www.what2do.co.il

מהו ייפוי כוח מתמשך ולמי הוא מתאים?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 16/01/2018
מהו ייפוי כוח מתמשך ולמי הוא מתאים?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך בעל הוראות משפטיות המאפשר לכל אדם בוגר וצלול בדעתו למנות לעצמו מיופה כוח, אשר יקבל במקומו החלטות ויבצע בשמו פעולות הקשורות לענייני בריאות, רכוש ועניינים אישיים אחרים, ביום שבו לא יהיה כשיר לעשות זאת בכוחות עצמו, מפאת מצבו הבריאותי או הנפשי, כאשר יגיע לגיל זקנה או יהפוך להיות סיעודי ותלוי בזולת.

 

את המסמך המשפטי ניתן לערוך אצל עורך דין בעל הכשרה מתאימה במשרד המשפטים, והוא רלוונטי לכל אדם בגיר שהגיע לגיל 18 ונחשב כבעל כשירות משפטית. באמצעות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ניתן לערוך כיום ייפוי כוח מתמשך, כדי שניתן יהיה להחליף את הבקשה למינוי אפוטרופוס ואף את הייפוי הכוח הנוטריוני שמקובל לערוך.

 

החלטות בעניינים אישיים בריאותיים וכספיים

 

באמצעות המסמך ניתן למנות אדם אחד או יותר, שישמש בעת הצורך כמיופה כוחו, ויוכל לקבל החלטות בעניינים האישיים, הבריאותיים והכספיים, זאת רק כאשר עורך המסמך יגיע למצב של חוסר יכולת לקבל החלטות בכוחות עצמו, בשעה שמצבו הבריאותי או הנפשי יחמיר כתוצאה מפגיעה בתאונה, דמנציה ומחלות זקנה אחרות, מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט ועוד.

 

המסמך המשפטי מאפשר לקבל החלטות משמעותיות לגבי המשך החיים, כדי שבני המשפחה או אנשים זרים לא יחליטו במקום עורך המסמך, וכדי שלא יגררו לסכסוכים משפחתיים והילדים לא ידרשו לקבוע מי יהיה אחראי על ההורה, מי יתמנה כאפוטרופוס ומי ישלוט בכספים שלו.


מתן הנחיות למיופה כוח

 

באמצעות ייפוי כוח מתמשך אפשר לתת מראש הנחיות למיופה הכוח, ולהורות לו כיצד לנהוג ואילו החלטות יש לקבל במצבים שונים, ואף ניתן להשאיר לו את שיקול הדעת המלא בקבלת החלטות. כך למשל, אפשר לקבוע מראש החלטות לגבי נושא המגורים, אם הממנה מעוניין לעבור להתגורר בבית אבות או דיור מוגן או להמשיך להתגורר בביתו. ניתן לקבוע מי יהיה הגורם אחראי על הכספים, מי יקבל דיווחים על שינויים במצב הבריאותי, ואף אפשר לקבוע הנחיות לגבי חיבור למכונות הנשמה וביצוע או אי ביצוע פעולות מאריכות חיים.

 

ייפוי כוח מתמשך מאפשר למנות מיופה כוח, אשר גם לאחר המוות, יוכל להמשיך ולפעול בחשבון הבנק של הממנה ולשלם מכספיו לטובת מצבה, הוצאות קבורה, הוצאות שוטפות ופעולות משפטיות שמתחייבות כך שלא ניתן יהיה לחסום את חשבון הבנק, עד שייצא צו ירושה או צו קיום צוואה. הבנק מחויב לכבד את המסמך וכך גם כל הגופים הממשלתיים האחרים, כגון: המוסד לביטוח לאומי, לשכת רישום המקרקעין ועוד.

 

נוסח ייפוי כוח מתמשך

 

בייפוי כוח מתמשך חשוב לפרט מהם העניינים שבהם מוסמך הממונה לפעול בשם הממנה, והאם הוא מוסמך לבצע בשמו פעולות שונות ואילו פעולות. ניתן לכלול הנחיות מקדימות לזמן שהמסמך ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו, כאשר המסמך ייכנס לתוקף משפטי במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו הוא ניתן, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו, ובלבד שמיופה מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסתו לתוקף וקוימו חובות היידוע.

 

בייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים יש לציין במפורש אם הממונה מוסמך לפעול בעניינים בריאותיים, ובאילו עניינים. יש להוסיף הסבר ומידע לממנה בלא נוכחותו של מיופה הכוח, בלשון פשוטה המובנת לו.

 

הממנה רשאי לקבוע אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה הכוח ליידע אותם בדבר כוונתו להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח. הממנה רשאי לקבוע אדם נוסף שאותו יידע מיופה הכוח, אם לא יהיה ניתן למסור את ההודעה לאדם שבחר. ועליו לציין מיהו הגורם שמיופה הכוח ידווח לו על החלטות ופעולות שיבצע. כמו כן, אפשר לקבוע הוראות שיעברו למשרד המשפטים ויחייבו את כלל המוסדות, כולל הבנקים.

 

הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי

 

ייפוי הכוח מתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ונכנס לתוקף רק לאחר שעורך המסמך הפך להיות לא כשיר והגיע למצב של אי יכולת לקבל החלטות בכוחות עצמו. כדי שהמסמך יקבל תוקף משפטי יש לערוך אותו בכתב לפי טופס שנקבע בתקנות ולחתום עליו בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת.

 

יש לאשר בחתימה את המסמך אצל עורך דין, כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו וכי הוא נערך בהסכמה חופשית ומרצון, מבלי שהופעלו עליו לחצים או השפעות בלתי הוגנות וללא ניצול מצוקתו או חולשתו. ניתן לצרף חוות דעת מומחה המעידה על היותו בעל כשירות בעת עריכת המסמך. 

 

לאחר אישור המסמך אצל עורך דין, יש להפקיד אותו אצל האפוטרופוס הכללי, כדי שיקבל תוקף משפטי. ניתן להפקיד את ייפוי הכוח באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עורך דין במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים, או באמצעות הפקדה אישית על ידי הממנה. אולם בכל מקרה, חשוב לשמור עותק מקורי גם אצל עורך הדין שערך את המסמך וחתם עליו וגם אצל הממנה.

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הסכם ממון שלא אושר

עקרונית, הסכם ממון בטרם נישואין שלא אושר ע"י הערכאה משפטית הקבועה בחוק ... הינו חסר תוקף משפטי, וככזה לא ניתן לתבוע את קיומו 

מה ניתן להכיל בהסכם ממון?

חשיבותו העיקרית של הסכם ממון היא בהסדרת חלוקת הרכוש והממון בין בני הזוג. באופן זה מוגדרים מראש זכויות ונכסים של כל אחד מבני הזוג ... 

שינוי הסכם ממון

האם ניתן לשנות או לבטל הסכם ממון לאחר שאושר?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.