www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רכוש

תביעת נזיקין בין בני זוג, האם בעל מכה ישלם פיצויים בגין כאב וסבל?
אישה שסבלה מהתעללות פיזית מצד בן זוגה לשעבר, תבעה אותו וזכתה בפיצויים בסך של 250 אלף שקלים בגין כאב וסבל

כריכה בבית דין רבני לגבי חלוקת רכוש, באילו מקרים?
במסגרת הליכי גירושין, כאשר אחד מבני הזוג מעוניין שבית הדין הרבני ידון בעניינים הקשורים לגירושין, ולא בית המשפט לענייני משפחה, הוא רשאי לכרוך אותם לתביעת הגירושין שנידונה בבית הדין הרבני.

היעדר כוונת שיתוף בנכס ספציפי, מה המשמעות?
בית הדין הרבני נדרש להכריע בעניין כתובה, אשר לא היה ברור אם נכללה בפסק דין קודם שבוצע כבר, וכן לגבי היעדר כוונת שיתוף בנכס בחיי מריבה והפרדה רכושית על אף סיוע בבנייתו.

סמכות נמשכת לבית הדין בתביעות רכוש, באילו מקרים?
עקרון הסמכות הנמשכת קובע כי כאשר מכריעה אחת משתי הערכאות בעניין מסוים, כגון: הסכם גירושין, חלוקת רכוש, דמי מזונות אישה וכדומה, תוך שימוש בסמכות מקורית, הערכאה תמשיך ותחזיק בסמכות להכריע בהתדיינות נוספת שתהיה בין הצדדים באותו עניין.

האם כספי ירושה ששימשו לרכישת בית משותף מתחלקים בגירושין?
כספי ירושה שמקבל כל אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין אינם מהווים נכס בר איזון, אולם בהתאם להלכה הפסוקה, כספי ירושה שמוזגו והוטמעו ברכוש משותף, כמו במקרה של רכישת דירת מגורים שנרשמה על שני הצדדים בחלקים שווים, נחשבים למשותפים.

איזון משאבים בבית דין רבני, יתרונות וחסרונות
במקרים חריגים דן בית הדין הרבני בעניינים כמו קביעת משמורת, אישור הסכם גירושין או איזון משאבים. בתביעת רכוש הכרעתו מתבססת על חוק יחסי ממון, אשר לא תמיד שוויונית.

מתי תתבצע חלוקת רכוש לא שוויונית?
קביעה לא שוויונית של חלוקת רכוש במסגרת גירושין מתבצעת רק במקרים חריגים, כמו חוסר איזון משמעותי מבחינת היכולת הכלכלית או נכסים שצבר אחד מבני הזוג, ואף גם במצבים אלו, בתי המשפט נוהגים לקבוע חלוקה לא שווה בצמצום רב.

איזון משאבים בירושה: האם בעת גירושים כספי הירושה מתחלקים?
חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי ירושות ומתנות לא יתחלקו בעת הגירושין ויישארו אצל הצד שקיבל את הירושה, אולם קיימים סייגים בחוק וההכרעה נתונה בידי בית המשפט.

חובות הימורים בבורסה ומשמעותם בהליך גירושין
הבעל הימר בבורסה ויצר חובות כבדים. האם בהליך גירושין מדובר בכספים משותפים?

שיתוף בנכסים חיצוניים במסגרת חלוקת רכוש, אימתי?
אימתי בית המשפט לענייני משפחה יורה על חלוקת רכוש גם בנכסים חיצוניים, חרף הוראותיו הברורות של חוק יחסי ממון?

האם פנסיה מוקדמת בגירושין מאוזנת כמו פנסיה רגילה?
זכויות פנסיוניות הוכרו זה מכבר כזכויות ברות איזון בהליכי איזון משאבים ובגירושין...

מוניטין כנכס
האם מוניטין יכול להיות נכס בעת גירושין? האם ניתן להתחלק בנכסי מוניטין? האם יש הבדל בין מוניטין אישי לעסקי?

זכייה כספית בגירושין - רכוש משותף?
סכסוכים בנוגע לכסף בהליכי גירושין עלולים לגרור את הצדדים לדיונים משפטיים ארוכים. האם כאשר אחד מבני הזוג רכש כרטיס הגרלה וזכה בסכום ניכר, מדובר בכספים משותפים?

תביעות נזיקין בבית המשפט לענייני משפחה
בשנים האחרונות, חלה עלייה של ממש במספר תביעות הנזיקין אשר מוגשות לבית המשפט לענייני משפחה. מדובר בתביעות המבוססות על עילות שונות, ובעיקר בגין אלימות במשפחה (אלימות, התעללות וכדומה). כמו כן, מונחות לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה תביעות נזיקין נוספות כגון פיצויים בגין סרבנות גט, הפרת הבטחת נישואין, הפרת הסכם ממון וכדומה...

חלוקת פירות נכס שאינו בר איזון
האם כאשר אחד הצדדים מחזיק בנכסים אלו, הקרויים נכסים שאינם ברי איזון, רשאי בן הזוג השני לטעון כי יש לאזן את פירותיהם (דהיינו, הרווח המופק מהם)...

האם נכס בבעלות אחד מבני הזוג מלפני הנישואין הוא רכוש משותף?
לאחד מבני הזוג יש נכס מלפני הנישואין. האם מדובר ברכוש משותף? כיצד מחלקים הרכוש כאשר אין הסכם ממון?

איזון לא שווה של נכסים בגין אלימות במשפחה, אימתי?
האם ניתן לערוך הסדר איזון משאבים באופן לא שווה, מכוח סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, בגין אלימות במשפחה?

איזון משאבים שלא באופן שווה, האמנם?
האם יש לקבוע הסדר איזון משאבים שאיננו שווה כאשר ישנו חשש שאחד הצדדים פעל לצורך הברחת נכסים?

זכויות פנסיה בגירושין
האם במהלך הליך גירושין יכול אחד הצדדים לטעון כי הוא זכאי למחצית זכויות הפנסיה של הצד השני?

קביעת תאריך למועד איזון המשאבים
כמו כן, בית המשפט רשאי לקבוע כי איזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג זמן פקיעת הנישואין, אלא לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר...

1  2  3  לעמוד הבא   >>