www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

ביטול צוואה בעל פה בעקבות פגמים בעריכתה - מתן צו ירושה לידוע בציבור

בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעה בנוגע לקיום צוואה בעל פה, וזאת לאחר שהוכח כי נפלו פגמים בצוואה הנ"ל אשר הצדיקו את ביטולה...


ויתור על זכות ירושה בנישואים שניים במסגרת הסכם, האמנם?

בני זוג בנישואים שניים ערכו הסכם משותף ובו ויתרו על זכויות ירושה הדדיות. האם בית המשפט יקבל את ההסכם חרף סעיף 8 לחוק הירושה?


אישור צוואה בכתב יד בהעדר תאריך

אחת הדרכים לערוך צוואה, על פי דיני המשפחה בישראל, הינה על ידי עריכת צוואה בכתב יד. חוק הירושה קובע, עם זאת, מספר כללים לעריכתה של צוואה כגון דא...


התיישנות בירושה לאחר 15 שנה

במקרים בהם צוואה קובעת חלוקת נכסים בין יורשים, ואחד היורשים מתעלם מדרישות החלוקה (תוך קבלת הכנסות וסירוב לחלקן עם היורשים האחרים), הרי שככל שהצדדים יודעים על הקיפוח, תביעתם תתיישן עם תום תקופת ההתיישנות...


מנהל עיזבון כנגד צד שלישי - האם בבית המשפט לענייני משפחה?

מנהל עיזבון הגיש תביעה להשבת כספים לקופת העיזבון. האם בית המשפט לענייני משפחה הינו הערכאה ברת הסמכות לדון בסוגיה?


ביקורת על חוק הצוואות ההדדיות

האם "חוק הצוואות ההדדיות" הינו חוק לקוני וחסר? האם יש מקום להחיל על החוק רפורמה משמעותית? פרופ' מיכאל קורינאלדי, מהמרכז האקדמי כרמל, סבור כי יש לענות על שאלות אלה בחיוב...


אם חד הורית תירש את בנה המנוח בתור יורשת יחידה

בית המשפט לענייני משפחה בנצרת דחה את טענותיו של האפוטרופוס הכללי וקבע כי אם חד הורית תוגדר כיורשת יחידה של בנה המנוח אשר נפטר בשנת 2008 בהיותו כבן 30...


האם יינתן צו מניעה לשימוש בכספים של המנוח בקופות גמל?

סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, קובע כי סכומים אשר יש לשלם בעקבות מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, בגין חברות בקופת תגמולים או על פי עילה דומה. האם יינתן צו מניעה לשימוש בכספי מנוח בקופות גמל, על פי בקשת אלמנתו שאינה נהנית מכספיו של בעלה ז"ל לפי צוואה או לפי תקנון הפוליסה?


חולה נפש אשר רצח את אימו לא יהיה חלק מהיורשים

בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא דחה את תביעתו של רוצח אימו לקבל ירושתה. בית המשפט קבע כי למרות שהתובע אושפז בבית חולים לחולי נפש, ולמרות שהוא לא הורשע בדין, אין לפסוק לטובתו את ירושת קורבנו...


חתימה על הסכם מתנה בהעדר גמירות דעת ולאחר מינוי אפוטרופוס לגוף ורכוש

אישה קיבלה, לאחר פטירת בעלה, מכתב מעורך דין המצהיר על כך שהמנוח העביר נכסים וכספים לאחותו. האלמנה הופתעה לגלות כי המסמכים המדוברים נחתמו על ידי המנוח כאשר האחרון היה במצב בריאותי קשה ביותר, ולאחר שהיא מונתה לאפוטרופוס לגוף ורכוש המנוח...


נקמה בצוואה וירושה של 100 שקלים בלבד

במקרה אשר הונח לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, עסק בית המשפט בצוואה בעלת אופי נקמני בה הוריש המנוח לגיסתו ובתה 100 שקלים לכל אחת...


שינוי צוואה בגלל השפעה בלתי הוגנת, האמנם?

האם בית המשפט לענייני משפחה יקבל התנגדות לצוואה בגין טענה של שינוי זמן קצר לפני המוות מחמת השפעה בלתי הוגנת?


ירושת משק חקלאי במסגרת צוואה והאם פיצוי ליורשים לפי דין?

האם בר רשות במשק חקלאי יכול לקבוע במסגרת צוואה יורש למשק? שאלה זו עמדה במרכזו של פסק דין אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה...


בעל אלמן התנגד לצוואה של אשתו המנוחה

בית המשפט לענייני משפחה דחה את התנגדותו של בעל-אלמן לקיום צוואתו של אשתו המנוחה. בית המשפט קבע כי לא הייתה על המנוחה השפעה בלתי הוגנת...


לא הוכחה השפעה בלתי הוגנת ובקשת ההתנגדות נדחתה

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי שניים מתוך שלושת ילדיו של המנוח, אשר נושלו מהצוואה ועל כן התנגדו לביצועה מחמת השפעה בלתי הוגנת, לא הוכחו את טענותיהם. בקשת ההתנגדות נדחתה...


צוואה והקדש ציבורי

איש עתיר נכסים השאיר צוואה ובה הורה כיצד הוא מעוניין לחלק את עיזבונו. העיזבון חולק לאנשים ומוסדות שונים. בצוואתו, המנוח ביקש כי לאחר חלוקת הנכסים הוא מעוניין שיתרת עיזבונו תעבור בירושה לקרן על שמו (אשר תסייע במימון מלגות לימודים לתארים אקדמיים לסטודנטים ישראליים נזקקים)...


דחיית תביעה לביטול צוואה מחמת טעות

צוואה קבעה כי מלוא עיזבונה של האם המנוחה יעבור לילד אחד כאשר שני אחיו מודרים מהצוואה לחלוטין. האם מדובר במצב שווא שהוצג בפני האם לפני מותה?


מסתמן - מאבק על ירושת יולי עופר

על פי דיווחים שונים באמצעי התקשורת, מאבקי ירושה קשים צפויים בין בני משפחתו של המיליארד יולי עופר אשר הלך לבית עולמו לפני כחודש...


התנגדות לצוואה שנערכה על ידי חסוי שאינו פסול דין

האם בית המשפט לענייני משפחה יאשר צוואה אשר נערכה על ידי אישה שהוכרזה כחסויה ומונתה לה אפוטרופא, אך טרם הוכרה האחרונה כפסולת דין?


רצח בשביל ירושה - האם בני הזוג מעוז נרצחו על ידי בנם?

לטענת המשטרה, מדובר ברצח אשר מטרתו זכייה בירושת ההורים בשל חובות הימורים...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>