www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - הסכמים במשפחה

האשה ביקשה לבטל את הסכם הגירושין עקב מצבה הנפשי

האשה טענה כי במעמד חתימת ההסכם היא נטלה כדורים פסיכיאטריים, אשר פגמו בשיקול דעתה ובכושר קבלת ההחלטות, ובעלה הסתיר ממנה זכויות רבות המגיעות לה מנכסים אשר רשומים על שמו.  


האם הסכם לאחר גילוי בגידה היה הסכם ממון בין בני זוג נשואים?

בני זוג ערכו הסכם לאחר שהאישה גילתה כי בעלה בוגד בה. על פי ההסכם, נקבע כי אם הבעל יבגוד פעם נוספת, הוא ישלם על כך בזכויות בדירה המשותפת. האם מדובר בהסכם ממון הדורש את אישורו של בית המשפט?


האם הסכם נאמנות במקרקעין בתוך המשפחה תקף גם בעל פה?

האם בית המשפט לענייני משפחה יכיר בהסכם נאמנות במקרקעין בתוך המשפחה בתוך הסכם תקף למרות שהוא נאמר בעל פה?


הפרת הסכם גירושין בתור עילה לתביעה נזיקית, האמנם?

האם הפרת הסכם גירושין על ידי בעל לשעבר הינה עילה להגשת תביעה כנגד האחרון מכוח עוולת הרשלנות?


ביטול הסכם גירושין שניתן ללא נוכחות הצדדים, האמנם?

האם ניתן להביא לביטול הסכם גירושין שאושר בבית דין רבני למרות העדר נוכחות הצדדים?


מתנה על תנאי בתוך המשפחה, האמנם?

האם מתנה בתוך המשפחה ניתנת לביטול מחמת היותה מתנה על תנאי? כיצד מתייחסים לעזרה מהורים לזוג צעיר?


ביטול מתנה בין אב ובנו בטענה של העדר גמירות דעת בגין דיכאון

אב העניק מתנה לבנו וביקש לחזור בו. האם המתנה הוענקה בהעדר גמירות דעת משום שהאב היה נתון בדיכאון ואבל על מות אשתו?


האם היכרות בין בורר בהליך גירושין לבין עו"ד הצד השני הינה עילת פסלות?

האם בית המשפט לענייני משפחה יורה על פסילת בורר בהליך גירושין בעקבות היכרות מוקדמת בינו לבין עורך דין הצד השני?


האם חתימה על הסכם גירושין נעשתה תחת איומים של חשיפת נטייה מינית?

האם אישה איימה על בעלה כי היא תחשוף את נטיותיו המיניות, ולכן הוא חתם על הסכם גירושין מקפח?


האם חוזה בעל פה בתוך המשפחה יכול להיות קביל?

בית המשפט קיבל את תביעתו של בעל לשעבר כנגד הורי גרושתו וקבע כי ניתן לאכוף חוזה בעל פה שנערך בין הצדדים...


האם הסכם ממון אשר קובע דרך חלוקת רכש בפטירת אחד הצדדים הוא חוקי?

האם הסכם ממון מנוגד לחוק הירושה כאשר הוא קובע אופן חלוקת רכוש בעת פטירת אחד מבני הזוג?


האם רומן בין עורך דין לבין הצד השני היה עילה לביטול הסכם גירושין?

האם רומן בין עורך דין גירושין שייצג את הבעל ובין הצד השני? האם מדובר בעילה לביטול הסכם גירושין שנחתם וקיבל את אישורו של בית המשפט?


"עסקה רעה" מבחינת הבעל איננה עילה לביטול הסכם גירושין

בית המשפט לענייני משפחה דחה תביעה לביטול הסכם גירושין. מדובר בתביעה של הבעל לביטול ההסכם מחמת שורה של טענות כגון הטעיה, עושק, אילוץ, חוסר תום לב ועוד...


העדר גמירות דעת הביא לביטול הסכם מתנה להעברת זכויות בדירה

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי יש לבטל חוזה מתנה בין התובעת, אישה ערירית המתקרבת ל-80, ובין הנתבע, אדם אותו הכירה התובעת לפני שנים ואשר סייע לה במידה זו או אחרת במהלך חייה...


האם יבוטל הסכם ממון מחמת עושק - דוגמא לפסק דין

ביטולו של הסכם ממון איננו דבר של מה בכך. להלן דוגמא לפסק דין אשר ניתן במסגרת תביעה לביטול הסכם ממון מחמת עושק...


סדרי דין בבית המשפט לענייני משפחה מכוח עיקרון השקיפות המוגברת

גבר טען כי יש בידיו דו"ח חקירה המוכיח שהקטינה אינה בתו. האם והקטינה התנגדו להצגת הדו"ח לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית....


עתירה בבג"צ לביטול הסכם ממון נדחתה

בג"צ דחה עתירה של אישה לביטול הסכם ממון וזאת משום שהאחרונה הייתה מודעת לפרטי ההסכם והוא התקבל בבית הדין כאשר היא מיוצגת על ידי עורכת דין מטעמה...


ביטול הסכם ממון מחמת התנהגות

האם ניתן לבטל הסכם ממון מחמת התנהגות? האם התובעת תוכל להוכיח כי ההסכם נזנח על ידי הצדדים במרוצת השנים ויש לבטלו כעת, 11 שנים לאחר שקיבל תוקף של פסק דין?


הלכת מנשה - בקשה לביטול הסכם גירושין או חלקים ממנו

אדם ביקש פירק שיתוף בדירה אשר הייתה בבעלות משותפת שלו ושל גרושתו. בני הזוג לשעבר היו נשואים ורכשו דירה בחלקים שווים. בינואר 1981 ערכו השניים הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין על ידי בית הדין הרבני...


האם ניתן לבטל הסכם ממון אשר נחתם למראית עין בלבד?

האם בית המשפט לענייני משפחה יקבל את תביעה לביטול הסכם ממון, אשר נחתם למראית עין בלבד לצורכי קבלת משכנתא?


1  2  3  לעמוד הבא    >>