www.what2do.co.il

ביטול הסכם גירושין

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 03/04/2013
ביטול הסכם גירושין

בני זוג אשר פונים להליכי גירושין מעוניינים, לא אחת, להסדיר את הנושאים הקשורים בפרידה במסגרת הסכם גירושין. הסכם גירושין הינו הסכם אשר ניתן לכלול סוגיות שונות הנוגעות לגירושין כגון מזונות, משמורת, חלוקת רכוש וכדומה. על מנת שהסכם זה יקבל תוקף משפטי, יש להביאו לאישור בפני בית המשפט, בית הדין הרבני או רשם הנישואין.


הסכם גירושין אשר מקבל תוקף של פסק דין על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, ממזג בתוכו למעשה שילוב של פסק דין והסכם. מדובר בכפילות בעלת השלכות לגבי אופן ביטולו העתידי של הסכם זה. דהיינו, על ביטול זה חלות הן הדרישות מכוח דיני החוזים, והן הדרישות הדיוניות הנוגעות לביטול פסק דין. כמו כן, גם פסק דין אשר נותן תוקף להסכם גירושין בין בני זוג נכנס לגדר הגדרה כפולה זו.

 

מטרת אישור בית המשפט

 

סעיפים 2(א)(ב) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, ותקנה 258 כ"ו לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, קובעים למעשה כי אישור הסכם בפני בית המשפט הינו תנאי לתוקפו. מטרתו של אישור זה, לפי חוק יחסי ממון, הינה להבטיח כי הצדדים חותמים על ההסכם מתוך גמירות דעת וכן למנוע מצב בו החתימה נעשית מתוך לחץ, השפעה בלתי הוגנת או השפעה אשר משתקפים ממנה יתרון בלתי הוגן או ניצול לרעה.

 

עניין זה בא לידי ביטוי, בין השאר, בתנאים הצורניים המוקדמים אשר החוק מעמיד כחובה לתוקף ההסכם – אישור ההסכם על ידי ערכאה שיפוטית (בית המשפט, בית דין או רושם נישואין), ודרישת כתב (הסכם כתוב ולא בעל פה). דרישות אלו אינן המלצות אלא דרישות מהותיות.

 

הסכם גירושין - בעל מעמד מיוחד


הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין נהנה אפוא ממעמד מיוחד אשר מקנה לו עדיפות על פי "הסכם רגיל שקיבל תוקף של פסק דין". בית המשפט העליון התייחס לכך בפסיקתו. הלכה פסוקה היא כי חוק יחסי ממון בין בני זוג הינו חוק מיוחד אשר נועד להוסיף לדיני החוזים הכלליים בנקודות הרלבנטיות למערכת המורכבת שבין בני זוג ובני משפחה.

 

בשל היחסים העדינים, המורכבים והמיוחדים, הקיימים בין בעל ואישה, המחוקק קבע כי אין לתת תוקף להסכם ביניהם אלא אם ערכאה משפטית אישרה שהסכם זה נחתם מתוך גמירות דעת, רצון חופשי וללא השפעה בלתי הוגנת.

 

      קראו עוד בתחום:


מעמדו המיוחד של הסכם הגירושין משפיע, כמובן, על היכולת לבקש לבטלו מאוחר יותר. הלכה פסוקה היא כי טענותיהם של צדדים בנוגע להסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין, תשמענה במקרים חריגים במיוחד. הסכם גירושין הינו מעין הסכם פשרה. הפסיקה התייחסה להסכמי פשרה כהסכמים אשר מתבלטים בעיקרון הסופיות הטמון בהם.

 

דהיינו, החתימה על הסכם פשרה מעידה על רצונם של הצדדים ל"וותר" על חלק מטענותיהם בכדי להביא את הסכסוך לכדי סיום. אי לכך, רק טעמים "כבדי משקל" יביאו את בית המשפט לבטל או למחוק הסכם פשרה. קל וחומר הדברים אמורים במערכת היחסים המורכבת בין בני זוג בעת גירושין.

 

המסלולים לביטול הסכם גירושין - תקיפה הסכמית ותקיפה משפטית


ישנם למעשה שני מסלולים אפשריים בהם יכול לבחור בעל דין המעוניין לתקוף הסכם גירושין. הטוען לביטול ההסכם רשאי לתקוף את הפן ההסכמי של ההסכם או את הפן המשפטי שלו. השופטת שטרסברג-כהן התייחסה לכך ברע"פ 7148/98 עזרא ואח' נ' זלזניאק ואח', פ"ד נג(3) 337, פסקה 5:


הפן ההסכמי – מדובר במקרים בהם צד להסכם מבקש לבטל את פסק-הדין וזאת משום שנפל פגם הקשור להסכם עצמו (כגון הטעיה, טעות, הפרה, אי חוקיות, או שינוי מהותי בנסיבות). הפן ה"הסכמי" מאפשר לצד זה להגיש תביעה חדשה אשר עילתה היא הפגם שנתגלה בהסכם. תביעה כגון זו, מעצם מהותה, מבקשת את ביטולו של ההסכם ופסק הדין.

 

הפן השיפוטי – תקיפת הסכם גירושין מהצד המשפטי היא תקיפה של אישורו בבית המשפט. מדובר במקרים בהם בעל דין מבקש לבטל את הסכם הגירושין מחמת פגם שנפל בהליך אישורו בבית המשפט (לרבות בסדרי דין).

 

שופטת בית המשפט העליון בדימוס, מרים בן פורת, התייחסה בפסיקתה ברע"א 359/85 קוך נ' קוך, פ"ד לט(3) 421, בעמ' 422 לקושי אשר עומד בפני בעל דין המבקש את ביטולו של הסכם גירושיןהסכם ממון – "ספק בליבי אם לאחר קבלת אישור להסכם ממון בין בני זוג במעמד של שופט (בלי שערערו על פגם שנפל בהליך האישור), יכול בן זוג להישמע בטענה שכרת את ההסכם, בניגוד להצהרתו, מרצונו הטוב והחופשי".

 

ההבדל במעמד הסכם גירושין מול הסכם ממון

 

יש לציין כי הכללים הנ"ל הינו חמורים יותר כאשר ההסכם אותו מבקשים לבטל הוא הסכם גירושין. לעומת הסכם ממון, המסדיר את היחסים הרכושיים בין הצדדים, הסכם גירושין כולל הסכמה רחבה לגבי סוגיות נוספות בהליך הגירושין (דוגמת משמורת, הסדרי ראיה, מזונות וכדומה). אי לכך, בית המשפט רואה בכך הסכם הטומן בחובו (אף אם בין השורות) איזון בין הצדדים מבחינת אינטרסים ושיקולים שונים. לדוגמא, ייתכן ואישה תוותר על רכוש מסוים על מנת להבטיח את משמורת הילדים. כמו כן, יכול להיות מצב בו הגבר יסכים להעברת זכויות ברכוש בכדי לפסוק מזונות ילדים נמוכים יותר.
 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 1)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

הסכם ממון שלא אושר

עקרונית, הסכם ממון בטרם נישואין שלא אושר ע"י הערכאה משפטית הקבועה בחוק ... הינו חסר תוקף משפטי, וככזה לא ניתן לתבוע את קיומו 

מה ניתן להכיל בהסכם ממון?

חשיבותו העיקרית של הסכם ממון היא בהסדרת חלוקת הרכוש והממון בין בני הזוג. באופן זה מוגדרים מראש זכויות ונכסים של כל אחד מבני הזוג ... 

שינוי הסכם ממון

האם ניתן לשנות או לבטל הסכם ממון לאחר שאושר?  

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

הסכם גירושין

מהו הסכם גירושין? מהו תוקפו? כיצד מבטלים אותו? קראו עוד... 

אימוץ ילדים מחו"ל

במקרים רבים מלווה הליך האימוץ בחששות ובחוסר וודאות הנובעים מריבוי הגורמים המעורבים בהליך, וכמובן מהאלמנטים הנפשיים והפסיכולוגיים הנובעים מעצם טיבו של ההליך שהינו מסובך, קשה וטעון... 

מינוי אפוטרופוס

מה קורה במקרה בו אחד ההורים נפטר?  

הפרת הבטחת נישואין

מי שתובע בגין הפרת הבטחת נישואין, מוטל עליו נטל שכנוע כבד לצורך קיומה של הבטחת נישואין שהופרה, באם אין ראיות ממשיות לכך שהצדדים התכוונו להינשא זה לזה ... 

חטיפת ילדים

בהתאם לאמנת האג, כל אדם, מוסד או גוף הטוען כי ילד (עד גיל 16) הורחק או לא הוחזר תוך הפרת זכויות משמורת, ראשי לפנות אל הרשות המרכזית שבמקום מגוריו הרגיל של הילד או אל הרשות המרכזית של כל מדינה מתקשרת אחרת, בבקשה לסייע להחזרתו של הילד ... 

סעדים זמניים,עיקול,עיכוב יציאה

מהם סעדים זמניים אשר בסמכות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לתת ? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.