www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - יעוץ משפטי

פיצויים לעגונה בסך של 700,000 ש"ח
התביעה דנן הינה תביעת נזיקין אותה הגישה אישה כנגד בעלה, לפצות אותה בגין סרבנותו ליתן לה גט, משך למעלה מ-10 שנים...

פצוי אשה בתקופת הנשואין
פס"ד שניתן ע"י שופטת בימ"ש לענייני משפחה בקריות , אספרנצה אלון בעניין פיצוי אישה בתקופת הנישואין.  חלקו של פסה"ד נהפך בערעור בביהמ"ש המחוזי ...

שאלת סמכותו העניינית של ביהמ"ש לענייני משפחה
התכלית המונחת ביסוד סמכותו של בית המשפט למשפחה נעוצה בתפישה המבקשת לרכז בערכאה מקצועית אחת את מלוא המחלוקת שבין בני המשפחה...

סמכות הענינית בתביעה לקביעת גיל של אדם שנפטר
למי הסמכות הענינית לדון בתביעה לקביעת גילו (תאריך הולדתו) של אדם שנפטר?

תביעה לביטול פסק בורר אשר ניתן ע"י ביה"ד הרבני

פסק דין העוסק בביטול פסק בוררות בעילות שונות ... קראו את הכרעת בית המשפט לענייני משפחה.


סמכות בימ"ש למשפחה לדון בהחלטות ועדה לנשיאת עוברים
בימ"ש למשפחה ר"ג, ש’ חנה רוטשילד: החלטה בעניין סמכות בימ"ש למשפחה לדון בהחלטות ועדה לנשיאת עוברים

תביעת משמורת,תביעה רכושית ותביעת מזונות...
בימ"ש למשפחה י-ם, ש’ איתי כץ: פס"ד בתביעת משמורת,תביעה רכושית ותביעת מזונות...

לסבתא אין זכות מעמד כצד לדיון בהליך הכרזת קטין כבר אימוץ
היש להכיר בזכותה של סבתא להיות צד לדיון בהליך של הכרזת קטין כבר-אימוץ?

החלטת ראש ההוצל"פ בדבר ביטול עיכוב יציאה מהארץ לחייב מזונות

זכותם של קטינים לקבל מזונות מאביהם, קודמת לזכות האב לצאת להתפרנס מחוץ למקום מגוריו הרגיל, דורשת הוכחה...


החלטה בדבר נישואין ל"מראית עין"
הבעל טוען שזו תעודת נישואין מזויפת שנערכה ע"י האישה בשפתה והוא חתם עליה כשהוא לא מבין את השפה ולא יודע על מה חתם. מנגד האישה הגישה ...

החלטה בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בירושלים
בימ"ש מחוזי י-ם, ש’ חנה בן עמי: החלטה בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בירושלים 

גזר דין למורשע בחבלה בכוונה מחמירה באשתו
הרכב ביהמ"ש המחוזי בנצרת גזר עתה על נאשם מאזור הצפון בן שבט המנשה , שהורשע בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה כלפי אשתו, ע"פ הודאתו בהתאם להסדר טיעון, עונש מאסר לתקופה ...

דחיית בקשה חוזרת ונשנית בגין הליך טורדני

דחיית בקשה חוזרת ונשנית, הוצאות לאוצר המדינה בגין הליך טורדני ומסר לציבור עורכי הדין העוסק בתיקי משפחה...


אלימות במשפחה: מאסר ממושך ופיצוי גבוה

הנאשם הורשע לאחר שמיעת ראיות, בשתי עבירות של אינוס, בשתי עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות, בעבירה של התעללות בקטין, בתקיפה הגורמת חבלה ממשית ובעבירה של איומים...


קבלת ערעור על החלטת ראש הוצל"פ בתיק גירושין
מטרת ההצמדה היא שמירה על ערך הכסף, וכאשר מדובר בדמי מזונות, מטרתה המוצהרת הינה הבטחת סל המצרכים הריאלי לו נזקקים מי שהוצאות קיומם תלויים בתשלום דמי המזונות...

החלטה בדבר פסילת קלטת וידאו כראיה
בהחלטתי בעניין לא נעתרתי לבקשה להרחיק את הבעל מהבית וכמו כן לא הרחקתי את האישה מהבית. קבעתי כי לא די בנטען כדי להצדיק הרחקה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה ... 

ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בתיק מזונות
על הסתירה לכאורה בין תקנה ב(1) לתקנות ההוצל"פ  לבין סעיף 6ד לחוק בית המשפט לענייני משפחה...

קבלת תביעה לאכיפת פסק חוץ של תובע כנגד אביו
פסק דין שניתן במדינה זרה אינו מוכר כשלעצמו במדינה אחרת בה עותרים לאכיפתו או להכרה בו. על מנת שניתן יהא לעשות כן, נדרש קיומו של הליך מוקדם - הליך שעניינו קליטת פסק הדין על ידי המדינה הקולטת על פי דיניה המקומיים

האם על בית המשפט לפסול עצמו מלדון בתביעה?
מצ"ב החלטה שניתנה ע"י שופט בימ"ש לענייני משפחה בנצרת סארי ג’יוסי , העוסקת בבקשת פסלות, בין היתר, בטענה כי בית המשפט יוזמן למסור עדות במסגרת תובענה שהגישה המבקשת לאכיפת הסכם שהשתכלל בין הצדדים במהלך אחד הדיונים שהתקיימו בבית המשפט,ועל כן לא יוכל להמשיך לישב בדין. כמו כן דנה ההחלטה בבקשת הבעל לפירוק שיתוף מידי בדירת בני הזוג ומינוי כונס נכסים לשם מכירתה טרם בירור התביעה לפירוק שיתוף בכלל נכסי בני הזוג.


האם יש להורות על מסירת מידע בדבר מקום עבודת האב?
בימ"ש למשפחה י-ם, ש' נילי מימון: מתן הוראה לאגף מס הכנסה למסור מידע באשר למקום עבודתו של של נתבע בתביעת אבהות

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  לעמוד הבא    >>