www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - משמורת

מתי רוכש בית הדין סמכות לדון בענייני חינוך ילדים ומשמורתם?
אם הנושאים נכרכו בתביעת הגירושין של אחד הצדדים, לפי סעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953. האחרת, מכוח הסכמתם של הצדדים, לפי סעיף 9 לאותו חוק...

חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) התשנ"א 1991
מטרת החוק היא להשיב במהירות ילדים שנלקחו לארץ זרה, על ידי אחד ההורים, בניגוד לזכויות המשמורת ולהחזיר אותם למדינתם המקורית.

משמורת משותפת - החזקת ילדים
מהי משמורת? מהי משמורת משותפת ? מה היתרונות וכיצד להתמודד ... מאמרי, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...

הסדרי ראיה של ילדים דתיים אצל אב חילוני
בית המשפט לענייני משפחה קבע כי לא ניתן לאכוף על אב חילוני, לאחר גירושין, לשמור במסגרת הסדרי הראיה על כשרות ושבת למרות שילדיו דתיים...

אכיפת הסדרי ראיה על אם, האמנם?
האם בית המשפט לענייני משפחה הינו בר סמכות להורות על אכיפת הסדרי ראיה?

התנגדות אב ביולוגי לקשר בין ילד לבין אימו הביולוגית
אימו הביולוגית של הקטין לא גידלה את הילד מאז לידתו. הקטין גדל במשפחת האב כאשר הוא סבור שאשתו של האב היא אימו. האם בית המשפט יורה על חשיפת האמת?

האם התיקון לחוק מידע גנטי חל על מקרה של התעברות לפי כניסת התיקון לתוקף?
תיקון מס' 3 לחוק מידע גנטי נכנס לתוקפו שנה וחודשיים לאחר לידתו של הקטין. האם התיקון חל עליו והאם אביו הפורמאלי רשאי לבקש בדיקת אבהות?

הגירת ילדים לארצות הברית לאחר גירושין - למרות התנגדות האב
בשנת 2011 ביקשה האם להגר עם בעלה החדש, ילדיהם ובתה מנישואיה הראשונים, לארצות הברית. האב התנגד לניתוק העתידי בין בתו לבינו וביקש מבית המשפט לאסור על ההגירה...

בדיקת רקמות כאשר אין חשש לממזרות - ילד לאם נוצרייה מחוץ לנישואין
בתי המשפט בישראל נוטים להימנע מבדיקת רקמות כאשר ישנו חשש לממזרות. כיצד בית המשפט רואה בדיקת רקמות כאשר מדובר באם נוצרייה?

האם תוכר אפוטרופסות לסבא וסבתא לאחר פטירת אם
סבא וסבתא הגישו לבית המשפט תביעת אפוטרופוסות על נכדתם, וזאת למרות שהקטינה נמצאת במשמרות האלמן של בתם המנוחה...

למרות חזקת הגיל הרך - קטין לא יעבור מקום מגורים עם אם משמורנית
חזקת הגיל הרך קובעת כי ילדים עד גיל 6 ימצאו עם אמם וזאת בשל הקשר הייחודי בין הקטינים לאמם בשנים אלו. האם יימנע מעבר מקום מגורים מקטין למרות חזקת הגיל הרך?

אישור יציאה מהארץ לקטינים לשם טיפול רפואי של אמן בחו"ל
האם בית המשפט לענייני משפחה ייאשר את יציאתה של אישה מישראל, וזאת לשם טיפול רפואי, יחד עם בנותיה הקטינות (במקביל להליכי גירושין)?

צו מניעה בעקבות יצירת קשר בין אם ביולוגית לבן מאומץ
בנה של המשיבה ניתן לאימוץ ולאחר שהוכרז כי האימוץ יהיה סגור. האם יצרה קשר עם הילד באמצעות האינטרנט. האם בית המשפט ייתן צו מניעה כנגד קשר זה?

צו הגנה לקטינה כנגד אביה
העיקרון המשמעותי ביותר העומד לנגד בית המשפט בבואו לדון בסוגיות הנוגעות לילדים, קל וחומר כאשר עסקינן בענייני משמרות ילדים. אימתי יורה בית המשפט על מתן צו הגנה לילד מפני אחד מהוריו?

ביטול סעיפים בהסכם גירושין לאחר 21 שנים, האמנם?
על פי הסכם הגירושין, הוסכם בין הצדדים כי האישה תמשיך לדור בדירה המשותפת עם שני ילדיהם של בני הזוג. כמו כן, האישה התחייבה לרכוש את זכויותיו של בעלה לשעבר בדירה באופן של תשלום דו שנתי על סך 900 שקלים...

עיקרון טובת הילד בנושאי משמורת
השיקול היחיד העומד בפני בית המשפט הוא טובת הילד. לעיתים רצון הילד לא בהכרח עולה תמיד עם טובתו ... כל מקרה ונסיבותיו.

פתיחת קבר לצורך בדיקת אבהות - האם בדיקת אבהות של המת?
האם בית המשפט מוסמך לערוך תביעת אבהות למת? האם מדובר בבדיקה הנמצאת בסמכותו של בית המשפט?

גניבת זרע
מה קורה אם הקטין תובע את אביו למזונות, והאב מנסה להתנער מחובת מזונותיו בטענת "גניבת זרע" ?

פסקי דין - דיני משפחה
פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד...

מאגר חוקים
לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ?

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>