www.what2do.co.il

אפוטרופוס טבעי

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 24/10/2012
אפוטרופוס טבעי

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962, קובע בפרק השני לחוק את חובותיהם וזכויותיהם של הורים בתור אפוטרופוסים על ילדיהם הקטינים. על פי החוק, מעמדם של ההורים לגבי ילדיהם הקטינים הינו אפוטרופוסות טבעית. אפוטרופוסות זו כוללת בצידה חובות לצד זכויות. לדוגמא, ההורים חייבים לדאוג לצרכי הקטין, לרבות לימודיו, חינוכו, הכשרתו לעבודה (או למשלח יד), שמירה על נכסיו, ניהול כספיו, קביעת מקום מגוריו ולמי תינתן הסמכות לייצגו. כמו כן, הקטין מחויב בהתאם, על פי הדיבר "כיבדת את אביך ואימך", לציית להוריו בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם.

עיקרון טובת הילד

 

ההורים האפוטרופוסים חייבים לנהוג בענייני הקטין תוך שהם מחשיבים את עיקרון טובת הילד בכל החלטה וסוגיה העומדת על הפרק. החוק קובע כי עליהם לנהוג "כדרך שהורים מסורים היו נוהגים". שיתוף הפעולה בין ההורים הינו חשוב ומוגדר בסעיף 18 לחוק.

 

 

על פי סעיף זה, ההורים צריכים לקבל החלטות הנוגעות לקטין מתוך הסכמה וחזקה על הורה שהסכים לפעולת רעהו כל עוד שלא הוכח היפוכו של דבר. כמו כן, במקרים בהם הורה נדרש לפעול במהרה ואו בדחיפות, רשאי הוא לקבל החלטות על דעת עצמו.

מחלוקת בין ההורים

מיותר לציין כי המערכת החברתית והמשפטית בישראל מעדיפה שההורים יתנהגו באחריות בתור אפוטרופוסים על הילד וימצאו את עמק השווה בכל מחלוקת. עם זאת, במקרים בהם ההורים אינם מסוגלים להגיע להסכמה בעניין מסוים, מסורה ההחלטה לבית המשפט לענייני משפחה. כאמור, ההורים רשאים לייצג את הקטין מבחינה משפטית או עסקית בכל עניין שהוא. עם זאת, החוק מגביל את יכולתם זאת במקרים מסוימים. על פי סעיף 20 לחוק, ישנן מספר פעולות הקשורות בייצוג משפטי בהם ההורים רוכשים את הזכות לדון בשמו של הקטין רק עם אישור בית המשפט. במסגרת פעולות אלה ניתן למנות עניינים כגון נתינת ערבות, פעולה משפטית בין הקטין לבין הוריו או קרובי הוריו, נתינת מתנות בשם הקטין, העברה של משק חקלאי ועוד.

אחריותם של הורים אפוטרופוסים

הורים אינם נושאים באחריות כלפי הקטין בגין נזקים אשר נגרמו לו במסגרת מילוי תפקידי אפוטרופסותם. עם זאת, ברור לכל כי במקרים בהם יוכח שההורים פעלו בחוסר תום לב או פגעו בקטין מבלי להביא בחשבון את טובתו, קיימת עילה לרשלנות מצידם. לדוגמא, במקרים בהם אחד ההורים מנצל את מרותו על מנת לבצע עם הקטין עבירות פליליות, האחריות ברובה תונח על כתפיו של ההורה. כמו כן, פגיעה פיסית או גופנית בילד או אי התחשבות בצרכיו וטובתו באופן בו נגרמו לו נזקים, עלולה אף היא ליצור עילה לתביעה כנגד ההורים.

הכנסותיו של הקטין

פעמים רבות קטינים פונה לעבודות, בעיקר עבודות מזדמנות בהגיעם לגיל 15-16. שימו לב, אפטורופוסות על הקטינים מצד הוריהם הינה מלאה עד לפקיעתה באופן אוטומטי בגיל 18. האם הורה רשאי ליהנות מהכנסותיו של הקטין?

 

 

ובכן, במקרים מסוימים יכול בית המשפט לקבוע כי ההורים אינם יכולים לקיים את משק הבית המשפחתי ולספק את צרכי הקטין ועל כן יש להתייחס להכנסתו של האחרון כהכנסה משפחתית. עם זאת, בכל מקרה אחר, הכנסותיו של הקטין שייכות לו באופן בלעדי.

הסכם בין הורים אשר חיים בנפרד

במקרים בהם ההורים אינם חיים ביחד תחת קורת גג אחת, ושניהם מחזיקים באפוטרופוסות טבעית על הקטין, רשאים הם להגיע להסכם לגבי המשמורת והסדרי הראיה של הילד. שימו לב, הסכם זה, העוסק בטובתו של הקטין, חייב לעבור את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה. כמו כן, לאחר אישור הסכם זה, ערעור עליו יוגש כערעור על פסק דין חלוט לבית המשפט. במקרים בהם ההורים אינם מסוגלים להסכים על אופן המשמורת והסדרי הראיה, נתונה ההחלטה לבית המשפט. בית המשפט יבחן את העניין אשר הונח לפתחו ויקבל החלטתו תוך שימת דגש על עיקרון טובת הילד.

שלילת אפוטרופוסות מהורה, אימתי?

בית משפט רשאי לשלול את אפוטרופוסותו של הורה על הקטין במקרה שבו הקטין הינו קטין נזקק והאפוטרופוס איננו מסוגל לדאוג לצרכיו על פי החוק. במקרים אלה יועבר הקטין לפיקוחו של ההורה השני או לרשויות הסעד והרווחה. כמו כן, האפוטרופוסות של ההורה הנוכחי תישלל.

 

 

בית המשפט רשאי גם להגביל את האפוטרופוסות במקום לבטלה באופן מוחלט. במקרים בהם אפוטרופוסות של הורה נשללה או הוגבלה, רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס נוסף לקטין (לעיתים לעניינים ספציפיים). עם זאת, לא ימנה בית-המשפט אפוטרופוס בנוסף על הורה, אלא אם ראה סיבה מיוחדת לכך לטובת הקטין ולאחר שניתנה הזדמנות להורה להשמיע טענותיו.

מוות של הורה

במקרה של פטירת אפוטרופוסות טבעי, תהא האפוטרופוסות נתונה להורה השני. עם זאת, במקרים בהם יוכח כי ההורה השני איננו מסוגל למלא את חובותו או שהוכרז האחרון בתור פסול דין, יכול בית המשפט למנות אפוטרופוס נוסף לקטין.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
3 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 3)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

סמכות אפוטרופוס בהליך גירושין

בתי המשפט נוטים להגדיר נושאים מהותיים בחיי הקטינים כגון מדור וחינוך כתלויים בהסכמתו של ההורה הלא משמורן. פעמים רבות ימנע בית המשפט מהורה משמורן להעתיק את מקום מגוריו באופן שימנע מההורה שאינו משמורן לראות את הילדים... 

הסדרי ראיה

הסדרי ראיה

מהם הסדרי ראייה? מה קורה במקרה בו אחד ההורים מפר את הסדרי הראייה?  

עירעור על פסק דין משמורת

פסק דין בעניין משמורת והסדרי ראייה אינו סופי, וניתן לפנות שוב לערכאה שהכריעה בעניין המשמורת בתביעה חדשה למשמורת/הסדרי ראייה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? 

אלימות במשפחה

מהי אלימות במשפחה? כיצד מתמודדים עם אלימות במשפחה? האם גם אלימות מילולית עלולה להיות אלימות במשפחה? 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.