www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - צוואות ירושות

האם שתי נשים היו נשואות למנוח וכיצד תחולק ירושתו?

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לבחון סוגיה משפטית מעניינת כאשר יורשתה היחידה של אישה טענה לזכותה בירושת בעלה לשעבר, כאשר זה נישא לאישה אחרת מבלי להתגרש מאימה...


צוואה משלימה שנערכה במועד מאוחר - האם היא מבטלת צוואה קודמת?
עריכת שתי צוואות לא תמיד תביא לסתירה בין הצוואה השנייה לראשונה. לעיתים מדובר בצוואות משלימות ויש לקיים את שתיהן...

כספי קופת גמל של חסוי הועברו על ידי אפוטרופוס לחשבון בנק - ניגוד עניינים
פעמים רבות, לעת זקנה, ממנה בית המשפט את אחד מילדיו של הקשיש כאפוטרופוס על רכושו ונכסיו. כמו כן, היות ומדובר בילד של הקשיש, ומאבקי ירושה הינם מושג נפוץ בבתי המשפט לענייני משפחה, נבדקים מעשיו של האפוטרופוס בזכוכית מגדלת...

התנכרות המשפחה למנוח לפני מותו - ירושה לעובד הסיעודי
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בתביעת התנגדות לצוואה אשר הוגשה על ידי בנותיו של מנוח...

כתב אישום בעקבות זיוף כתובה במטרה לזכות בירושה
בית משפט השלום בתל אביב הרשיע אישה אשר הגישה בקשה לצו ירושה תוך שהיא מציגה כתובה מזויפת...

חלוקת משק חקלאי שאינו חלק מן העיזבון בהתאם לצוואתה של המנוחה
בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בסוגיית חלוקת משק חקלאי בין אח ושש אחיותיו...

תביעה נגד חברת קדישא בגין גביית יתר על חלקת קבר בחיים
האם יכולה חברה קדישא לגבות מחירים מופקעים בעבור רכישת קבר בחיים מאדם?

האם חלוקת ירושה תעשה בהתאם למסמך בכתב יד שלא נושא כותרת "צוואה"?
המתנגדות לקיום המסמך כצוואה טענו כי המסמך לא הוגדר כצוואה על ידי המנוחה, אינו מנוסח בלשון "ציווי" ואינו כולל הוראות ביצוע...

נוכחות יורש מחוץ למשרד עורכי הדין בו נערכה צוואה בעדים
בעוד השתיים אינן נמצאות בחדר, ערכה הקשישה צוואה בה היא מורישה להן רכוש רב. האם מדובר בצוואה קבילה או שמא יש לבטל אותה מחמת נוכחות היורשים בעת עריכתה?

הצגת שאלות למומחה מטעם בית המשפט לפני הגשת חוות דעת, האמנם?
האם רשאים צדדים בבית המשפט לענייני משפחה להפנות שאלות ואף להגיש מסמכים ונתונים שאינם מסמכים רפואיים, למומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט לצורך בדיקת כשרות מנוחה לערוך צוואה?

שכר טרחה בגין בקשת צו קיום צוואה על ידי מנהל עיזבון
תקנות הירושה קובעות כי שכר טרחה אשר נפסק עבור מנהל עיזבון איננו כולל את שכרו בגין הטרחה שבהגשת צו קיום צוואה...

שכר טרחתו של מנהל עיזבון בגין עיזבון השווה למעלה מ-11 מיליון שקלים
פסיקת שכר טרחה של מנהל עיזבון נעשית בבתי המשפט על פי תקנות הירושה. תקנות אלו קובעות כי בית המשפט קובע שכר טרחת מנהל עיזבון באופן שלא יעלה על 3% משווי העיזבון...

הנכס יימכר ליורש ולא לאדם זר במסגרת התמחרות בשוק החופשי
במסגרת "קרב ירושה" בין בני דודים לגבי ירושת בת דודתם, נדרש בית המשפט לענייני משפחה לדון בסוגיה משפטית לגבי מכירת דירה מתוך העיזבון...

מכתב התאבדות ישמש בתור צוואה, האמנם?
האם מכתב התאבדות אשר נמצא בדירתה של מנוחה, יכול להיחשב בתור צוואה שניתן לקיימה?

תביעה לביטול הסכם מתנה - יורש פוטנציאלי
האם יורש פוטנציאלי רשאי למנוע הסכמי מתנה בין הקשיש לבין אחרים?

עדיפות למכירת דירה בסכום גבוה על ידי מנהל עיזבון
כיצד מתבטאת זכות קדימה לרכישת דירה הנמצאת ברשות עיזבון, כאשר אחד היורשים מעוניין להחזיק בנכס מחד, ומנהל העיזבון אמור לבצע תפקידו כהלכה מאידך?

אישור צוואה מוקדמת לטובת חיילי צה"ל, למרות קיום צוואה מאוחרת
בית המשפט לענייני משפחה אישר צוואה של מנוחה ערירית, אשר הורישה את כל רכושה למען חיילי צה"ל...

התנגדות לצוואה על ידי שתי אחיות וכנגד האלמנה
האם בית המשפט יקבל התנגדות לקיום צוואה, אשר הגישו אחיותיו של המנוח, וזאת לאחר שנושלו מצוואת אחיהן?

ירושה על פי שיקול דעתו של מנהל העיזבון, האמנם?
המנוחה הלכה לעולמה באפריל 2007 והותירה אחריה צוואה מספטמבר 2006. הרשם לענייני ירושה נתן ביולי 2007 צו לקיום צוואתה של המנוחה...

האם כתובה יכולה לעבור בירושה?
בני זוג מנוחים אשר הלכו לבית עולמם, הותירו אחריהם סכסוך משפחתי רב דורי, אשר שאריותיו התגלגלו עד לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  לעמוד הבא    >>