www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

הוכחת פטירה ובקשת צו ירושה

האם בית המשפט לענייני משפחה יקבל את טענתו של אדם בדבר מועד פטירתו של דודתו בישראל, בשנת 1948, וכפועל יוצא מכך יוצהר כי הוא היורש היחיד והבלעדי של עיזבונה?


יורש מכוח צוואה נפטר - האם ילדיו יזכו לקבל את חלקו?

מהו דין חלקו בירושה של נהנה מצוואה אשר נפטר לפני המצווה? האם ילדיו נכנסים בנעליו או שמא יש לחלק את חלקו בין היורשים האחרים לפי הצוואה?


האם הצוואה אבדה או הושמדה בכוונה?

האם צוואתו של המנוח הושמדה בכוונה על ידו, או שמא מדובר באובדן צוואה שניתן לקיימה על בסיס העתק נאמן למקור?


צוואה בפני רשות נערכה בפני כומר

האם יש לקיים צוואה בפני רשות אשר נערכה מול כומר? כיצד יש להתייחס, מבחינה משפטית, לעובדה שהצוואה אינה נושאת תאריך בנוגע למועד עריכתה, וזאת כאשר ישנה מחלוקת בין הצדדים בנוגע למעמדו של הכומר בתור חבר בית הדין הכנסייתי בעת שנערכה הצוואה...


גניבת ירושה תביא למאסר בפועל

בית המשפט גזר שנתיים מאסר בפועל על אדם אשר הורשע בניסיון לגנוב ירושה ממנוחה, על ידי הצגתו כיורש יחידי לכל כספה במסגרת צוואה בעל פה...


פיצויים מכוח סעיף 114 לחוק הירושה לאחר 30 שנה, האמנם?

הורים בעלי משק חקלאי מעוניינים פעמים רבות, כבר במהלך חייהם, להעביר את המשק לאחד מילדיהם. לא אחת, ההורים נמנעים מלבצע את כל הפעולות המשפטיות, לפי הסכם החכירה, אשר דרושות לשם העברת הזכויות בנחלה...


הורשת זכויות של בן ממשיך

שורה ארוכה של פסקי דין עסקה בסוגיית ההסדרים השונים אשר נהוגים בארץ מבחינת משקים חקלאיים. חיים נועם, בספרו "אגודות שיתופיות – הלכות ופסיקה" (מהדורה מעודכנת בדצמבר 2006), הגדיר סוגיה זו באופן הבא...


לאחר יותר מ-32 שנים, בקשה לביטול צו ירושה

בית המשפט נדרש לבחון בקשה לביטול צו ירושה אשר הוגשה על ידי ילדיו של אדם, בנוגע לירושת אשתו המנוחה, לאחר 32 שנים...


סכסוך בין אח לאחות בנוגע לתחרות בלתי הוגנת על ירושה

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לבחון בקשת התנגדות לצוואה אשר הוגשה על ידי בתה של מנוחה. הבת טענה כי אחיה נקט בתחרות בלתי הוגנת על ירושה, וזאת בעת שסירב לערוך פגישה במעמד הילדים והאם בעניין הרכוש...


ירושה למרות רצח

האם נכד אשר רצח את סבתו, דודתו ובעלה, יזכה לקיים את צוואת הסבתא המורישה לו דירה במרכז הארץ? הרצחת וגם ירשת?


האם יש לקיים צוואה בעל פה למרות שהמנוח לא היה שכיב מרע?

אחת מהאחיות טענה כי כאשר המנוח היה על ערש דווי, היא הגיעה לבקרו בבית החולים והוא אמר כי בת זוגתו עושה לו את המוות ועל כן הוא מעוניין להוריש את כל שיש לו לאחיותיו. האם המנוח היה שכיב מרע והאם הצוואה קבילה?


התנגדות מנהל עיזבון ליצירת הקדש ציבורי במסגרת צוואה

האם בית המשפט יורה למנהל עיזבון ליצור הקדש ציבורי מיתרת כספי עיזבון בהתאם להוראת צוואה? לחילופין, האם בית המשפט יקבל את התנגדות מנהל העיזבון?


מטפלת השפיעה השפעה בלתי הוגנת - ביטול הצוואה

האם מטפלת השפיעה על מצווה השפעה בלתי הוגנת והאם מדובר בהתנהגות המצדיקה ביטול צוואה?


שינוי מוטבים בכתב יד בפוליסת ביטוח חיים, האם מדובר בזיוף?

במסגרת מאבק ירושה על כספי פוליסת ביטוח חיים, טוענת בת זוגו של המנוח כי ילדיו זייפו את שינוי המוטבים בפוליסת הביטוח בכתב יד...


חובה להעביר לרשם לענייני ירושה צוואה מקורית

האם אדם שבידיו צוואה מקורית של מנוח רשאי לעכב את המסמך בידיו או שמא עליו להעביר את המסמך לרשם לענייני ירושה באופן מיידי?


האם מטפלים השפיעו על מנוחה השפעה בלתי הוגנת?

האם זוג מטפלים ישראלים השפיעו על מנוחה השפעה בלתי הוגנת וזכו בעקבות כך למתנות רבות בעוד המנוחה בחייה ולנישול משפחתה של המנוחה מצוואה המוערכת ב-10 מיליון שקלים?


האם ניתן לקבל הסכם בעל פה להעברת כספים לאחר פטירה?

סעיף 8(ב) לחוק הירושה קובע כי אדם אינו רשאי להעניק מתנה לאחר אשר תתקבל לאחר פטירתו של הנותן. חוק זה נועד למנוע מצב בו אדם מבטיח מתנה מסוימת לאחר, ואחרי מתן ההבטחה הוא מעוניין לחזור בו מהבטחתו...


האם ימולא רצון מנוחה לשרוף גופתה למרות התנגדות אמה?

האם בית המשפט המחוזי יאפשר את שריפת גופתה של מנוחה וזאת למרות התנגדות נחרצת לכך מצד אחיה ואמה? האם יש לקבל את בקשתם של בעלה ובתה לכך שמדובר בכיבוד רצון המת?


האם בניגוד לרוח הצוואה, יחולקו כספי הפנסיה ליורשים על פי דין?

מאבק ירושה בין ידועה בציבור לבין אלמנה בדבר כספי פנסיה של מנוח. המנוח לא ציין מי יהיו המוטבים בקרן והאלמנה ביקשה כי הכספים יחולקו על פי ירושה לפי דין...


השבת כספים מחברה קדישא בעקבות קבורה בכסף רב

תביעה אשר הוגשה נגד חברה קדישא הביאה להשבת כספים בסך של 25,000 שקלים לאלמנה...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>