www.what2do.co.il

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי``ט 1959

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 19/11/2013
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי``ט 1959

החוק לתיקון דיני המשפחה קובע כללים ותנאים לגבי תשלום המזונות, לפי החוק היקף המזונות נקבע ביחס למשכורת ולמקורות הכנסה נוספים כמו נכסים, הסכום עלול להשתנות במקרים חריגים כמו פיטורים מהעבודה, בכל מקרה הוריו של ילד מתחת לגיל 18 חייבים לשלם עבורו מזונות, אך כאשר נפטר בן הזוג החייב או הזכאי, פוקעת זכות המזונות.  

 

1. הגדרות החוק:
לפי הגדרות החוק "בגיר" - הוא מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים ו"קטין" - מי שאינו בגיר, כלומר מתחת לגיל שמונה עשרה.
"ילד" - הוא מי שנולד בנישואין, או מחוצה להם, כולל אימוץ.

 

2. מזונות לבן הזוג
אם לבן אדם קיים פסק דין אישי לגבי המזונות, הוראות חוק זה, לא יחולו עליו, אלא הוא יפעל בהתאם להוראות שקיבל באופן אישי מבית המשפט. הוראות החוק יחולו על כל מי שלא נקבע לו פסק דין אישי. 
2א כאשר בית המשפט ניגש לקביעת גובה דמי המזונות, הוא רשאי להתחשב בגובה המשכורת וההכנסות מהעבודה, בנכסים הנמצאים ברשות החייב, או בכל מקור אחר שיראה לו לנכון.

 

3. מזונות לקטינים
הוריו של קטין, האב או האם, חייבים לשלם מזונות עבורו, בלי להתחשב מי מחזיק בו, אלא בהתאם לגובה ההכנסות שלהם.

 

4. מזונות שאר בני המשפחה
לפי החוק אדם חייב במזונות גם כלפי שאר בני המשפחה, בהם נכללים: הוריו והורי בן הזוג שלו, ילדים מעל גיל 18 ובני זוגם, נכדים, סבים, והאחים שלו ושל בני הזוג.

 

5. סולם המזונות
את מזונות לשאר בני המשפחה רשאי לשלם החייב אם ברצונו לעשות זאת, רק לאחר שדאג לצרכים שלו, של בן הזוג והקטינים, או במקרה ואותו בן המשפחה אינו יכול לקבל מזונות מבן זוגו או מהוריו.

 

6. היקף המזונות
היקף דמי המזונות יקבע על ידי בית המשפט, על סמך מקורות ביחס ההכנסה ובהתאם לחוסר ולצורך של בן הזוג והקטינים.

 

7. חייבים אחרים
במידה ושני אנשים או יותר, חייבים במזונות, בית המשפט רשאי לקבוע בנפרד את מידת החיוב לכל אחד, מידה זו יכולה להיות שונה ואינה בהכרח מתחלקת שווה בשווה.

 

8. הבטחת מזונות
על מנת להבטיח את קבלת המזונות בזמן ובסכום שנקבע, רשאי בית המשפט להורות על מתן ערובה לכל תקופה ורשאי להורות לפרוע את כל סכום החוב או חלקו, לאדם שזכאי במזונות, אם יש צורך בכך.

 

9. פטור ממזונות
אם בית המשפט קבע שהתנהגותו של הזכאי במזונות מחפירה, הוא רשאי לפטור את החייב בתשלום.

 

10. מזונות זמניים
עד לתום בירור התביעה, רשאי בית המשפט, לקבוע מזונות זמניים.

 

11. סייג למזונות עבר
תביעה למזונות שהוגשה באיחור של למעלה משנה, עלולה להידחות מטעם בית המשפט. כמו כן, לא ניתן לגבות מזונות שנפסקו תוך שנתיים מיום התביעה, אלא ברשות בית המשפט בלבד.

 

12. הסכמים בדבר מזונות
לא ניתן לערוך הסכם או לוותר על מזונות הקטין ללא אישור בית המשפט. לגבי מזונות של בגיר, ניתן להגיש בקשה בכתב להסכם או וויתור ובית המשפט יכול לאשר אותם. דינו של הסכם מזונות שאושר על ידי בית המשפט, הוא כדין פסק דין, והמפר אותו עובר על החוק.

 

13. שינויים בנסיבות
אם יש שינוי בנסיבות, כמו פיטורים מהעבודה, מחלה קשה שאינה מאפשרת הכנסה קבועה, רשאי בית המשפט לשנות את התנאים שקבע בהסכם, בפסק הדין או בויתור, אם הוא רואה לנכון לפעול כך.

 

14. עסקאות בדבר מזונות
הזכות למזונות אינה ניתנת להעברה, לעיקול, או לקיזוז, אלא אם האדם שחייב בהם סיפק תחליפים כמו מוצרי מזון, מצרכים או שירותים שונים.

 

15. פקיעת זכות המזונות
כאשר נפטר הזכאי או החייב במזונות, פוקעת הזכות לקבל או לתת אותם. כמו כן הזכות למזונות הנישואין פוקעת עם תום הנישואין, וגם הזכות למזונות מקירבת חיתון פוקעת בסיומם.

 

16. זכות חזרה
אדם ששילם מזונות מעבר למוטל עליו, או שלא היה חייב בהם, רשאי לדרוש בחזרה את היתרה, ממי שקיבל אותם.

 

17. משפט בין לאומי פרטי

אם שני בני הזוג גרים בישראל, ההסכם יעשה לפי החוקים המקומיים של הארץ. אם אין להם מקום מגורים משותף, החוקים וההוראות יחולו לפי מקום מגוריו של מי שחייב במזונות. מזונות לקטין יקבעו בהתאם למקום מגוריו של הילד.

 

18. סמכות בית משפט לעניני משפחה
בית משפט לעניני משפחה הוא המוסמך לפי החוק לדון בהסכמים וקביעת דמי המזונות.

 

19. שמירת הסמכויות
הוראות החוק אינן באות להוסיף או לגרוע על סמכויות השיפוט של בתי דין דתיים.
החוק אינו בא לגרוע מתוקף הסכמים הקובעים את הזכות למזונות מעל למידתם או היקפם.

 

20. ניכויים ממס הכנסה
לאדם החייב במזונות ינתן ניכוי מס עבור כל סכום ששילם, בהתאם לפקודת המס.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

שינוי דמי מזונות, אימתי?

ככל הסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין, גם הסכם מזונות לא ישונה בנקל בבית המשפט. כאמור, נטל ההוכחה לשינוי הנסיבות מוטל על כתפיו של המבקש אותו ועליו לעמוד במבחן מצטבר של שלושה תנאים: תביעתו נעשתה בתום לב. בהסכם המזונות הושאר פתח לשינוי אשר מקובל על שני הצדדים. עקב שינוי הנסיבות (פיטורין מעבודה, מחלה, וכו'), אין באפשרותו לשאת את ההסכם כפי שהוא כיום והשארתו על כנו תעשה עימו עוול... קראו עוד בפורטל משפחה... 

אי תשלום מזונות

מה קורה אם האב מסרב לקיים את פסק הדין ולשלם את המזונות?  

מהם מזונות אישה?

בהתאם לדין העברי, יש לאישה עקרונית זכות לתשלום מזונות ("מזונות אישה") בגובה רמת החיים שהורגלה אליה ... 

מתי תובעים מזונות אישה?

כל עוד קשר הנישואין שריר וקיים, ניתן עקרונית לתבוע מזונות, אולם חשוב להדגיש כי לא ניתן לתבוע מזונות רטרואקטיבית וחיוב הבעל במזונות האישה, אם ייקבע, ייקבע רק החל מיום הגשת התביעה ... 

איך מגישים תביעה למזונות האישה?

כללים להגשת תביעת מזונות ... 

סירוב תשלום מזונות אישה

סירוב הבעל לשלם לאשתו מזונות כפי המגיעים לה, בין אם יש לו יכולת והוא מסרב לעשות כן, ובין אם מפני שהוא מסרב לצאת לעבודה ולהשתכר, יכול עקרונית לתת לאישה את הזכות לדרוש את חיובו במתן גט. ... 

גובה המזונות ומה כולל החיוב במזונות

בדומה למזונות ילדים, גם החיוב במזונות אישה מורכב מצרכיה של האישה במובן הרחב של המילה, היינו לצד צרכים בסיסיים דוגמת מדור מזון לבוש ובריאות, יכול החיוב במזונות לכלול אף החזקת רכב, נסיעות, קוסמטיקה, מכון כושר וכו’. 

מדור ספציפי, מזונות האישה

לצו מדור ספציפי שניתן ע"י בית הדין הרבני ישנה חשיבות רבה, משום שהוא עלול לעכב, לתקופות משתנות את מכירת הבית בו מתגוררים בני הזוג ... 

מתי ניתן לשנות פסק דין מזונות?

במקרה בו קיימה יחסי אישות עם מישהו אחר... 

סירוב הבעל לשלם מזונות

במקרה כזה, קיימות שתי אפשרויות לגביית המזונות... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.