www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - יעוץ משפטי

דחיית בקשת אשתו של נתבע להצטרף כנתבעת
פרשנות נכונה להוראות הסעיף אומרת שרק מי שהינו צד לתובענה רשאי לבקש צירופו של צד אחר שאינו "בן משפחתו" של התובעים אך הוא "צד דרוש"...

החלטה בבקשת לשכת הסעד להכרזת קטין כקטין נזקק

הקטין זומן לבקשת הצדדים לשיחה עמי כדי לשמוע את עמדתו ואולם הוא סירב להגיע, למרות שנשלחה עובדת סוציאלית במיוחד להביאו לפגישה. על פי התסקיר של הגב’ דנינו ודיווח פקידת הסעד הקטין מעוניין לעבור למשפחתון


בבקשה לבטול פס"ד לפי חוק הצהרות מוות
מצ"ב החלטה בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהתאם לחוק הצהרות מוות. ההחלטה עוסקת בשאלה האם האפוטרופוס על נכסי נפקדים רשאי לבקש ביטול פסק הדין אף שלא היה צד להליך ...

מתן צו אימוץ של מאומץ בגיר, אימתי?
מהם התנאים בהם ניתן בנסיבות מיוחדות ליתן צו אימוץ לגבי מאומץ בגיר?

בקשה להכריז כבת אימוץ כלפי אימה וכלפי אב בלתי ידוע
זהות אבי הקטינה אינה ידועה ואין אפשרות סבירה לאתר אותו משום שהמשיבה מסרבת למסור פרטים אודותיו...

חיוב הבעל לפצות את אשתו פיצויי נזיקין
בפני תביעה נזיקית על סך 150,000 ₪ שהגישה התובעת כנגד בעלה- הנתבע בגין נזקים שגרם על ידי הצתת דירת המגורים של הצדדים וכן בגין נזקים שגרם למכוניתה של התובעת על ידי שפיכת סוכר למיכל הדלק...

בקשה לחשוף דו"ח חסוי של האפוטרופוס לדין של הילדים

נושא החלטה זו: השאלה האם יש לחשוף בפני הצדדים ובאי כוחם דו"ח חסוי שהגיש האפוטרופוס לדין של הילדים...


מחיקת תביעה למזונות בגין חוסר תום לב של התובעת
מיהו אביו של קטין? התשובה בהכרח הינה כי האב הינו זה הרשום במרשם האוכלוסין כאביו של קטין, אלא אם כן הוכח אחרת, או מי שהוכח כי הוא אביו של הקטין...

דחיית בקשת אם לביצוע בדיקת רקמות
על מנת לנסות ולהסדיר חלק מהבעיות והאינטרסים המתנגשים, חוקק המחוקק את חוק מידע גנטי, לאחרונה, אשר אמור היה לקבע את ביצוע הבדיקות.

החלטה בעניין גובה האגרה בתביעות נזיקין בענייני משפחה

מאחר ששיעור האגרה אינו נגזר בהכרח מהיקף השירות הניתן לתובע ע"י מערכת בתי המשפט, בחר מחוקק המשנה במספר אמות מידה להגדרת שיעור האגרה, אחת מהן בנויה על היקף הסעד כבסיס לקביעת שיעור האגרה ...


מתן ריטלין לילד בניגוד לעמדת אמו
רצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופטת בימ"ש לנוער בחיפה עדנה בן לוי, הדנה במתן תרופת הריטלין לילד בניגוד לעמדת אמו...

תביעה כספית בעילה חוזית שהגישה אישה כנגד בעלה לשעבר
בימ"ש למשפחה י-ם, ש’ איתי כץ: פס"ד בתביעה כספית בעילה חוזית על סך 19,838 שהגישה התובעת כנגד בעלה לשעבר ...

סגנון פוגעני בכתב תביעה והגשה מחדש, אימתי?
עורך דין שהתשמש בסגנון פוגעני בכתבי טענות נדרש להגיש הבקשות חדשות מנוסחות מחדש

בקשה לביטול רטרואקטיבי של הכרזת פסלות דין של חסויה
בימ"ש למשפחה ראשל"צ, ש’ שמואל בוקובסקי: החלטה בעניין בקשה לביטול רטרואקטיבי של הכרזת פסלות דין של חסויה

גזר דין על רקע עבירות מין במשפחה
כאמור בתסקיר הקרבן, סובלת הקטינה מסימני פוסט-טראומה כרוניים המתבטאים בסיוטי לילה, הרטבה והתפרצויות בכי. הגם שממבדקים שנערכו לה, עולה כי רמתה השכלית הינה מעל הממוצע, הרי שבפועל היא אינה מתפקדת לימודית...

הוצאת ילדה בת 4.5 ממעון לצרכי אימוץ בניגוד לרצון אמה וסבה
מחוזי חיפה: ערעור משפחה לגבי מחלוקת - הוצאת ילדה בת 4.5 ממעון לצרכי אימוץ בניגוד לרצון אמה וסבה ...

בקשה לחיוב בהפקדת ערובה נוספת על ערובה שכבר הופקדה
החלטה בבקשה לחיוב בהפקדת ערובה נוספת על ערובה שכבר הופקדה במסגרת תביעה זו...

אימוץ ביחס לאב אשר זהותו אינה ידועה
מהו הדין במצב בו הורה שזהותו אינה ידועה מתייצב פתע לדיון לאחר שבנו הוכרז כדין כבר אימוץ אך טרם ניתן צו אימוץ?

סמכותו של בית הדין הרבני לדון בענייני נישואין וגירושין של קראים
אברהם ושרה נישאו זה לזו כדת משה וישראל. בני הזוג משתייכים לעדה הקראית. הם הסכימו להתגרש בבית הדין הרבני. בית הדין נעתר לבקשתם, אך הורה לבית המשפט לענייני משפחה להחליט מי המוסמך לדון בעניין הכתובה

דחיית בקשה לאור התנהלות לקויה של עו"ד בתיק משפחה
במסגרת הליכים המתנהלים בין הצדדים בנוגע לילדם המשותף, הוגשה בקשה שבפניי שהיא מיוחדת במינה. הבקשה היא שעורכות הדין מהמשרד אשר מייצג את המשיב יחדלו מהייצוג...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  לעמוד הבא    >>