www.what2do.co.il

כספי קופת גמל של חסוי הועברו על ידי אפוטרופוס לחשבון בנק - ניגוד עניינים

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 13/08/2020
כספי קופת גמל של חסוי הועברו על ידי אפוטרופוס לחשבון בנק - ניגוד עניינים

פעמים רבות, לעת זקנה, ממנה בית המשפט את אחד מילדיו של הקשיש בתור אפוטרופוס על רכושו ונכסיו. כמו כן, היות ומדובר בילד של הקשיש, ומאבקי ירושה הינם מושג נפוץ בבתי המשפט לענייני משפחה, נבדקים מעשיו של האפוטרופוס בזכוכית מגדלת. שימו לב, במקרים בהם מועברים נכסים של הקשיש באופן בו האפוטרופוס נהנה מהעברה זו, בית המשפט רשאי לבטל את ההעברה.


דוגמא לכך ניתן לראות במסגרת דיון שנערך בבית המשפט לענייני משפחה לאחרונה. במקרה דנן דובר על העברת כספי קופת גמל מקופת הגמל לחשבון העובר ושב. העברת הכספים נעשתה על ידי בתה של קשישה, שמונתה על ידי בית המשפט לאפוטרופוסית.

 

כספי קופת גמל אינם נחשבים חלק מן העיזבון כל אימת שהם מוגדרים כקופת גמל. מדובר בכספים המועברים על בסיס הסדר בין המיטיב לבין קופת הגמל, אשר במסגרת הסדר זה עוברים הכספים למוטב\ים לפי רצון המצווה (במקרה של פטירת המיטיב).

 

      קראו עוד בתחום:

 

כמו כן, ידוע כי כספים אלו אינם מהווים חלק מן העיזבון והם מועברים למוטב ללא צו ירושה וללא צוואה. בית המשפט נדרש לבחון את הסוגיה הבאה - האם העברת כספי קופת הגמל של הקשישה, על ידי בתה האפוטרופוסית, לחשבון בנק על שם הקשישה (תוך שהבת הופכת לזוכה בכספים), מהווה ניגוד עניינים של הבת במסגרת היותה אפוטרופוסית של אמה?

 

מערכת היחסים בין אפוטרופוס לחסוי והחשש מניגוד עניינים


הלכה פסוקה היא כי מערכת היחסים הנוצרת בין אפוטרופוס לבין החסוי הינה של שני צדדים שאינם שווי כוחות. במילים אחרות, צד אחד מופקד על ענייניו של האחר, והצד השני נותן בראשון את אמונו ושם בו את מבטחו. במקרה דנן, פעולת האפוטרופא בהעברת הכספים לעיזבון וחלוקתם ליורשי המנוחה הייתה פעולה אשר כללה קבלת טובת הנאה לאפוטרופסית באותם כספים.

 

היות וכספי קופת הגמל לא היו חלק מהעיזבון לפני ההעברה, בית המשפט לענייני משפחה קבע כי הפעולה יצרה ניגוד עניינים ברור. הבת ניסתה להציג טענה אשר על פי העבירה היא את הכספים משום שהבנק הציעה לעשות כך מתוך חשש שערכה של קופת הגמל ירד (דבר שהתברר כנכון). עם זאת, בית המשפט ציין כי לו היה בכך בכדי לפעול לטובת המנוחה בעודה בחיים, היה על הבת לפנות לקבל את אישור הערכאה המוסמכת לכך (בית המשפט לענייני משפחה).

 

      קראו גם בתחום:


מכל האמור לעיל, בית המשפט ביטל את העברת הכספים דנן וקבע כי כספי קופת הגמל יעברו לבת אחרת של המנוחה, שהוגדרה מבעוד מועד כמוטב היחיד של קופת הגמל. בית המשפט ציין עוד כי בבואו לקבל החלטה זו, עמד לנגד עיניו גם עיקרון רצון המת.

 

המנוחה הביעה את רצונה המפורש להעביר את כספי קופת הגמל לבת מסוימת, ובאין צוואה אשר תסתור במועד מאוחר יותר העברה זו, יש לקבל את רצון המת כמשמעותו. אי לכך, העברת הכספים לחשבון בנק נפרד, גם כאשר המנוחה עודנה בחיים, אין בה כדי לזכות את היורשים במסגרת העיזבון בכספים השייכים על פי רצון המנוחה לבת אחת המוגדרת מוטב בקופת גמל.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.