www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

תביעות בנושא ירושות יידונו בבית המשפט לענייני משפחה

משרד המשפטים הציע תיקון נוסף לחוק הירושה אשר יקבע כי כל הדיונים בנוגע לירושות ידונו בבית המשפט לענייני משפחה ולא בבתי המשפט המחוזיים...


בית המשפט אישר - אישה זרה תוכל לממש את צוואתו הביולוגית של מנוח
בפסיקה תקדימית שהתקבלה הבוקר, קבע בית המשפט לענייני משפחה כי אישה אשר איננה הכירה כלל גבר אשר נפטר בשל מחלת הסרטן, תוכל להשתמש בזרעו על מנת להביא ילד לעולם...

המנוח נפטר טרם התייצב בפני ועדה רפואית - האם יורשיו זכאים לגמלה?
האם יש מקום להמשיך ולדון בתביעתו לפיצוי לפי החוק של אדם שנפטר, כך שהסכומים אשר יגיעו לו, אם יקבע כי מגיעים לו בגין התקופה מהיום בו לקה במחלה כהגדרתה בחוק ועד לפטירתו, ישולמו לשאיריו/יורשיו/עזבונו? מאידך, האם יש מקום להפסיק את בירור התביעה כאשר מגיש התביעה נפטר עוד בטרם הועמד בפני ועדה רפואית?

האב נפטר לפני שירש את אימו, כיצד תחולק ירושתו?
המנוחה הותירה את ירושתה לשני בניה, כאשר אחד הבנים נפטר לפניה בעוד הוא מותיר אחריו שלושה ילדים שרק אחד מהם מוגדר בצוואתו כיורשו הבלעדי. כיצד יש לחלק את ירושת הסבתא בין הנכדים?

הצוואה לא נכתבה בשפתה של המנוחה, האם דינה להתבטל?
בית המשפט לענייני משפחה בבאר-שבע ביטל צוואה בעקבות תובענה שהוגשה בנושא על ידי בנה של המנוחה כנגד אחותו. בהחלטתו, ביטל בית המשפט את הוצאת צו קיום צוואה אשר הומצא על ידי הרשם לענייני ירושה...

האם בית המשפט יתיר להורים לממש צוואתו הביולוגית של בנם המנוח?
הורי המנוח אינם לבד שכן כ-500 איש הפקידו בישראל צוואות ביולוגיות בשנים האחרונות. במטרה להגביר את ההכרה בצוואות אלו, פתח ארגון "משפחה חדשה" את פורום "חובת חיים" בהנהלתה של עו"ד אירית רוזנבלום, המלווה את משפחת פוזינאסקי מראשית מסעה...

עזבה את בעלה חמש שנים לפני פטירתו - לא תהה זכאית לירושה
למעשה, טוען המשיב כי אין לראות במבקשת כבת זוגו של המנוח שכן עזבהו כחמש שנים לפני פטירתו...

הדוד השכיר החנות בשכירות מוגנת - האם אחיינו יירש זכויותיו?

באין בן זוג לדייר של בית עסק שנפטר, "יהיו ילדי הדייר לדיירים, ובאין ילדים - אותם היורשים על פי דין שעבדו עם הדייר בעסקו לפחות שישה חודשים סמוך לפטירתו"...


 


 


האם קיימת סמכות לבית המשפט המחוזי לדון בביטול צו קיום צוואה?

בית המשפט דחה את בקשתו של המבקש לדון בסוגיה בין כתלי בית המשפט המחוזי שכן דיון בעניין אמיתותה של הצוואה הוא נשוא הבקשה, והוא שמור לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט המחוזי ידון בענייני צוואות רק לאחר שהוצא צו לקיומן בבית המשפט לענייני משפחה...


האם היורשים יקבלו את כספי ביטוח החיים של המנוח?
באוגוסט 95 נעלם המנוח ורק לאחר תשע שנים הצהיר בית המשפט על מותו ויורשיו (ביניהם התובעים) הוציאו כנגד נכסיו צו ירושה. התובעים פנו, בין היתר, למבקשת לשם קבלת כספי התגמולים שהופקדו אצלה כמו גם לקבלת כספי ביטוח החיים של המנוח...

בקשה למינוי מנהל עיזבון לנכסי מוני פנאן

עו"ד אילנה זינגל, הגישה היום (27.10) בקשה בשם משפחת פנאן, למנות בהקדם את עו"ד משה זינגל למנהל עיזבונו של מנהל מכבי תל אביב לשעבר, מוני פנאן. בקשה לצו ירושה הוגשה אף היא לבית המשפט, ובהתאמה גם לרשם העיזבונות...


 


 


ביטול צוואה שיקרית
השופט קבע חד משמעית כי הצוואה נשוא התובענה המוגשת לפניו, הינה מעשה ידיה של התובעת שכן היא מדירה את כל היורשים האחרים מהירושה, פרט לה ולילדיה. במידה ומסקנה זו מתקבלת, יש לבית המשפט אפשרות לנשלה מן הירושה כליל, על פי סעיף 35 לחוק הירושה...

בקשה לביטול מינוי של אפוטרופוס לבדיקת השפעה בלתי הוגנת - נדחתה
ערעורו נדחה בשלמותו משום שבית המשפט העליון קבע כי לגבי שתי הסוגיות, יש בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לקבוע פסקי דין ולהוציא צווים...

מאבק בין אלמנה למנהל עיזבון - ירושה של 10 מיליארד ש"ח

לא בכל יום מתנהל מאבק משפטי חריף כל-כך על ירושה בין בתו ואלמנתו של המנוח לבין מנהל העיזבון. ובכן, לא בכל יום מותיר המנוח אחריו נכסים בשווי של 2.85 מיליארד שקלים...


המטפלת שניצלה את הקשישה, לא תקבל ירושתה

השופט, סארי ג’יוסי, הביע תרעומת קשה ומורת רוח מהתנהלות המטפלת. ניכר כי זו האחרונה עשתה ניצול ציני של כוחה על מנת להתעלל באישה קשישה שכל חטאה היה בדידות ומצב סיעודי בערוב ימיה. לאט, לאט, ניתקה המטפלת את קשרי המנוחה עם סביבתה, בודדה את עולמה וכל זאת מתוך תאוות בצע נוראית...


האם האחות למחצה תקבל פיצויים משווי הנחלה אשר ירש אחיה כ"בן ממשיך"?
תביעה לחלוקה חוזרת של ירושה הגיעה לבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע. על פי כתב התביעה, מדובר במשפחה אשר האבא המנוח היה מושבניק וברשותו משק. במותו, לא הותיר האב כל צוואה ולכן חולק רכושו, למעט המשק (שעבר לבנו כבן ממשיך), כאשר כל אחד מהיורשים מקבל רבע מהסכום...

קרב אחיות על כספי האם המנוחה

שתי אחיות נאלצו להגיע עד לבית המשפט העליון, בבקשה שיכריע ביניהן למי שייך הכסף בחשבונה של אמן המנוחה...


נדחתה בקשה לביטול צוואה
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשת בת לביטול צוואת אביה. (26.7.09)


האם ניתן להמיר זכויות של המנוח שלא נרשמו בלשכת רישום המקרקעין?
אישור ליורשים להגיש תביעה נ’ מק"י וקק"ל למרות שזכויות המנוח לא נרשמו בלשכת רישום המקרקעין ...

ביטול מתנה ע"י צוואה
מדובר הוא במתנת מקרקעין, שכן זכויות המנוח בדירה רשומות אצל רשם המקרקעין. העברת הזכויות נעשתה בתצהיר בפני עורך דין, ובכך גם יצאו הצדדים ידי "חובת הכתב".

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>