www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

סטייה מהוראות צוואה בגלל סכסוך יורשים, האמנם?

אדם ערך צוואה ובה קבע באופן מפורט כיצד הוא מעוניין שרכושו יחולק לאחר מותו. במסגרת "קרבות ירושה" בין הנהנים בצוואה, ניטשה מחלוקת קשה ביותר בין נכדו של המנוח לבין בנו. האם ניתן יהיה לסטות מהוראות הצוואה הברורות, וזאת על מנת למנוע מצב של שותפות במקרקעין של הבן והנכד...


מסמך ללא עדים איננו צוואה

האם ניתן להורות על קיומו של מסמך המוצג בתור צוואה, כאשר הוא איננו ערוך לפי הכללים הבסיסיים ביותר של צוואה לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965?


ירושה - פירוק שיתוף בדירה כאשר לא ניתן לבצע חלוקה בעין

כיצד יהיה על בית המשפט לנקוט כאשר הוא נדרש להורות על פירוק שיתוף בדירה במסגרת ירושה, ולא ניתן לעשות חלוקה בעין?


תשלום שכר ביניים למנהל עיזבון

האם מנהל עיזבון אשר מנהל את העיזבון במשך שנה וחצי יהיה זכאי לתשלום שכר ביניים? מהי עמדת הפסיקה בעניין זה, ומה קובעות תקנות הירושה?


ניצול יחסי עורך דין לקוח להשפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

עורכי דין, אליהם פנתה אישה ערירית לשם עריכת צוואה, ניצלו את העובדה כי בין הצדדים התקיימו יחסי עו"ד-לקוח, והשפיעו על המנוחה השפעה בלתי הוגנת...


גילוי כספים בחו"ל כעילה לביטול הסתלקות מעיזבון

המבקש העיד כי עו"ד ה' ידע שלמנוחים יש חשבון בנק בשוויץ, ובכל זאת הצהיר את שהצהיר. נטען כי גם אם לא היה לעו"ד ה' מושג כי חשבון הבנק בשוויץ נושא סכום משמעותי, אין בכך כדי לפגוע בהסתלקותו שנעשתה ללא תנאי וללא כל הסתייגות...


דחיית בקשת ביטול צו ירושה אשר הוגשה תוך שיהוי בלתי סביר

בית המשפט דחה את בקשה לקיום צוואה וביטול צו ירושה, וזאת בשל שיהוי בלתי סביר ונטילת חלק בעריכת הצוואה...


צוואה מקורית הושמדה - האם קבצי מחשב קבילים כצוואה?

האם קבצי מחשב, אשר נותרו על מחשבו של עורך דין שערך צוואה, קבילים כצוואה במקרה והמסמך המקורי הושמד?


מבחנים להשפעה בלתי הוגנת - צוואה לטובת מטפל סיעודי

האם בית המשפט לענייני משפחה יכיר בכך כי בין המטפל לבין הקשישה היו יחסים בלתי ליגטימיים אשר יצרו השפעה בלתי הוגנת? האם צוואה לטובת המטפל תבוטל?


תביעה במגזר הדרוזי לקיום צוואה שהושמדה

התובע, האח הבכור במשפחה דרוזית בת שישה אחים, טען כי יש לקיים צוואת אביו אשר הושמדה על ידי אחיו. האחים טענו כי לא הייתה צוואה כזו מעולם...


האם ניתן לבטל את הצוואה ההדדית על ידי צוואה מאוחרת?

ביולי 2005 התקבל תיקון מס' 12 לחוק הירושה אשר עיגן הסדר מיוחד בנוגע לעריכה ו\או ביטול של צוואה הדדית. כיצד יש לבחון צוואה מאוחרת אשר נערכה לאחר כניסתו של התיקון לתוקף, המבטלת צוואה הדדית שנערכה לפני התיקון?


האם ניתן להעניק תוקף משפטי לצוואה המנוסחת בכלליות?

צוואה הינה מסמך משפטי אשר נערך על ידי אדם ובו הוא מורה כיצד הוא מעוניין לחלק את רכושו לאחר מותו. האם ניתן לקיים צוואה כללית, המורה על הורשת "כלל הרכוש" לפלוני? סוגיה זו מונחת לא אחת לפתחן של הערכאות המשפטיות...


קיום צוואה למרות תלות ודחיית טענת השפעה בלתי הוגנת

האם בית המשפט יאשר את קבילותה וכשרותה של צוואה וידחה טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת? האם יש לאשר את הצוואה למרות תלות של המצווה בבתה?


ביטול פסק בורר בסכסוך ירושה - לא התייחס לזכויות רכושיות של האישה

הבורר במקרה דנן מונה על מנת לקבוע את זכויותיה של האם. בית המשפט לענייני משפחה הורה לבורר להכריע בשאלה – מהן זכויותיה של המנוחה בעיזבון בעלה המנוח לרבות הבטחת צרכי המחיה של האם עד לאחרית ימיה...


תצהיר אשר נערך לאחר צוואה לא יבטל את הוראותיה

אישה ערכה צוואה במשרד עורכי דין. לאחר מספר שנים, כתבה המנוחה תצהיר בבית כנסת אשר הורה על דרך אחרת לחלוקת רכושה. איזה מן המסמכים ישמש את בית המשפט בבואו להכריע מיהו הנהנה מהצוואה?


ביטול צוואה בגין השפעה בלתי הוגנת של בת על אמה

אישה גרמה לניתוק מוחלט של אמה הקשישה מהעולם ואף ציוותה על המטפלת הפיליפינית שלא לערב את נכדיה של הקשישה ופקידי הרווחה בענייניה. האם צוואה ובה היא הזוכה העיקרית הינה צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת?


תיקון כתב תביעה בבית המשפט לענייני משפחה

האם ניתן לבקש תיקון כתב תביעה בבית המשפט לענייני משפחה, וזאת לאחר שפרטים הנוגעים לצוואת המנוח, ויכולים להביא לביטולה, התגלו במהלך הדיונים בהליך כמעט זהה? האם מדובר בהרחבת חזית אסורה, או בעילת תביעה זהה, או שמא עסקינן בחומר ראיות חדש ורלבנטי?


הסכם מתנה לא יבטל צוואה הדדית

סעיף 8 לחוק הירושה קובע כי אין קבילות להסכם הנוגע לירושות של אדם או ויתור על ירושתו, כאשר הדברים נעשו בחייו. כמו כן, לפי החוק אין תוקף למתנה אשר מוקנית למקבל רק לאחר מותו של הנותן...


האם גג וחניה של דירה הם חלק מהעיזבון?

ישנם נכסים אשר אינם נכנסים לתוך העיזבון ועוברים בירושה, באופן אוטומטי, לבן זוגו של המנוח. מדובר בנכסים המהווים את משק הבית המשותף כגון מיטלטלין, מכונית נוסעים, דירת מגורים משותפת וכדומה...


קיום צוואה על ידי העתק לאחר שבני משפחה השמידו את המקור

האם המנוח קרע את צוואתו מספר ימים ספורים בלבד לאחר שנפל אל מותו מחלון דירת הוריו, או שמא בני המשפחה השמידו את הצוואה ויש לקיים אותה מכוח העתק?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>