www.what2do.co.il

דחיית תבעה לכפות הסדרי ראיה בין סבים לבין נכדתם התינוקת

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 26/10/2020
דחיית תבעה לכפות הסדרי ראיה בין סבים לבין נכדתם התינוקת

הנתבע 1 – אבי הקטינה - ניתק קשריו עם התובעים מאז היותו בן 17 שנה, בעת שירותו בצה"ל הוכר כחייל בודד. הוא מסרב לאפשר יצירת כל קשר בין הוריו לבין בתו הקטינה ילידת ינואר 2008 הנתבעת 2, אמה של הקטינה - תומכת בעמדה זו. מכאן התביעה.


חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מגדיר את ההורים בתור אפוטרופוס טבעי של ילדיהם ומעניק להם שיקול דעת עצמאי להחליט לטובת ילדיהם ולרווחתם, בהתאם לעיקרון טובת הילד. מכאן שכל עוד ההורים ממלאים חובותיהם כלפי ילדיהם וכל עוד לא הוגבלה אפוטרופסותם אין לאדם, זולת ההורים, כל מעמד בכל שאלה הנוגעת לילדיהם הקטינים.

 

      קראו עוד בתחום:


הזכות שהוענקה לסבים ביחס לנכדיהם, נקבעה בסעיף 28א לחוק: "מת אחד ההורים של קטין, רשאי בית המשפט לתת הוראות בעניין המגע בין הורי המת לבין הקטין". סעיף זה הוא סעיף ספציפי המעניק שיקול דעת לבית המשפט לענייני משפחה בנסיבות המיוחדות שנקבעו בסעיף דהיינו מת אחד ההורים או נעדר ובית המשפט סבור שטובת הילד מצדיקה חיוב המשך הקשר בין הנכדים להורי הנפטר.

 

זאת ועוד, סעיף 68(א) מקנה סמכות ומטיל חובה על ביהמ"ש לנהוג כאפוטרופוס של קטינים, גם כאשר סמכות זו מתנגשת עם אפוטרופסות ההורים. סעיף זה הוא סעיף כללי המקנה לבית המשפט סמכות לנקוט באמצעים זמניים לשם הגנה על קטין ,חסוי או פסול דין. לכן הפנייה לבית המשפט מתוקפו של סעיף תעשה רק למטרה זו.

 

סעיף 28א הוא סעיף ספציפי אשר נחקק במטרה לתת מענה בנסיבות מאוד מסוימות בהם נעדר אחד ההורים מחייו של הילד. סעיף זה כמובן איננו מונע מבית המשפט לנקוט אמצעים זמניים בהתאם לסמכותו על פי סעיף 68(א) לחוק אך זאת כשיש צורך לפעול באורח מיידי וזמני להבטחת עניינו של מי שאיננו מסוגל לדאוג בעצמו לענייניו. אינני סבורה שהסדרת ביקורים וקשר בין סבים לנכדיהם הוא מסוג העניינים הדורש החלטה זמנית ומידית אלא במקרים חריגים כאשר קיים חשש ממשי לפגיעה בטובתו של הקטין ובענייניו.

 

      קראו עוד בתחום:

 

בנסיבות תיק זה אין לביהמ"ש סמכות לחייב את ההורים להסדרי ראייה בין התובעים לבין נכדתם הקטינה. בנסיבות תיק זה אינני סבורה שכפיית הסדרי ראייה, בשלב זה, בין הנכדה לבין הסבים ישרתו את טובתה. פיתרון הקרע ארוך השנים שנוצר בין התובעים לבין אבי הקטינה לא יוכל להיפתר באמצעות הקשר עם הקטינה ואין להטיל על כתפיה הדלות של הקטינה פתרון של סיכסוך זה. טוב יעשו הצדדים אם ימצאו דרכם לקבלת יעוץ מקצועי.

לסיכום,

אין לביהמ"ש סמכות לחייב את ההורים להסדרי ראייה בין הסבים לבין נכדתם הקטינה. לא מדובר במקרה בו טובת הילד מצדיקה את חיוב המשך הקשר בין הנכדה לסביה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין

בתי המשפט נוטים להגדיר נושאים מהותיים בחיי הקטינים כגון מדור וחינוך כתלויים בהסכמתו של ההורה הלא משמורן. פעמים רבות ימנע בית המשפט מהורה משמורן להעתיק את מקום מגוריו באופן שימנע מההורה שאינו משמורן לראות את הילדים... 

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?  

עירעור על פסק דין משמורת

פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.