www.what2do.co.il

חלוקת רכוש

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 03/04/2013
חלוקת רכוש

מהו הדין החל על בני זוג מבחינת חלוקה רכושית? על מי חלה הלכת השיתוף? על מי חל הסדר איזון המשאבים? ועוד שאלות ותשובות רבות בנושאי רכוש ומשפט במשפחה ...

 

במהלך שנות הנישואין, צוברים בני זוג רכוש רב הכולל נכסים, מכוניות, מקרקעין, חסכונות בנקאיים ועוד. כמו כן, לעיתים אחד מבני הזוג מפתח קריירה משגשגת בתמיכה ובעזרה של בן הזוג השני, דבר אשר נחשב בבית המשפט כנכס כלכלי לכל דבר. אי לכך, שאלת חלוקת הרכוש במידה ואחד מבני הזוג נפטר או כאשר מחליטים בני הזוג להתגרש, אינה שאלה קלה כלל ועיקר.


חלוקת הרכוש מוסדרת בחקיקה על ידי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג (1973). כמו כן, בני זוג יכולים להגיע בעצמם להסכמה ולחתום על הסכם ממון, כאשר במידה והסכם הממון בין הצדדים מקבל אישור של בית משפט, דינו כדין פסק דין מידי משופט. לכן, הפרתו של הסכם ממון חלוט עלולה לגרור התדיינויות משפטיות שבסופן קנסות ואף מאסרים.

 


חוק יחסי ממון מבחין, עם זאת, בשני סוגים של הסכמי ממון, כאלה שנחתמו בטרם באו בני הזוג בברית הנישואין, והסכמי ממון שהינם חלק מהליך גירושין.

 

במידה ולא קיים הסכם ממון בין בני הזוג, יחולק הרכוש ביניהם באופן שמוגדר בחוק במידה והתחתנו לאחר שנת 73, או בהתאם ל"הלכת השיתוף" במידה והנישואין באו לתוקפם בטרם חוקק החוק.


מה ההבדל בין הסכם ממון לכתובה?


זוגות רבים אינם יודעים כי אמנם כתובה הינה מסמך בעל תוקף משפטי, אך עם זאת, בבית המשפט היא איננה מוגדרת כהסכם ממון בין הצדדים. החוק אינו מקנה לכתובה מעמד גבוה מזה של הסכם ממון, שכן מטרתה היא להגן על האישה, בעוד הסכם ממון נחתם במעמד שני הצדדים לצורך הסדרת השיתוף ביניהם.

 

 

      קראו עוד בתחום:


זאת ועוד, הסדרים ממוניים בין בני הזוג אינם יכולים להיקבע בכתובה מעבר לתכולתה הסטנדרטית וזאת משום שכתובתה של האישה נועדה להגן על זכויתיה ולקבוע את חבותו של בעלה כלפיה. אי לכך, כתובה איננה מהווה תחליף להסכם ממון חתום בין הצדדים אשר אושר בבית משפט.


מהו הסכם ממון?


הסכם ממון יכול להיחתם בין בני הזוג במועדים שונים במהלך הקשר ביניהם. הסכמי ממון מסוימים נחתמים לפני תחילת הנישואין, ומטרתם הינה לקבוע מהו הרכוש המשותף ואילו נכסים (בד"כ דירות או שטחים) הינם נפרדים.

 

הסכם ממון יכול להיחתם גם בסמוך לפירוק ברית הנישואין ובו מסכימים בני הזוג על האופן בו יחלקו את הרכוש המשותף שנרכש במהלך שנות הנישואין (לרוב מדובר במכירת הדירה, או רכישתה מצד אחד ע"י הצד השני). ידועים בציבור נוטים אף הם לחתום על הסכם ממון – או בעגה המקצועית, הסכם לחיים משותפים – ובו מוגדרים הנכסים המשותפים והמופרדים של שני הצדדים.

 

      קראו עוד בנושא:


כיצד מאשרים הסכם ממון? מה דין הסכם ממון לא מאושר?


הפסיקה הקלאסית גורסת כי הסכמי ממון הינם חסרי כל תוקף ואינם יכולים להיות מוצגים בערכאה משפטיות במידה ולא אושרו הן באופן שמוגדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג (1973). הדרכים הנפוצות לאישור הסכם ממון הינן באמצעות בית הדין הרבני, בית המשפט לענייני משפחה או רשם הנישואין.

 

 

עם זאת, יש לציין כי בשנים האחרונות התרככה מעט הפסיקה בנוגע לתוקפם של הסכמי ממון ופעמים רבות מכיר בית המשפט גם בהסכמים אשר לא קיבלו תוקף מלא של פסק דין (למשל נערכו בעדים, במידה והצדדים לא מכחישים את קיום ההסכם ועוד).


מהי הלכת השיתוף?


במידה ונישואיהם של בני הזוג נכנסו לתוקף בטרם נחקק חוק יחסי ממון, תהה הלכת השיתוף יפה על מנת לקבוע באיזה אופן יש לחלק את הרכוש המשותף. הלכה זו קובעת כי הרכוש אשר נרכש במהלך שנות הנישואין על ידי בני הזוג, ואין זה משנה על מי הוא רשום (כגון דירה, מכוניות ואף חסכונות בנקאיים) יחולק באופן שווה בין הצדדים בהליך גירושין.


מהו הסדר איזון משאבים?


בני זוג אשר מתירים ברית נישואין שנכנסה לתוקפה לאחר חקיקת חוק יחסי ממון, ואין ביניהם הסכם ממון, או במידה והם אינם חותמים על הסכם במסגרת הליך הגירושין, יחלק בית המשפט את רכוש הצדדים על פי צו המחוקק בהלכה הקרויה "הסכם איזון משאבים".
 

 

  


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 3)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הלכת השיתוף

הלכת השיתוף

על אילו נכסים חלה חזקת השיתוף ... 

הסדר איזון משאבים

הסדר איזון משאבים

מהו הסדר איזון משאבים ? למי הוא מועיל ? על אלו נכסים הוא חל ? ועוד שאלות ותשובות רבות ... 

מדוע חשוב לערוך הסכם ממון בטרם הנישואין?

מהם היתרונות בעריכת הסכם ממון? ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

מהי כתובה?

הכתובה הינה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה ... 

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? 

פירוק שיתוף בדירה

במהלך הליך גירושין, אחת השאלות העיקריות שמתעוררות היא האם דירת מגורי בני הזוג תימכר או תישאר לשימושו של אחד מבני הזוג ... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק יחסי-ממון בין בני-זוג, התשל"ג 1973

חוק יחסי הממון קובע כי בעת הגירושין, הרכוש המשותף יתחלק שווה בשווה בין שני בני הזוג, למעט מקרים יוצאי דופן. 

חובות בהסדר איזון משאבים

איזון משאבים, לרבות חובות של ... כיצד מכריע בית המשפט? מה הדין? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום המשפט במשפחה... 

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?

החוק הישראלי מכיר בזכויות רבות של "ידועים בציבור כנשואים", זכויות המוקנות להם מכוח חייהם המשותפים, אף בהעדר נישואים כדין ... מה לגבי הרכוש? 

בחירת חוקר פרטי - משרד חקירות

כאשר אתם בוחרים בעל מקצוע, יש לכך חשיבות רבה, אך במקרים בהם איש המקצוע עוסק בעניין כה אישי בחירתו הופכת לחשובה באופן מיוחד, איך להיזהר מטעויות בבחירת חוקר פרטי? 

דמי שימוש ראויים, מהם ואימתי?

מהם דמי שימוש ראויים? מהי העילה לפסיקה בגינם? מהם השיקולים העומדים בפני בית המשפט? קראו עוד בפורטל משפחה... 

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

כיצד מחלקים רכוש בעת פרידת בני זוג ידועים בציבור? כיצד מחולק הרכוש במקרה של צוואה וירושה? קראו עוד...  

מהו הסכם שלום בית?

מהו הסכם שלום בית? כיצד ניתן לו תוקף משפטי? מהו הסכם שלום בית ולחילופין גירושין? האם ניתן לאוכפו בבית המשפט? קראו עוד בפורטל דיני משפחה... 

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

במישור היחסים הפנימיים, תוביל הכרה בבני הזוג כ"ידועים בציבור", בין היתר, להחלת מערכת דיני הגירושין על הצדדים בעת הפירוד. כך, עשוי הידוע בציבור להיות מחויב במזונות האישה (חובת מזונות מכוח תום הלב לזון את הידועה בציבור, מה שנקרא מזונות אזרחיים, תשלום מדור לאישה, חלוקת הרכוש שנצבר על פי כללי חזקת השיתוף, זכויות פנסיה שצבר הידוע בציבור, ויתכן אף זכאות לנכסי קריירה)... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.