www.what2do.co.il

נוסח צוואה - דוגמה לצוואה

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 08/08/2022
נוסח צוואה - דוגמה לצוואה

גולשים יקרים,

 

להלן נוסח מסמך צוואה לדוגמא. לתשומת לבך, נוסח זה מוגן בזכויות יוצרים ולכן אסור לשימוש. על מנת לערוך צוואה מומלץ לפנות אל עורך דין העוסק בתחום הצוואות והירושות אשר יתאים  את הצוואה לצרכים הספציפים שלך.

 

      קראו עוד בתחום:

 

נוסח הצוואה המוצג כאן נתרם באדיבות עורך דין מרקו פרי, העוסק בתחום המשפחה.

 

צוואה
 
הואיל ואין אדם יודע את יומו.
 
והואיל וברצוני לערוך צוואה ולהביע את רצוני האחרון ואת הוראותיי על מה שיעשה ברכושי לאחר אריכות ימים ושנים.
 
לכן, אני החתום מטה, ___________ ת.ז. ___________הגר כיום ברח' _______________, בהיותי בדעה צלולה ומיושבת, מרצוני הטוב והחופשי, ללא כפיה, לחץ או השפעה כלשהי, מצווה בזה כדלקמן:
 
 
1.זוהי צוואתי האחרונה שהיא צוואה בעדים בהתאם להוראות חוק הירושה תשכ"ה - 1965, והיא בעלת תוקף מלא ומחייב לפי כל דיני מדינת ישראל, מקום מושבי ומגורי, והיא תחול על כל רכושי ונכסי מכל סוג שהוא בכל מקום שהוא.
 
2.  הנני מבטל על-ידי צוואה זו כל צוואה אחרת שעשיתי בזמן מן הזמנים, בין בכתב, ובין בעל-פה, ואין כל תוקף לשום צוואה אחרת שעשיתי עד היום.
 
3. הנני מבקש לאחר מותי שישלמו בראשונה מתוך רכושי את הוצאות כבודי האחרון ואת       חובותיי, אם יהיו.
 
4. הנני מצווה בזה את כל רכושי מכל סוג, מקרקעין, מיטלטלין, ניירות ערך, כספים, ביטוח חיים, וזכויות, מכל סוג ומין שהוא לאשתי - גב' ________ת.ז._________  במקרה של פטירה חו"ח של אישתי הנ"ל יחד איתי או לחוד יעבור כל רכושי שווה בשווה לשני ילדיי כדלקמן:
א. _________ ת.ז. __________.  חצי
ב. _________ ת.ז. __________.  חצי
                                                                                               
5.  במקרה של פטירה חו"ח של אחד מיילדי יפול חלקם בעיזבוני בחלקים שווים לילדיהם.
 
8.כל אדם הטוען לזכותו בעזבוני יקבל סך של 10 (עשר) ₪ בלבד.
 
9.כדי שבמקרה שהצוואה תבוא לאישור של בית הדין הרבני, תהיה צוואתי בת תוקף לפי       המשפט העברי, הנני קובע למקרה זה כדלקמן:
 
ההוראות בסעיף 3,4,5,6, של צוואה זו תחשבנה כמתנה מהיום, ולאחר מותי בכל    מקרה כנערכה כהלכה.
 
10. כמנהל עיזבון ומקיים צוואתי, קבעתי את ביתי/עו"ד _____________.
11.  הנני שומר לעצמי את הזכות לבטל ולשנות את הצוואה הנ"ל בכל עת שארצה ובכל צורה.   
 
                                                                                               
 באהבה כנה ועזה, חזקו ואמצו - ושמרו על עצמכם.      
 
ולראיה באתי על החתום ב__________ , תאריך
 
                                                                                
 _______________
מר
 
 
אנו הח"מ:
 
1. _____________,
2._____________,
 
מצהירים ומאשרים בזה כי הננו מכירים את מר ________, המצווה, בעל ת.ז. _________ וכי כל אחד מאתנו בגיל למעלה משמונה עשר שנה, וכי אין לנו טובת הנאה בעזבון של המצווה הנ"ל וכי בנוכחות כל אחד מאתנו חתם המצווה הנ"ל על הצוואה מרצונו הטוב והחופשי, ללא כל השפעה, כפיה או לחץ, לאחר שהצהיר בפנינו כי זוהי צוואתו ושנינו חתמנו כעדים לחתימה ובנוכחות המצווה הנ"ל ואחד בנוכחות השני קנינו לפי המשפט העברי בקניין גמור כל הזכויות הנ"ל מהמצווה הנ"ל לטובת אנשים הנזכרים בצוואה.
 
נערך ונחתם ב-3 עותקים של אותו נוסח היום   __________.
 
____________________                                                    ____________________    
       
 (צוואה-דוגמה)

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
4 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 67)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.