www.what2do.co.il

מזונות לקטינה ומזונות שיקומיים לאם הקטינה שהיא ידועתו בציבור של האב

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 05/04/2012
מזונות לקטינה ומזונות שיקומיים לאם הקטינה שהיא ידועתו בציבור של האב

המשיב והאם ניהלו מערכת יחסים משנת 1982 , בתקופה זו היו הצדדים בהליכי גירושין מבני זוגם דאז. הצדדים התגוררו יחדיו בדירה שכורה ובמהלך השנים בנוסף למערכת יחסים במישור האישי, ניהלו עסק יחדיו. כתוצאה ממערכת היחסים בין בני הזוג, נולדה המבקשת. האם הינה תובעת בתיק תמ"ש נפרד, מאחר ואינה נשואה לנתבע. הבקשות למזונות זמניים הוגשו בנפרד לפי תקנה 265 לתקנות סדר הדין האזרחי. בקשתה של האם מבוססת על טענה למעמד "ידועה בציבור" והסכם מכללא.

 

     קרא גם:

 

נראה על פניו, כי במשך השנים בני הזוג עשו חיל מבחינה כלכלית, אולם לא נראה שהעושר הביא להם אושר בתקופות מסוימות. מכתבי הטענות ניתן להתרשם כי זו היא משפחה שחיה ברמת חיים גבוהה. האב והאם לא נישאו מחמת העובדה (בין היתר) שמדובר בקשר בין כהן וגרושה.

 

יחד עם זאת, חיו הצדדים חיים מלאים ומשותפים ולכן ניתן לקבוע בשלב זה שמדובר לכאורה על בני זוג "ידועים בציבור": אין חילוקי דעות בפסיקה כי על ידועים בציבור להוכיח קיומם של שני יסודות: חיי משפחה וניהול משק בית משותף. יתר על כן פעמיים השתמש המחוקק ביסודות אלו, בחוק הירושה ובחוק הבטחת הכנסה, ברצותו לתאר את מוסד הידועים בציבור.
 

 

האם האם זכאית למזונות שיקומיים?

 

זכות האם למזונות אישה מבוססת על הסכם מכללא בין בני הזוג הכולל מזונות שיקומיים. כאשר מדובר בידועים-בציבור שהתקיים ביניהם דפוס של תלות כלכלית, משמעותה של הפסקה מיידית של המחויבות הכלכלית עם התערערות היחסים תהיה בפגיעה קשה בבן-הזוג התלוי כלכלית. על רקע מצב דברים זה, נראה לי כי שיקולים של הגינות, הגנה על צדדים חלשים והנכונות המודרנית להגן על הסתמכות, הגם שלא גובתה בהסכם מפורש, מחייבים לאפשר חיוב בעל אופי של מזונות משקמים גם במקרים של ידועים-בציבור.

מעבר לטענות החוזיות קיימת עילה חוקתית לשוויון זכויות בין נשים וגברים ואף בקרב נשים אחרות כגון ידועות בציבור. הפליית המבקשת כאן מהווה הפרת זכויות ופוגעת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. כיום מערכת היחסים בין בני זוג ,גבר ואישה או כל סוג אחר לרבות זוגות חד מיניים מקימה מערכת של הסכמה והתחייבות. בלשון אחר, החיים המשותפים הם שיוצרים הסכם משתמע לתשלום המזונות.

יתכן שבסופו של דבר תהיה האם זכאית למזונות ו/או מזונות שיקומיים. נכון להיום האם עובדת למחייתה וחיה ממעשה ידיה. מאחר ואין בני הזוג נשואים, בעת קביעת זכויות אישה הנובעות מהסכם מכללא (ונוכח העבודה שמדובר בכהן וגרושה) יש לשקול השפעת הדין האישי היהודי על כוונות הצדדים. 

אין בשלב של סעד זמני זה להיכנס לעובי הקורה ולקבוע את הסכומים הנדרשים או היקף המזונות השיקומיים. המטרה היא לאפשר המשך חיים עד הכרעה בשאלות רכושיות בין הצדדים כנ"ל עם הקטינה. אין לפסוק במכלול ההוצאות שיכול להיות אלא להביא ליציבות המצב.
 

 

הגבר ישא במזונות הקטינה ומזונות האם


לפיכך ולאחר עיון בכתבי טענות הצדדים, שמיעתם ושקילת הצרכים של הקטינה והאם ונוכח רמת החיים שהצדדים נהנו עד פרוץ הסכסוך יש להורות כי: הנתבע ישא בדמי מזונות עבור הקטינה בסך של 3,000 ש"ח לחודש. הנתבע ישלם את מזונותיה הזמניים של הקטינה לידי אמה החל מיום הגשת התובענה ובכל 5 לחודש. הנתבע ישא במזונות האם אשר נובעים מהקשר בין האב והאם כ"ידועים בציבור".

 

בהתייחסות להכנסות האם יש לזכור שאורח החיים של בני הזוג תוכנן בהנחה של שותפות. החלטות כלליות בעניין הוצאות עבור הקטינה הצדדים ושכ"ד נבעו מהסכמה כללית לשתף פעולה במשק בית כללי כולל מדור לכן קובע מדור ומזונות האם בסך 2,750 ₪ אשר ישולמו בכל 5 לחודש.

 

דמי המזונות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו כל שלושה חודשים ללא תשלום הפרשים בין תקופת עדכון אחת לרעותה. כל קצבה המשולמת על ידי המל"ל עבור הקטינה כולל קצבת הילדים תשולם לידי האם ותתווסף לדמי המזונות שנפסקו לעיל.

 

הנתבע יהא זכאי לנכות אם הוכח כל סכום ששילם לידי האם כמזונות עבורו הקטינה בגין תקופת החיוב לשעבר. האב ישא במחצית מעלותם של חוגים קיימים היום, ומחצית הוצאות חינוך כולל גן. האב ישא במחצית הוצאות רפואיות חריגות שאינן כלולות בסל הבריאות, במידה וקיימת מחלוקת בטיפול המוצע , הרופא המטפל יכריע בעניין.

לסיכום,

 

לאחר עיון בכתבי טענות הצדדים, שמיעתם ושקילת הצרכים של הקטינה והאם ונוכח רמת החיים שהצדדים נהנו עד פרוץ הסכסוך יש להורות כי: הנתבע ישא בדמי מזונות עבור הקטינה בסך של 3,000 ש"ח לחודש.

 

הנתבע ישא במזונות האם אשר נובעים מהקשר בין האב והאם כ"ידועים בציבור". בהתייחסות להכנסות האם יש לזכור שאורח החיים של בני הזוג תוכנן בהנחה של שותפות. החלטות כלליות בעניין הוצאות עבור הקטינה הצדדים ושכ"ד נבעו מהסכמה כללית לשתף פעולה במשק בית כללי כולל מדור לכן קובע מדור ומזונות האם בסך 2,750 ₪.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מזונות אישה ידועה בציבור, אימתי?

האם אישה אשר הינה ידועה בציבור זכאית למזונותיה לפני הפרידה ואחריה? 

כוונת שיתוף בין ידועים בציבור

האם כל אימת שבני זוג מוגדרים "ידועים בציבור", חלה עליהם הלכת השיתוף? כיצד בוחן בית המשפט את סוגייה זו? על מי מוטל נטל ההוכחה?  

ידועים בציבור - נסיבות שונות וראייתן בעיני הפסיקה

במישור היחסים הפנימיים, תוביל הכרה בבני הזוג כ"ידועים בציבור", בין היתר, להחלת מערכת דיני הגירושין על הצדדים בעת הפירוד. כך, עשוי הידוע בציבור להיות מחויב במזונות האישה (חובת מזונות מכוח תום הלב לזון את הידועה בציבור, מה שנקרא מזונות אזרחיים, תשלום מדור לאישה, חלוקת הרכוש שנצבר על פי כללי חזקת השיתוף, זכויות פנסיה שצבר הידוע בציבור, ויתכן אף זכאות לנכסי קריירה)... 

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

ידועים בציבור - חלוקת רכוש

כיצד מחלקים רכוש בעת פרידת בני זוג ידועים בציבור? כיצד מחולק הרכוש במקרה של צוואה וירושה? קראו עוד...  

החלת חזקת השיתוף בבני הזוג ידועים בציבור, אימתי?

החוק הישראלי מכיר בזכויות רבות של "ידועים בציבור כנשואים", זכויות המוקנות להם מכוח חייהם המשותפים, אף בהעדר נישואים כדין ... מה לגבי הרכוש? 

ידועה בציבור וזכויות בירושה

ידועה בציבור וזכויות בירושה

מחלוקת בשאלה האם הנתבעת היתה ידועה בציבור של המנוח לנושא זכויות בירושה ... 

בקשה לצו ירושה של ידוע בציבור של המנוחה

שארי בשרה של המנוחה הגישו התנגדות בטענה להיותם יורשיה על פי חוק 

מזונות בציבור החרדי

פסה"ד עוסק בבחור ישיבה הלומד במסגרת פנימייתית ושעבר את גיל 18, שהוריו חרדים משתי חצרות חסידיות שונות וקיים סכסוך מתמשך ביניהם 

דחיית תביעה נגד הידוע בציבור בעילת עושק

דחיית תביעה לפסק דין הצהרתי ששל תובעת את הידוע בציבור שלה לשעבר בין היתר בעילת עושק 

תביעה לעזבון של שתי ידועות בציבור

תביעתה של התובעת כנגד עיזבונו של המנוח, ליתן פסק דין הצהרתי בדבר זכויותיה הנטענות כידועתו בציבור (עת היה בין החיים, ט.ס), ולהצהיר כי מחצית מכל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, אשר נצברו במהלך חייה המשותפים עם המנוח, (לטענתה, 11 שנים קודם לקיץ 1997, ט.ס), בין אם הזכויות הועברו בחייו של המנוח על שם בנו ונכדיו, ובין אם אלה ירשו את הנכסים לאחר מותו- הינם שלה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.