www.what2do.co.il

מהי הסתלקות מירושה?

פורסם ע"י מערכת האתר what2do | עודכן בתאריך 20/01/2021
מהי הסתלקות מירושה?
על פי חוק הירושה, יורש רשאי להסתלק מזכותו בעזבון לאחר מות המוריש וכל אימת שלא חולק העיזבון. הסתלקות היורש מן העיזבון תיעשה בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה. כמו כן, היורש רשאי להסתלק מהירושה באופן מלא, חלקי, אך הסתלקותו חייבת להיות מוחלטת וללא תנאים.

במקום בו יורש בוחר בדרך של הסתלקות מירושה, בית המשפט רואה בו כמי שלא היה יורש מלכתחילה. אדם רשאי להסתלק מירושה לטובת בן זוג, אח או ילד של המוריש. כמו כן, הסתלקות מירושה של פסול דין חייבת לבוא לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה.

הסתלקות מירושה הינה וויתור על החלק בירושת המנוח או המנוחה. מועד האפשרות לבצע הסתלקות מהעיזבון מתחיל מיום פטירתו של המנוח ומסתיים בחלוקת העיזבון הלכה למעשה. האדם אשר בעבורו מסתלקים מהירושה, אינו חייב לאשר את ההסתלקות. זאת ועוד, המצווה אינו רשאי להגביל בצוואתו הסתלקות אפשרית לאחר מותו של יורש זה או אחר.

האם ניתן לבטל הודעת הסתלקות?

יורש אשר הודיע בכתב לרשם לענייני ירושה על הסתלקות מירושה, אינו יכול לחזור בו מהצהרתו. על פי החוק, מדובר באדם אשר יש לראות בו כמי שיצא לחלוטין ממעגל היורשים (כאילו לא היה הוא יורש מלכתחילה). עם זאת, החוק מתיר ליורש המסתלק מהעיזבון לקבל תמורה בעבור מהלך זה.

במידה ויורש הסתלק מעיזבון המנוח, נושיו אינם יכולים לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כנגד חלקו בעיזבון. יש לציין כי במקום בו יעלה בידיהם של הנושים להוכיח שהסתלקותו של החייב מהעיזבון נעשתה על מנת להבריח נכסים ולחמוק מתשלום, רשאים הם לבקש מבית המשפט לבטל את ההסתלקות. במקרים בהם הקדימו היורשים להטיל עיקול על חלקו של החייב בעיזבון, אין הוא רשאי להגיש בקשה לביצוע הסתלקות מהירושה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן


דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
4.5 מתוך 5.0 (מספר מדרגים 2)

עזר מאד

עזר

טוב

עזר קצת

לא עזר
 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ירושות בישראל - מיהו יורש?

ירושה - היורשים ע"פ חוק הירושה הם למעשי בני משפחתו הקרובים ביותר של המוריש: בן זוגו, ילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו, אחייניו, סביו ... 

מתי חשוב לעשות צוואה

בכל מקרה בו אינכם מעוניינים בחלוקת עיזבונכם כמו שקובע חוק הירושה, קיים הכרח להכין צוואה ע"פ אחת הצורות המנויות בחוק ... 

התנגדות לצוואה

בכל מקרה בו קיים חשש כי הצוואה נעשתה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, ניתן עקרונית להגיש התנגדות לצוואה... 

עצות לעריכת צוואה

בהתאם לחוק הירושה, רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, בהתקיים תנאי מסוים או בהגיע מועד מסוים. המוריש יכול, למשל, לצוות שנכדיו יזכו בחלקים ... 

צו ירושה

להגיש בקשת צו ירושה ... מילוי הטופס, מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...  

צו קיום צוואה

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה / מינוי מנהל עיזבון קבוע תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה בשלושה עותקים, כאשר לאחד מהם יצורפו המסמכים המקוריים וכל הנדרש עפ"י תקנה 14 לתקנות הירושה ... 

פסקי דין - דיני משפחה

פסקי דין בנושאי דיני משפחה לרבות: גירושין, צוואת, משמורת, מזונות, הסכמים, גניבת זרע ועוד... 

מאגר חוקים

לרשותך מאגר חוקים הקשורים בתחום המשפט במשפחה ... מה אומר החוק על הבעיה שלך ? 

חוק הירושה, התשכ"ה 1965

חוק הירושה קובע כיצד יש לערוך צוואה, מי היורשים החוקיים ומה קורה עם העיזבון כאשר אין צוואה חוקית.  

חוק הצהרות מוות, התשל"ח 1978

חוק הצהרת המוות מכריז על מותם של אנשים שעקבותיהם נעלמו במשך תקופה ארוכה וקיימת סברה שבם לא בין החיים. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.