www.what2do.co.il

שכר טרחתו של מנהל עיזבון בגין עיזבון השווה למעלה מ-11 מיליון שקלים

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 26/09/2020
שכר טרחתו של מנהל עיזבון בגין עיזבון השווה למעלה מ-11 מיליון שקלים

פסיקת שכר טרחה של מנהל עיזבון נעשית בבתי המשפט על פי תקנות הירושה. תקנות אלו קובעות כי בית המשפט קובע שכר טרחת מנהל עיזבון באופן שלא יעלה על 3% משווי העיזבון (או הירושה).

 

על פי התקנות, השכר מחושב בהתאם לשווי הכולל של נכסי העיזבון, סוג הנכסים, טיב הפעולות שביצע מנהל העיזבון והיקף טרחתו בפועל. התקנות קובעות, אפוא, כי הגבול העליון בקביעת שיעור שכרו של מנהל העיזבון מגיע כדי 3% משווי העיזבון. יש לציין כי במקרים מיוחדים וקיצוניים רשאי בית המשפט לפסוק שכר טרחה בשיעור של 4% משווי העיזבון.

 

      קראו עוד בתחום:

 

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לדון בבקשה לתשלום שכר טרחת ניהול עיזבון לשני מנהלי עיזבון אשר היה אחראים על חלוקת ירושה בסך של למעלה מ-11 מיליון שקלים. מנהלי העיזבון טענו כי זכאים הם לרף המקסימאלי של שכר הטרחה, היות ומדובר בעיזבון רב אשר כלל נכסים, מניות, חובות, התנהלות מול רשויות המס, חשבונות בנק ועוד.


קביעת שכר טרחה ברמה של 3% משווי העיזבון, אימתי?


נוכח הנוסחה הקבועה בתקנות לפיה יש לשקלל את שכ"ט מנהל העיזבון, הלכה פסוקה היא שהמקרים בהם יפסוק בית המשפט את שכר הטרחה המקסימאלי הקבוע בתקנות, היינו 3%, אינם שכיחים. השופט גרינברגר דן בסוגיה זו בעבר וקבע כי "סביר להניח שהממוצע בקביעת שכר טרחת מנהלי עיזבון יעמוד על אמצעה של התקנה, כלומר 1.5%-2%. שכר טרחה גבוה של 3% יינתן רק במקרים בהם פעולות הניהול היו רחבות באופן המצדיק זאת".


למעשה, מדובר ביחס בין שני שיקולים - "שווי העיזבון" ו"מורכבות הניהול". הלכה פסוקה היא כי בתי המשפט נוטים ליחס עדיפות רבה יותר לשיקול השני תוך שאין להתעלם מהשיקול הראשון. בבוא בית המשפט לפסוק שכר מנהלי עיזבון, עליו לאזן בין האינטרס לתגמל את בעל התפקיד מול אינטרס היורשים/הנוחלים. איזון זה מטה את הכף לשימת הדגש לפעולות מנהל העיזבון, הגם שיש להתחשב בשווי העיזבון.


מן הכלל אל הפרט


השופט קבע כי במקרה דנן יש לקבל את עמדת היורש לפיה היקף פעולותיהם של מנהלי העיזבון לא היה רב ו טיב הפעולות לא היה מורכב באופן חריג. בפסק הדין נכתב כי רוב רובו של העיזבון עבר לידיו של יורש אחד, ועל כן לא נדרשה עבודה מורכבת של חלוקה בין היורשים.

 

זאת ועוד, נכסיו הפיננסיים של היורש היו מרוכזים בחשבון בנק אחד. כמו כן, העיזבון כלל שתי דירות מגורים בלבד אשר הועברו, בפעולה מקובלת ופשוטה על שמו של היורש. בנוגע לחלוקת המיטלטלין, בית המשפט קבע כי היות ומדובר בהעברתם לאדם אחד, לא מדובר בפעולה מסובכת כלל.

 

 

מנהלי העיזבון טענו, כאמור, כי דאגו הם לסילוק חובות העיזבון והתמודדות עם הנושים. עם זאת, השופטים קבעו כי לא מדובר בפעולה מיוחדת ופרסום הודעות לנושים בעיתונים הינו חלק מפעולותיו הטבעיות של מנהל עיזבון.

 

"מכאן מגיע אני לכלל מסקנה כי אמנם מנהלי העיזבון עסקו במלאכתם על הצד הטוב ביותר, אך לא מצאתי כל פעולה חריגה אשר תצדיק את מתן שכר הטרחה המקסימאלי על פי התקנות", קבע השופט, "אכן, העיזבון הינו עתיר נכסים ושוויו רב, אך כפי שנוכחנו, שווי העיזבון מהווה מרכיב אחד בעל משקל פחות, בקביעת שכר הטרחה".


מכל האמור לעיל, בית המשפט קבע כי שכר הטרחה אשר שולם למנהלי העיזבון עמד על שיעור של 2% מהמיטלטלין שבעיזבון, לרבות הנכסים הפיננסיים, בתוספת מע"מ. בנוסף, שולם למבקשים שכר טרחה בשיעור של 1% מערכן של הדירות הכלולות בעיזבון, בתוספת מע"מ.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.