www.what2do.co.il

מהן דרכי הפעולה של אפוטרופוס?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 07/02/2018
מהן דרכי הפעולה של אפוטרופוס?

אפוטרופוס הוא אדם או עמותה הממונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, על פי הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כדי לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בכוחות עצמו. עליו לייצגו בכל פעולה משפטית ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובתו של מי שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות בעצמו.

 

סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לכל אדם יש כשרות משפטית ליהנות מזכויות וחובות מיום לידתו ועד מותו. החוק קובע אלו קבוצות אוכלוסייה מוגבלות מבחינת כשרותן המשפטית, כולל: פסול דין עקב מחלת נפש או ליקוי שכלי, קטין שטרם מלאו לו 18, והוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או נקבע כי הם לא מסוגלים למלא את חובותיהם, אדם שאינו יכול, באופן קבוע או זמני, לנהל את ענייניו הכספיים או הבריאותיים בשל מחלה, תאונה קשה, נכות או ירידה בתפקוד הקוגניטיבי, אדם שאין אפשרות לזהות אותו ועובר.

 

על פי החוק, קטין מתחת לגיל 18 לא יכול לעשות פעולה משפטית ללא הסכמת הוריו או אדם שמונה להיות האפוטרופוס שלו, וכן, מתחת לגיל 21 לא ניתן להיבחר כחבר כנסת וכדומה. עוד קובע החוק, כי אדם הסובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו, אינו כשיר משפטית, במקרה שהמחלה או הליקוי גורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו. במצב זה, רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לאדם אשר כשרותו הוגבלה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות או לפי פסק דין.

 

מהן סמכויותיו של אפוטרופוס?

 

במצבים שבהם אנשים לא מסוגלים לנהל את ענייניהם, ממנה בית המשפט אפוטרופוס במטרה לסייע להם, לדאוג לעניינים בריאותיים ומשפטיים ולהגן על גופם ועל רכושם. האפוטרופוס נדרש לדאוג לעניינים שנמסרו לו מתוקף מינויו ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות שונות בקשר אליו.

 

בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס אחד או יותר, ולקבוע אם ניהול האפוטרופסות יהיה במשותף, או יחולק לאפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לדין. האפוטרופוסים מחויבים לפעול בתיאום ובהסכמה. סמכויותיו של האפוטרופוס רחבות ביותר ונוגעות לכל תחומי החיים של אותו אדם. עם זאת, אפוטרופוס לאדם שאינו קטין או פסול דין, חייב לדאוג אך ורק לעניינים בתחומים שנקבעו על ידי בית המשפט.

 

לדוגמה, אפוטרופוס לרכוש מחויב לשמור ולנהל את נכסיו של פסול הדין. לאפוטרופוס לגוף יש סמכות לקבל החלטות הנוגעות לטיפול הרפואי שיינתן לו, ואפוטרופוס לדין נדרש לייצג את פסול הדין בכל עניין בעל משמעות משפטית.

 

אפוטרופסות לקשישים ממונה כאשר מצבם הרפואי של קשישים סיעודיים ירוד והם אינם מסוגלים לקבל בעצמם החלטות לגבי גופם או ניהול רכושם. או כאשר סובלים הקשישים מבעיות כגון דמנציה או אלצהיימר. במקרים אלה האפוטרופוס בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם.

 

עקרונות ודרכי פעולה של אפוטרופוס

 

פרק שלישי לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות עוסק בעקרונות ודרכי פעולה של אפוטרופוס, וקובע כי אדם שמונה לאפוטרופוס חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות, ולנהוג בתום לב לשמירת עניינו של האדם שהוא אחראי עליו ולא לטובת ענייניו שלו.

 

כאשר בעל מקצוע התמנה לאפוטרופוס כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים, עליו לפעול במסירות ובמקצועיות כפי שבעל מקצוע היה מפעיל כלפי כל לקוח שלו. כמו כן, אסור לאפוטרופוס לקבל טובת הנאה מאדם שלישי עבור הפעלת סמכויותיו ומילוי תפקידיו, ואסור לו להימצא במצב של ניגוד עניינים. אפוטרופוס שמונה לבגיר נדרש לשמור על כבודו ובדרך שתגביל זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר, עליו לשמור ככל הניתן על פרטיותו של האדם ולפעול בדרך שתאפשר לאדם לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו.

 

עם מינויו יסביר האפוטרופוס לאדם מהם תפקידיו וסמכויותיו, בשפה פשוטה ובהתאם ליכולת הבנתו. עליו למסור את המידע שיש בידו בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים ומידע הנוגע לטיפולו ועליו לסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו. האפוטרופוס נדרש לסייע לאדם ולעודד אותו לקבל החלטות בעצמו בעניינים הנוגעים לו, ככל שהוא מסוגל לכך.

 

כמו כן, האפוטרופוס נדרש לפעול בדרך שתאפשר לאדם לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים וכן עליו לסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, לרבות בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות. עליו לפעול בדרך שתאפשר לו לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים, ואף עליו להתייעץ לפי הצורך עם גורמים מקצועיים ובני משפחה וחברים קרובים ולהיעזר בהם לשם קידום ענייניו, תוך שמירה על פרטיותו.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עצות, טיפים למתגרשים

עצות מועילות לגירושין מופחתי כאבי ראש ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.