www.what2do.co.il

פס``ד במחלוקת סביב קיומן של שתי צוואות

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 27/01/2021
פס``ד במחלוקת סביב קיומן של שתי צוואות

בני משפחתה של המנוחה נחלקו לשני מחנות. המנוחה ערכה בחייה שתי צוואות, וכל צד מבקש לקיים צוואה אחת, זו אשר לטובתו, ומתנגד לקיום הצוואה האחרת, בטענת השפעה בלתי הוגנת.

 

החובה בדבר כיבוד רצונו של מת, הינו עיקרון יסוד בדין הישראלי, וככלל - צוואה שלא נפל בה פגם צורני או פורמאלי, הינה בבחינת צוואה כשרה. יחד עם זאת, הכלל יחול אך ביחס לרצונו האמיתי של המצווה, ולא במקום בו נתבקש בית המשפט לקיים צוואה שהיא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת, אשר אינה משקפת את רצונו העצמאי והחופשי של המצווה עצמו.

 

      קרא עוד:

 

השפעה בלתי הוגנת מתקיימת, כאשר הנסיבות מצביעות על קיומה של תלות של המצווה באדם אחר, שהיא כה יסודית ומקיפה, שניתן להניח כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי ביחסיו עם האחר. ואם ניתן לקבוע שקיימת חזקה כזו, על אותו אחר יוטל הנטל להביא ראיות לסתירת החזקה.

 

בנוסף, בבוא בית המשפט לבחון את קיומה או העדרה של השפעה בלתי הוגנת, יש לקחת בחשבון גורמים שונים, כגון, מצבו הפיזי של המצווה, מצבו המנטאלי והנפשי, מידת חולשתו וסוג התלות שהיה תלוי בזולתו, בדידותו וניתוקו מאנשים אחרים, מערכת היחסים בינו לבין האדם שהוא נזקק לו, וכדומה.

הצוואה השנייה


כל אדם כשר לזכויות וחובות, מגמר לידתו ועד מותו, וכל אדם כשר לפעולות משפטיות, לרבות עריכת צוואה, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרותו זו בחוק או בפסק דין של בית משפט. במקרה דנן, אמנם הייתה המנוחה חסויה במועד עריכת הצוואה השנייה, ברם, כאמור, עובדה זו הינה נדבך חשוב, אך לא בלעדי, בבחינת כשירותה. אי לכך, אין אלא לדחות את טענתם של הצדדים כי המנוחה הייתה חסרת כשרות משפטית לערוך צוואה אך בשל היותה חסויה.


הצוואה השנייה נערכה במשרדו של עו"ד ש’. העדים החתומים על הצוואה הם העו"ד והמתמחה. המנוחה הגיעה למשרד עם בעלה של אחת הילדות ועם המטפלת הפיליפינית שלה. כמו כן היה נוכח הפסיכיאטר, ד"ר פרל. עו"ד ש’ העיד שהקריא למנוחה את הצוואה.

 


העובדה שהמנוחה בחרה לנשל לחלוטין את כל בני משפחתה ולהוריש את מלוא עזבונה לבתה ע’, עמה הייתה לה מערכת יחסים מורכבת ביותר, מעלה ספקות שלא ניתן להתעלם מהן. ע’ לא הצליחה להסביר מדוע בחרה אמה לנשל את כל בני המשפחה ולהוריש את מלוא הרכוש דווקא לה.


מתקיים בענייננו הבסיס העובדתי הנוסף, הדרוש לשם הקביעה שנשלל רצונה של המנוחה, ויש לקבוע שהצוואה לא נעשתה מתוך רצון חופשי של המנוחה, מתוך גמירת דעת ומתוך צלילות הדעת. המנוחה הייתה כבת 90 בשעת עשיית הצוואה, אישה זקנה ורפת כוח, במצב גופני ירוד, תוך שהיא סובלת מדמנציה, אשר למצער כבר הייתה במצב בינוני, ואשר פיתחה יחסי תלות מובהקים בע’.

 

חרף התרשמות ד"ר פרל בזמן אמת, כי המנוחה הבינה וידעה לבטא בבירור את רצונה לצוות את כל רכושה לע’, לא ניתן להתעלם מכך שלא היה מודע לכלל הנסיבות ומראיות נוספות, המעידות על תלות מוחלטת בע’, הניתוק מיתר בני המשפחה, ועדות המנוחה עצמה, אשר העידה שהיא אומרת מה שע’ "מספרת לה". בענייננו, מתקיימים האלמנטים הדרושים להוכחת התלות הפיזית והנפשית, ניתוק הקשרים והנישול.

הצוואה הראשונה

המנוחה היתה כבת 85, כאשר עברה להתגורר אצל ר’. מצבה הגופני והנפשי היה ירוד והיא נזקקה לעזרה יומיומית. חוסר הישע של המנוחה, הותיר אותה בלא יכולת להתנגד לשתלטנותו של ר’ כלפיה, ובפועל היתה ללא הגנה מפני ניצול לרעה של כוחו כלפיה. המנוחה הושארה ללא השגחה, למרות היזקקותה הפיזית והנפשית. הוכח כי המנוחה סבלה מתת תזונה ומהתייחסות שאינה הולמת מצד ר’.


ר’ דאג לבודד את המנוחה מכל השפעה פיזית או נפשית שעשויה להיות במגע עם בני המשפחה האחרים. ר’ מנע מבני המשפחה האחרים להתקרב אליה, או לדבר איתה בנפרד. הוא דאג לענות במקומה, לבודד אותה ובכך למנוע כל סיכוי של השפעה מצד הסובבים אותה.


אשר על כן, יש לקבל את הממצאים שבהכרעת הדין כמות שהם ולקבוע שהצוואה הראשונה נערכה כתוצאה של השפעה בלתי הוגנת מצד ר’, ואשר על כן, דין הבקשה לקיומה - להידחות.

לסיכום - אין לקיים אף אחת מן הצוואות

אין לקיים אף אחת מן הצוואות, נראית בעיניי כמסקנה הצודקת ביותר בהתחשב במכלול הנסיבות. ברמת ה"מקרו" ניתן להתרשם, ברמת סבירות גבוהה, כי עשיית הצוואות – ראשית אצל ר’ ולאחר מכן אצל ע’ – היוותה כלי בידי המחנות היריבים לקידום האינטרסים הכלכליים שלהם, ועניין רצונה האמיתי והעצמאי של המנוחה לא שיחק תפקיד, בוודאי שלא תפקיד מרכזי ובלעדי.

 

עדיף בעיניי, בנסיבות אלו, שתחול על עיזבון המנוחה ברירת המחדל הקבועה בחוק, לחלוקה שוויונית של העיזבון, על מנת שלא לתת לאף צד יתרון על פני הצד השני. בהעדר ביטוי ברור ועצמאי של רצון המנוחה שיש בו כדי להצדיק סטייה מצורת חלוקת הירושה על פי דין, לבנות המנוחה שווה בשווה, הרי זוהי הדרך הטובה ביותר לקיים גם את רצונה המשוערת.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.