www.what2do.co.il

האם יורשים יכולים להיות נוכחים במעמד עריכת צוואה?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 27/01/2021
האם יורשים יכולים להיות נוכחים במעמד עריכת צוואה?

סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי מי שלקח חלק בעריכת צוואה אינו זכאי להינות מפירותיה, וכל הוראה בצוואה המזכה אותו או את בן-זוגו - בטלה. כמו כן, אפשר שמעורבות הנהנה לא תגיע עד כדי לקיחת חלק בעריכת הצוואה, אך תהווה ראיה לכאורה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה, או לכל הפחות - שיקול רלוונטי להקמת חזקה בדבר קיומה של השפעה של השפעה כזאת עליו.

 

      קראו עוד בתחום:

 

בהתקיים הנסיבות המתוארות בסעיף 35, קמה חזקה חלוטה כי ננקטה פעולה אסורה כלפי המצווה, וכי פעולה זו פגמה ברצונו החופשי. מן הפסיקה ידוע כי "זוהי חזקה שבדין שאין בלתה".

החוק יוצר למעשה הנחה שמי שלוקח חלק בעריכת הצוואה השפיע שלא כדין על המצווה. חזקה זו אין לסתור אף לא בהבאת ראיות המלמדות כי שלבים אחרים בהליך היווצרותה של הצוואה היו נקיים מפגם. העובדה שהנהנה על פי הצוואה לא ערך אותה והעובדה שלא היה עד לעשייתה, עשויים להעיד על כך שהוראת הצוואה נינתה בסופו של יום מרצון חופשי. עם זאת, במידה ו"לקח הוא חלק בעריכתה באופן אחר" - אין תוקף להוראה המזכה אותו – אפילו הייתה זו הוראת אמת. 

      שלושה סוגים של יורשים אשר יש לבטל את זכותם:

  • מי שהיה עד לעשייתה של הצוואה.
  • מי שערך אותה.
  • מי שלקח באופן אחר חלק בעריכתה.

 

גדריהן של שתי עילות הבטלות הראשונות זכו לפרשנות מדוייקת ומצומצמת, בעוד שגדריה של העילה השלישית נותרו גמישים. בית המשפט העליון קבע בשורה של פסקי דין, כי נוכח התוצאה הקשה הנובעת מהוראת סעיף 35 לחוק הירושה, יש לפרשה על דרך הצמצום ובאורח דווקני.

 

בצד הבחירה בפרשנות המצמצמת, ניכרת בפסיקת בית המשפט העליון גם מגמה שונה, לכאורה, המבקשת להרחיב במעט את המסגרת הפרשנית ולא לקבוע מסמרות. הפרשנות המצמצמת מאפיינת את ההתייחסות לשתי עילות הבטלות הראשונות שבסעיף 35, הנוגעות למי שערך את הצוואה ולמי שהיה עד לעשייתה. הפרשנות הגמישה, לעומת זאת, מאפיינת את עילת הפסילה השלישית הנוגעת למי שנטל חלק בעריכת הצוואה "באופן אחר".

 

      קראו גם:


נטילת חלק ב"אופן אחר", מה זה אומר?

עילת הפסילה האחרונה, בהיותה עילה עמומה במקצת, מותירה מרחב פרשנות רחב יותר. בפועל, בוחנת הפרשנות הגמישה את הנסיבות הנוגעות לעילה זו לאור מידת המעורבות בהכנת הצוואה ולאור חומרתה. בהלכה נפסק כי "לקח באופן אחר חלק בעריכתה" של הצוואה הינו ביטוי גמיש אשר מתמלא תוכן על פי הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

לדוגמא, נטילת חלק בהכנה ובתכנון של הצוואה היא בגדר נטילת חלק בעריכתה. ואין הכוונה לשותפות בניסוח בלבד. לשון החוק – "לקח באופן אחר חלק בעריכתה", באה להשמיענו כי גם נטילת חלק בשלב אחר של הכנת הצוואה, לאו דווקא בשלב הניסוח והכתיבה, עשוי להביא לבטלותה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.