשיבה, ונראה כי בסופו של יום המחלוקת שנותרה הצטמצמה לכך כי לפי המבקש אם לא יימצאו מועמדים לאימוץ פתוח יש לחזור לביה"מ כדי לקבוע שהאימוץ יהיה סגור בעוד לפי המשיבה יש מקום לשקול אומנה על פני אימוץ פתוח...

יחסי הגומלין בין חוק הירושה, חוק הנאמנות וחוק הכשרות
המחלוקת שלפני מעוררת פעם נוספת את שאלת יחסי הגומלין בין שלוש מערכות דינים; חוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה"), חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 (להלן: "חוק הנאמנות") וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "חוק הכשרות"). עניינה בסוגיה המשפטית הבאה - מהו היקף הפיקוח הראוי על ניהול נכסי עזבון, אשר יועדו בצוואה להקדש פרטי, אשר שני הנהנים הימנו הינם חסויים; האם יחולו בכגון דא הוראות חוק הנאמנות, או שמא הוראות חוק הכשרות.

בקשה לביטול הכרזה על הקטין בר אימוץ
ערעור על פסק דין שניתן על-ידי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים (כב’ השופט ש’ אלבז) ביום 25.6.02, לפיו נקבע כי תנאי סע’ 13(א)7) לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן: החוק) התמלאו לגבי הקטין – בנה של המערערת, והוא הוכרז בר אימוץ...

בקשה למתן סעד של צו הגנה
ביום בו הוגשה הבקשה, ניתן צו הגנה על ידי חברי, כב’ השופט דאוד מאזן, במעמד צד אחד, מכוחו נאסרה כניסתם של המשיבים לבית שבכפר עראבה, בית בו התגוררה המבקשת והמשיב 1 (בעלה), קודם לפרוץ הסכסוך

בקשה לעריכת בדיקת רקמות
התביעה המונחת לפניי היא למתן פסק דין הצהרתי בו מבקש התובע להצהיר כי שלושת הקטינים, הנתבעים 1-3, הרשומים כילדיו במרשם האוכלוסין (להלן: "הקטינים") – אינם ילדיו הם.

תביעה להחזרת ילדים חטופים - אמנת האג

בפני תביעת האב להחזרת שני ילדיו הקטינים להולנד, בהתאם להוראות חוק אמנת האג (ילדים חטופים) התשנ"א-1991 (להלן: "אמנת האג")...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7