www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - מזונות ילדים

דרישה של אב לחייב את גרושתו בדמי מזונות ילדים

אב לחמישה ילדים דרש לקבל משמורת על ילדיו ולחייב את גרושתו בדמי מזונות, זאת לאחר שעזבה את הבית ועברה להתגורר עם בת זוגה.  


בקשה להגדלת דמי מזונות עקב שינוי בהוצאות מדור

אמא לילד כבן שנתיים, ביקשה להעלות את סכום המזונות הזמניים בעקבות שינוי בהוצאות המדור, אולם בן זוגה התנגד בטענה כי הוצאות יגדלו בעקבות מעבר הקטין לעיר אחרת.  


אב שבתו מתנכרת אליו ביקש לבטל את חיוב המזונות

אב גרוש פנה אל בית המשפט בבקשה לבטל את חיוב המזונות כלפי בתו הקטינה, בטענה כי היא מסרבת לראותו מאז הגירושין, למרות שפעל בכל דרך כדי לשקם את היחסים. 


כיצד מחשבים גובה מזונות לשתי בנות קטינות?

אמא לשתי בנות קטינות הגשה בשם הילדות תובענה לקביעת מזונותיהן, וטענה כי נאלצה לוותר על הקריירה לטובת גידולן, בשעה שהאב התחייב לדאוג לפרנסת המשפחה.  


אב לילדה בגירה ביקש להפחית את דמי מזונות הילדים

אב לבגירה בת 18 ביקש לבטל את תשלום דמי המזונות על פי הסכם הגירושין, אולם מנגד טענה האם כי האב התחייב לשאת בסכום המלא עבור שלושת ילדיהם, עד שתגיע הבת הקטנה לגיל 18.  


האב סרב לשלם מזונות בטענה כי אינו האב הביולוגי

האב טען כי הוא אינו אביה הביולוגי של הילדה הקטנה, מאחר והאם ניהלה רומן עם גבר אחר במהלך התקופה שהרתה, ולכן אין לדרוש ממנו מזונות עבורה.  


האב ביקש להפסיק לשלם מזונות לבתו המרדנית

אב לנערה כבת 16, ביקש להפחית את תשלום דמי המזונות, בטענה כי בתו מסרבת לכל קשר עמו ומתנכרת אליו מאז הגירושין. 


דרישה מהאם לשלם מזונות קטינים בשל הפרת הסדרי ראיה

האב טען כי האם נדרשת לשלם מזונות קטינים, מאחר והיא מסרבת להשתתף בהוצאותיהם, ולא מוכנה להיות עמם בקשר. מנגד טענה האם, כי האב הסית נגדה את הילדים, והם אינם רוצים להיפגש איתה.  


האם יש לחייב את האב בדמי שכירות לאחר שהאם רכשה דירה?

לאחר שהאם רכשה דירה, הפסיק האב לשלם דמי שכירות לילדיו, והבן הגיש נגדו תביעה, בטענה כי הוא לא עומד בסכום המזונות, ודרש לקבל את מלוא הסכום עבור צרכים מיוחדים.  


חישוב מזונות לקטינה שנמצאת במשמורת משותפת

למרות שבית המשפט הורה על משמורת משותפת, וחלוקת זמנים שוויונית בין ההורים, דרשה אם הקטינה לחייב את האב בתשלום מזונות לקטינה בסך של 75% מהוצאותיה.  


אב ביקש להפחית בתשלום המזונות לילדיו בעקבות ירידה משמעותית בהכנסותיו

התובע הוא רואה חשבון במקצועו ואב לארבעה ילדים קטינים. הוא הגיש בקשה להפחתת תשלום מזונות, מאחר וכיום הוא מרוויח פחות ממחצית משכרו בעת הסכם הגירושין. 


האב ביקש שאמו של הילד תשלם מזונות למרות שאין לה הכנסות

אביו של קטין בן 10, העובד במסעדה ולא מצליח לסיים את החודש, ביקש שאמו של הילד תשלם מזונות ומדור, למרות שהאם פוטרה מעבודתה ואין לה כל הכנסות. 


האם בקשתו של גבר נשוי לדחות את התביעה לאבהות מחשש לממזרות תתקבל?

אשה נשואה הגישה תביעה לאבהות כנגד גבר נשוי, איתו ניהלה רומן בזמן הרלוונטיים. הגבר כפר באבהות והגיש בקשה לדחות את התביעה על הסף, מחשש לממזרות.  


האם בית המשפט המחוזי יקבל את הערעור בנוגע להפחתת תשלום המזונות הזמניים?

במהלך שנה אחת דן בית המשפט לענייני משפחה ארבע פעמים, בסוגיית סכום המזונות הזמניים לקטינים, האב לא אמר נואש והגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. 


האב לא ישלם מזונות בעקבות משמורת משותפת והכנסה גבוהה של האם

אם לשלושה קטינים הגישה תביעה לתשלום מזונות, לאחר שנקבע הסכם שיוויוני בין הצדדים ומשמורת משותפת, האם בית המשפט יקבל את התביעה למרות שהכנסותיה של האם גבוהות משל האב? 


נתק מוחלט במשך שנים בין האב לילד איננו מבטל את דמי המזונות

בית המשפט קבע כי למרות שהיה נתק של למעלה מ-12 שנים בין אב לבתו, הילדה עדיין זכאית לקבל מהאב מזונות ילדים...


ילדים מתנכרים לאב הסובל ממצב נפשי קשה - הפחתה בדמי מזונות

בית המשפט קבע כי ניתן לשלב בין מצב נפשי קשה והתנכרות ילדים לצורך קבלת תביעה להפחתת דמי מזונות...


האב שילם מדור לראש והאם הגישה תביעה לתשלום הוצאות מדור לקטינים

בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעה לתשלום "הוצאות מדור לקטינים" וזאת משום שהאב שילם בהסכם הגירושין מדור מראש לצורך רכישת דירה...


מזונות ילדים לאחר גירושין בקיבוץ

כיצד בית המשפט לענייני משפחה יקבע מזונות ילדים בקיבוץ? האם ברוח השוויון הסוציאליסטי?


אב לא הוכיח סרבנות קשר ולא יהיה זכאי לפטור ממזונות ילדים רטרואקטיבי

בית המשפט בחן את נסיבות המקרה וקבע כי ללא ספק מדובר באב שהינו סרבן מזונות ולא בילדים שהינם סרבני קשר...


1  2  3  4  5  6  7  לעמוד הבא    >>